×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Abonnement

Kyst og Fjord leveres som papir- og e-avis/nettavis.

Abonnement kan bestilles her.

Abonnement kan også bestilles per e-post til abonnement@kystogfjord.no eller ved å ringe 78 49 99 00.

Priser og abonnementstyper

Komplett (digital+papir) helår kr 1.920,- 
Komplett (digital+papir) halvår kr 1.050,-
Komplett (digital+papir) kvartal kr 570,-

Digital helår kr 1.280,-
Digital halvår kr 720,-
Digital kvartal kr 380,-
Digital mnd kr 160,-

Papir helår kr 1.592,-
Papir halvår kr 872,-
Papir kvartal kr 472,-

Betingelser

Abonnement på Kyst og Fjord gir deg mulighet til å lese vårt innhold i papiravisen og digitalt via datamaskin, mobiltelefon og nettbrett for deg og din husstand. Det gir også tilgang til e-avis (papiravisen elektronisk).

Ukentlig papiravis leveres torsdag, med unntak av påske og nyttår. Digital tilgang er alltid tilgjengelig.

Det er mulig å stanse forsendelsen av papiravisen og kun benytte de digitale tjenestene.

Oppsigelse
Abonnementet er bindende til det sies opp av abonnenten. Dersom betaling ikke foreligger innen forfallsdato, vil abonnementet bli stoppet og faktura for eventuell ubetalt periode vil bli sendt.

Betalingsmåter og betingelser
Abonnementet skal forskuddsbetales og faktura for neste periode varsles i god tid før forfallsdato. Ved betaling med ordinær papirfaktura påløper fakturagebyr.

Abonnementet kan betales med kort (VISA/Mastercard) ved bestilling via vår kundeportal (under utvikling). Her kan også kort endres eller slettes. Du kan endre betalingsmåte til faktura ved å kontakte Kyst og Fjords abonnementsavdeling på epost abonnement@kystogfjord.no eller telefon 78 49 99 00.

Kvittering for betalinger sendes via epost.

Alle oppgitt priser gjelder levering i Norge inklusiv merverdiavgift. Utenfor Norge gjelder særskilte vilkår. Ved prisendring vil den nye prisen gjøres gjeldende fra tidspunkt for neste betalingsperiode.

Korte stopp gir ikke fradrag i abonnementsprisen. Det kan ikke bestilles stopp for abonnement i bindingstidstiden.

Etter angrefristloven kan abonnenten gå fra avtalen uten å oppgi grunn innen 14 dager etter første leveranse. Dette gjelder ikke bedriftskunder.

Om avisen uteblir på grunn av streik, lockout eller andre leveringsproblemer, vil vårt erstatningsansvar begrense seg oppad til det abonnenten har betalt for tilsvarende tidsrom. Forsinket avis vil normalt ikke gi erstatning. Har du tilgang til avisen digitalt erstattes ikke uteblitt papiravis ved eventuelle leveringsproblemer.

PERSONVERNREGLER
Se vår personvernerklæring.