Kyst og Fjord
Forsiden » Debatt » 40 000 i inndragning for å ha fisket 60 kg reker

40 000 i inndragning for å ha fisket 60 kg reker

Direktoratet har et forbedringspotensiale de selv ikke ser, mener Jo Inge Hesjevik.

Publisert 20.11.2018

Det er selvfølgelig noe i overkant. Men beløpets størrelse er egentlig mindre relevant, er det begått et regelbrudd skal det selvfølgelig straffes og det ble uomtvistelig fanget og kokt 60 kg som aldri ble rapportert til hverken Fiskeridirektoratet eller Råfisklaget.

Like fullt må jeg medgi at når boten kom i posten ble jeg overrasket. Først for at det kom en inndragning for et fiske som var gjort for 15 måneder siden, men også at direktorat og påtalemyndighet anså det faktiske forholdet som straffbart. Jeg vil gi en kjapp gjennomgang av det aktuelle fisket som resulterte i inndragningen.

Høsten 2016 fisket vi reker med teiner. Fiskeridirektoratet mente at rekefiske med teiner ikke kunne være en effektiv fangstmetode og at de fangstene vi rapporterte om ikke kunne stemme. Dette var de så sikre på at de kontaktet andre offentlige etater som Mattilsynet og Råfisklaget for å gjøre klart at fisket som ble rapportert i Porsanger ikke var reelt. Dette vanskeliggjorde vårt arbeid i den grad at vi så behovet for å arrangere en visningstur. På turen ble Råfisklaget, Mattilsynet, Innovasjon Norge, næringskonsulenten i Porsanger og Fiskeridirektoratet invitert til å være med.

«Den 20 november 2016 kom Råfisklaget til Porsanger. Samme dag gikk vi ut og satte 30 reketeiner. Dagen etter dro vi igjen på sjøen. Denne dagen var, i tillegg til Råslagets mann, næringssjefen i Porsanger med. De øvrige inviterte hadde meldt avbud.  De samme 30 teinene snudd og en fangst på ca 60 kg med reker ble landet.  Rekene ble gjenstand for et kokekurs avholdt av Råfisklaget. Fiskeridirektoratet, som også denne gangen hadde takket nei til å bli med, møtte opp på kaia som resulterte i at vi 1 år og 3 måneder senere fikk inndragninger på 40 000,-.»

En kan selvfølgelig stille spørsmålstegn med hvorfor rekene ikke ble meldt inn da vi burde være klar over at dette var et regelbrudd, noe vi faktisk var. Men vi var kommet i en vanskelig situasjon. Siden direktoratet ikke trodde rekefiske med teiner lot seg gjøre var de svært kritiske til rekene som ble meldt inn og brukt som agn. I direktoratets samtaler med Råfisklaget ble det gjort klart at det ikke var ønskelig at reker ble registrert til dette formålet. Praksisen ble derfor at når vi ikke hadde salg på rekene, men der hvor teiner måtte snues, ble rekene satt ut igjen. Men den aktuelle dagen ble de kokte og det å sette ut kokte reker er trolig ikke innenfor loven.  Så da endte vi opp med 40 000,- i inndragning for å bruke 2 dager på sjøen til å dokumenter at Fiskeridirektoratets påstander om at rekefiske med teiner ikke lot seg gjøre, var feilaktige.

Som offentlig person bør en vise forsiktighet i forhold til å kritisere offentlige organer gjennom media. Dette fordi jeg er klar over at denne type omtale kan bli en belastning for etatens ansatte, og heller ikke bidrar til å gjøre det enklere for Fiskeridirektoratet å utøve de kontrolloppgaver de er satt til.

Når jeg så har valgt å gå ut i media er det ikke av behov for å belyse denne aktuelle saken, den taler for seg selv. Jeg mener dette er viktigere enn 60 kg reker og 40.000 i inndragning. Vi trenger en åpen offentlig debatt om Direktoratets opptreden og rutiner for oppfølging av næringsutøverne.

Kommentarfeltet på facebook er fulle av negative og usaklige utbrudd om Fiskeridirektoratet. Så er det slettes ikke umulig at Direktoratet har et forbedringspotensiale de selv ikke ser, og er årsaken til at frustrasjonen blant fiskere derfor strømmer ut på sosiale media. Mange, inklusive meg selv, har opplevd at Fiskeridirektoratet har opptrådd på en trakasserende måte. Jeg har aldri hørt at det har vært gjort forsøk på å finne ut om det er hold i noen av disse påstandene. Før det skjer er jeg redd tillitten mellom fisker og Direktoratet ikke kommer til å bedre seg.

Kommenter via Facebook

Debatt

Jo Inge Hesjevik, fisker

Levert av Open Concept AS