Kyst og Fjord
Forsiden » Debatt » Aker og aktiviteten i media

Aker og aktiviteten i media

Hvorfor er «lakeiene»  i  Akerkonsernet blitt så aktive i media?

Publisert 24.02.2014

Interne dribleserier ble for noen måneder siden bekjentgjort gjennom media, f.eks. opprettelsen av «Havfisk» som er det nye navnet på selskapet som står for organisering og drift av Norges største trålflåte, oppsto garantert ikke som en følge av nostalgiske årsaker!

For alt vi vet kan offentlighetens rettferdige lys bli i skarpeste laget for selv det mest spekulative selskapet kystbefolkningen noensinne har vært ute for, og som noen kyststeder ei relativ kort tid har hatt som det vi trodde var en ærlig og pålitelig samarbeidspartner. Dette forholdet ble avviklet gjennom det tillitsbrudd mesteparten av vår kyst, der Aker Seafoods hadde tilegnet seg anlegg, fikk erfare kynismens klamme hånd.

Skulle regjeringen, men aller helst Stortinget, finne å rette opp den urett selskapet har påført kystbefolkningen, vil både Stamsund, Båtsfjord, samt alle de, anleggene som er lurt og sveket,  igjen oppstå som gode og trygge samfunn der andre aktører og annen flåte kan vise en mye tryggere og kvalitetsmessig  kvalitet på fisken enn hva som er tilfelle i dag. Denne utryggheten skyldes ikke at trålerne ikke kan levere god kvalitet, men det betyr at de bryter sine forpliktelser, noe som vil bli effektivt dokumentert om ikke så lang tid!  Skulle selskapet omdøpe trålerne, bør de vurdere å tildele dem trekkfuglnavn!

Så litt av Aftenpostens gode avklaring fra Røkkes eventyr «over there»:  Da senator Kerry, etter at Kjell Inge Røkke hadde utnyttet et «smutthull»  i den amerikanske fiskeriloven av 1998, som åpnet for at kun båter på amerikansk kjøl kunne delta i amerikansk fiske, fikk Røkke flere skrog slept over fra Amerika til Norge, hvor båtene ble bygget ferdig, med god hjelp av subsidier! Etter å ha fremstått som dominerende  aktør i Alaska på «oppfiske» av hvitfisken pollock gikk en senator så langt at han kalte Røkkes American Seafoods «The Microsoft of Norway». Senatoren  fremmet derfor et forslag om å stenge utenlandske skip og fabrikktrålere fra fisket i Alaska.

Senator Kerry fra Massachusetts, stilte seg bak forslaget, og uttalte:» I New England lærte vi fra den ødeleggende kollapsen av fiskeriene på en så brutal måte som ingen skal ignorere! Røkke ble etter hvert kastet ut av Alaska-fisket. Det skjedde etter et forlik som innebar at fiskebåtene måtte være minst 75% eiet av amerikanerne innen en tidsfrist. Så skal vi merke oss hvordan det kan gjøres også i Norge. Vedtakets viktigste ordlyd fulgte så og ble som følger: «Ni av Røkkes båter måtte skrapes!! Røkke fikk selvfølgelig kompensasjon, stakkars, på rundt 90 mill. dollar!

Så til denne plutselige «skrivekløen» fra Farstad, Per Gunnar Hansen, Dyrnes osv. Jeg velger å starte med Farstads «lavmålsartikkel» der han refset lokalpolitikerne for at de blandet seg inn i fiskerispørsmål som kvoter leverings, eller rettere sagt tilbakeleveringsplikt osv. Tenk at de folkevalgte som skal gjøre en jobb for sin befolkning, bl.a. overvåke at grådigheten ikke tar overhånd, og i motsatt fall selvfølgelig plikter å reagere overfor våre myndigheter, er så frekke at de tar del i debatter og vurderinger som konsernets fremgangsmåter har tvunget dem til å gjøre.

Vi som deltar i politikken, kan ikke sitte stille og bivåne utspill og taktiske disposisjoner som selv de som er født og oppvokst på Sicilia ville hatt vansker med å kopiere! Trålstigen er i dag alt for høy! Derfor må Stortinget ha mot til å vedta å gjøre som Alaska, ta ut så mange trålere at det er fisk til alle de lokalsamfunnene som er forrådt.  Vi har kystflåte med både store og små båter, hovedsaken er at man kan ta fisken man ikke har levert i  forhold til forpliktelsene, og være sikre på at det er kvalitetsfisk og ikke grøt som bringes på land. Vi får velge å tro på Aspaker som har garantert  at fisken skal leveres i forhold til forpliktelsene, det gjenstår å se. «Havfisk» eller tidligere Aker Seafoods sitter med en urimelig del av folkets fiskeressurser. Det vil ble tilgjengelig og offentliggjort hvilke kvanta trålfisk som er ført ut av vår landsdel, i strid med inngåtte forpliktelser. Til slutt Per Gunnar Hansens uetterrettelig  avisinnlegg. Når han står frem og bedyrer at for eksempel  Hammerfest og Mehamn får akkurat like god fisk som Båtsfjord, så er det bare en ting å si, han bløffer igjen! Troverdigheten hans kan og vil knuses fullstendig når de stakkars menneskene som har vært under åket i lengere tid tør stå frem og tilkjennegi hvordan kvalitetsfisken fordeles. Når Båtsfjord for få uker siden, ved en inkurie, fikk Mehamns fisk og Mehamn fikk Båtsfjords fisk, ble det et skikkelig lurveleven! Nei, legg kortene på bordet og innrøm sviket mot andre kystsamfunn.

Roger Hansen

(9770 Mehamn).

Kommenter via Facebook

Debatt

Roger Hansen

Levert av Open Concept AS