Kyst og Fjord
Forsiden » Debatt » Eidissen, kjære Jesus kom å frels næringa fra de onde

Eidissen, kjære Jesus kom å frels næringa fra de onde

Publisert 15.06.2016

”Et Gigantisk fiskeran, katastrofale konsekvenser, Undergraving av selve grunnsteinen” er noen av kraftsalvene fra SV.

AP støtter opp om SV, de roper i tillegg på Eidissen som etter hvert må få status som Jesus den store frelser for disse pinglene av politikere som ikke engang har fått med seg mandatet til Eidissenutvalget.

Den man opprinnelig ønsker å ramme er regjeringen, fiskeriministeren spesielt, Den man dessverre rammer er fiskernes organisasjoner.

At fiskarlaget Nord henger seg på denne karusellen kan for alt vi vet også være politisk motivert. Vi får i det lengste håpe at motivasjonen ikke er å henge ut egne yrkesbrødre.

For hvem er disse ranerne, de som leder an mot katastrofale konsekvenser.

Jo de er:

1. M/S Rowenta bygd i 2002 25,53 M lang Reder Thomas Sedeniussen 25 år.

Snittalder mannskap er 27 år. Driver i tillegg hvalfangst med gode resultater.

2. M/S Ballstadværing bygd i 1971 23,71 M lang. Reder Tor Inge Nilsen 32 år.

Snittalder mannskap 32 år. NVG og seinot under 15m torsk 15/21m.

3. M/S Reinefjord bygd i 1993 27,15M lang. Reder Eirik Johnsen 38 år

Torsk 14/15M.

4. M/S Skomværfisk bygd i 1987 23,08 m Lang. Reder Odd Helge Isaksen 25 år.

Snittalder mannskap er 26 år. Torsk 14/15M

5. M/S Vårheim bygd i 1987 23 M lang. Reder Rino Mortensen 33 år.

Torsk 14/15M.

Det kan være noen flere men tror forannevnte gir et godt bilde av virkeligheten.

Det kritiske politikere glatt hopper over i sin iver etter å ramme landets regjering, vår minister er det betydelige antall makrell og sildekvoter som er tilført til Nord fra Sør.

Det er komplett ubegripelig at politikere med ræva sittende på stolen til landets øverste myndighet kan tillate seg å fremstå så kunnskapsløs, så destruktiv. Hvilke signaler ønsker de å gi til unge fiskere. Her har en rekke rederier, unge dyktige skippere, høvedsmenn av godt gammelt merke investert og tilført landsdelen økt verdiskapning, sysselsetter unge fiskere, leverer til Nord Norsk pelagisk industri så vel som til hvitfiskanlegg, så får man stempel av tyv, en raner av politikere fra Nord.

HVOR ER RANET. DOKUMENTER RANET KJÆRE SV OG AP – FISKARLAGET NORD.

HVILKE GRUNNSTEINER ER REVET BORT.

Vi har ei fiskerinæring som blomstrer nær sagt på alle områder.

Hvordan man skal få utviklet dette videre når man i andre enden avdekker politikere som visner på rot, dokumenterer udugelighet, sin egentlige agenda, ramme regjeringen og fiskeriministeren men i stedet rammer næringa, unge fiskere.

Instruksen som AP og SV ønsker å gi, støttet av fiskarlaget Nord, er å si til unge redere, noen nevnt foran, ”dere skal få fortsette i næringen men dere må bygge dere nedover til en båt under 15M, dere er dessverre en trussel for vekst og utvikling i de lokalsamfunn dere tilhører, for utviklinga på kysten generelt.”

Både SV og AP og fiskarlaget Nord, burde i stedet for å utrykke sin vrede over disse ungdommene, rettet fokus mot vilkårene for trålernes leverings og tilbudsplikt. Få med seg øvrige politiske posisjoner på noe så enkelt som å si at pris som skal legges til grunn for utbud skal være snitt pris i A/S Norge, ikke som i dag Globalt.

Selv det klarte ikke AP og SV å endre når de satt i posisjon.

I Kongekrabbefylket Finnmark klarer en ikke engang å likestille yrkesbrødre i ett og samme fylke.Skulle Kongekrabben svikte, vil Øst Finnmark falle sammen som et korthus. Hvem tenker Torsk, hvem tenker på å bygge en båt der til over 15M.

Jon Edvard Johnsen

Kommenter via Facebook

Debatt

Jon Edvard Johnsen

Levert av Open Concept AS