Kyst og Fjord
Forsiden » Debatt » En «lyttende» Per Sandberg

En «lyttende» Per Sandberg

Styret i Finnmark Arbeiderparti støtter Norges Fiskarlags krav om å endre den omstridte instruksen fiskeriminister Per Sandberg vedtok i januar.

Publisert 13.04.2016

Her gir fiskeriministeren en generell tillatelse til å overføre kvoter fra fartøy ned til 11 meter over til den største kystflåten. Fiskeriministeren sier i en pressemelding 6. april at han ikke ser noen grunn til å endre instruksen.

I Stortingets behandling av Sjømatindustrimeldinga ba næringskomiteen samlet om at effektuering av endringsforslag vedrørende strukturering bør avvente Eidissen-utvalgets arbeid, slik at man får en helthetlig tilnærming til strukturpolitikken, og dermed synliggjort hvilke konsekvenser disse endringene vil gi. Eidissen-utvalget avgir sin innstilling høsten 2016 og skal gjøre en fullstendig gjennomgang av dagens kvotesystem, der utvalget ser på mulige alternativer til dagens system, også strukturkvoteordningen og spørsmålet om tidsavgrensning av disse. I tillegg skal Eidissen-utvalget vurdere det såkalte ressursrentespørsmålet.

Norges Fiskarlag anbefaler i sitt vedtak fra 04.02.16 å endre instruksen slik at kvoter i lengdegruppa 11 – 14.9 meter ikke skal kunne plasseres på båter over 21 meter. På samme måte som kvoter under 11 meter ikke skal kunne plasseres på båter lengere enn 15 meter.

En anmodning fra en samlet næringskomite på Stortinget og krav fra fiskernes egne organisasjoner rokker altså ikke ved den nyslåtte fiskeriministerens holdning til instruksen. Sandberg har gjennom sine første måneder i fiskeriministerstolen mer enn en gang har fortalt media at det er viktig å lytte til næringa. Det er som vi vet stor forskjell på å lytte og så gjøre noe - og å bare lytte. Sandberg velger utrolig nok det siste. 

Kommenter via Facebook

Debatt

Ingalill Olsen fylkespartileder Finnmark Ap

Levert av Open Concept AS