Kyst og Fjord
Forsiden » Debatt » Et sterkt SV kan få Ap og andre partier med på laget slik at målet kan nåes.

Et sterkt SV kan få Ap og andre partier med på laget slik at målet kan nåes.

Tirsdag morgen kunne man på NRK høre Remi Strand fra Ap ta til ordet for at de leveringspliktige trålkvotene kan forvaltes på regionalt nivå. Det er et skritt i riktig retning. SV har i flere år tatt til ordet for å gjøre forsøk med lokal forvaltning av kvoter. Det er bra at Ap nå også ser muligheten som ligger i slike modeller.

Publisert 23.03.2017

De aller fleste er enige om at trålerne har utspilt sin rolle som verdiskaper på kysten, og at denne flåtetypen må utfases til fordel for dagens effektive kystflåte. Selv bedriftene som eier trålere baserer sin produksjon på kystflåtens leveranser. At det ikke er lønnsomt å produsere sin egen gratis trålfisk er selve beviset på at industrielt eierskap av fiskefartøy hører til på historiens skraphaug, eventuelt på trålromantisk museum.Lokal forvaltning av kvantumet fra trålerne vil gjøre at ressursen blir benyttet til på best mulig måte for de samfunn som kontrollerer kvotene. Slike kvoter vil f.eks kunne benyttes både til rekruttering, som påskøyt til lokale fartøy og som bonus for fremmedflåte som leverer i kommunen. Lokal forvaltning gir mange muligheter og vil gi utvilsomt gi store ringvirkninger.Høyre har tatt til ordet for ressursrente og så kan "kjøper" gjøre hva han selv vil med ressursen. Fisken vi lever av blir da et rent finansielt instrument underlagt finansmarkedene tilfeldigheter. En enda større del av kontantstrømmen fiskeriene skaper vil unndras fra fiskeværrene og landsdelen. Ressursrente vil ikke bidra til handel og omsetning i fiskerværrene av så mye som en pakke tobakk engang. Slikt politikk passer for kun de som lite bryr seg om samfunnsutvikling utover det som bestemmes på Oslo Børs. Det er åpenbart at  om målet er samfunnsbygging og høyest mulig verdiskaping, så er en del av løsningen å avvikle trålerne og overføre forvaltningen av kvotene til de fiskerisamfunnene hvor de hører hjemme. Disse samfunn vet hvor skoen trykker, og kan utmerket godt forvalte ressursene til sitt eget beste.Et sterkt SV kan få Ap og andre partier med på laget slik at målet kan nåes.

Kommenter via Facebook

Debatt

Jan Olsen, Finnmark SV

Levert av Open Concept AS