Kyst og Fjord
Forsiden » Debatt » - Et svik fra både Statoil og myndighetene

- Et svik fra både Statoil og myndighetene

Johan Castberg funnet kan bli liggende inntil lisenshaverne har evaluert ilandføring!

Publisert 22.01.2016

Statoil har offentliggjort grovskissen til konseptvalg for Johan Castberg, der det pekes på flytende produksjonsskip som utbyggingsløsning og ilandføring skal være et eget prosjekt- en utsettelse nok engang!

Nordkapp Arbeiderparti oppfatter dette som et svik både fra Statoil og myndigheter.

Finnmark Arbeiderparti har gjort det klart at uten ringvirkninger på land så kan olje- og gassressursene bli liggende urørt.

Finnmark Fylkesting og Vest-Finnmark regionråd har begge et tverrpolitisk enstemmig vedtak om ilandføring.

Vår positive holdning til petroleumsutvikling i og utenfor Finnmarkskysten er begrunnet i økt aktivitet i form arbeidsplasser og næringsutvikling. Slik saken framstår i dag vil landsdelen påta seg stor miljømessig risiko mens aktiviteten, verdiskapning og næringsutvikling på land uteblir. Det stiller saken om utvinning av Johan Castberg i et helt annet lys.

Nordkapp Arbeiderparti krever at før ilandføring er avklart skal det ikke åpnes for utvinning av olje og gass fra Johan Castberg.  Utvinning av olje og gass skal gi ringvirkninger på land i regionen, i Finnmark og Nord-Norge. Dette er et ufravikelig krav.

Kommenter via Facebook

Debatt

Styret i Nordkapp Arbeiderparti

Levert av Open Concept AS