Kyst og Fjord
Forsiden » Debatt » Fisk i havet og krise på land; veivalg om sjømat og verdier

Fisk i havet og krise på land; veivalg om sjømat og verdier

Mange aktive fiskerisamfunn opplever nå ei krise med sviktende lønnsomhet for fiskere og mottak, samtidig som et rikt vinterfiske pågår fra Senja til Lofoten. Problemer oppstår når store volum torsk tas på land i løpet av noen travle uker, og med et industrialisert fangsopplegg som gir redusert kvalitet og dermed pris. 

Publisert 11.02.2014

Årsaken til dette er strukturering av fiskeflåten til store og effektive fartøy som driver et ubalansert kappfiske for å maksimere uttaket på kortest mulig tid. Samtidig kommer klare signal fra markedet om at norsk fisk ikke holder mål kvalitetsmessig. Fiskeripolitikken blokkerer mulighetene til å selge fisk av superkvalitet i godt betalende marked. Kvalitetsfisk kan leveres best av kystflåten som fisker med line og juksa, men også andre redskap hvis det settes strengere kvalitetskrav.

Konfliktlinjene i fiskeriene er tydelig. På den ene sida av fronten står store aktører med Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening i spissen og ønsker mer liberalisering med industrielt fiske, store landanlegg og kortsiktig profitt. På den andre sida står kystsamfunn med flere relativt små foredlings-anlegg og en kystfiskeflåte som vil satse for framtida og tilpasse seg kvalitetsfremmende fiske.

Nord-Norge går glipp av arbeidsplasser og store salgsverdier når så mye torsk kjøres ut i markedet og gir prispress. Skal det bli jevn aktivitet, så må det legges til rette for at landing av høvelig store fangster og topp kvalitet, og slik at det passer med mottakenes driftsopplegg og markedsavtaler.

Det er derfor alvorlig når leder i Norges Fiskarlag avviser forslag om tiltak for jevnere fiske gjennom året. Fiskarlaget støtter dermed de store aktørene som vil strukturere fiskeflåten videre mot mer industrialisert fiske, og bort fra miljøvennlig kvalitetsfiske. Det er en politisk skapt markedskrise som nå rammer kysten. Den tradisjonelle lineflåten er ikke konkurrert bort, men regulert bort.

Nordland SV krever at det legges bedre til rette for satsing på kvalitetsfisk fra kystflåten, slik som det etterspørres i markedet. Norge er i dag ikke leveringsdyktig på kvalitet og blir utkonkurrert i flere marked. Vi ber Nærings- og fiskeridepartementet og Norges Råfisklag om snarest å iverksette tiltak som stimulerer kystline- og juksaflåten til å levere fisk som det er behov for i ulike perioder. Det må også støttes mer utprøving av levendelagring av fisk og andre buffere som kan sikre jevn leveranse og høy kvalitet. Pristillegg, kvotebonus, miljømerking og andre konkrete tiltak må utvikles i samarbeid med FoU-miljø, fiskere, foredlingsanlegg og marked. Dette vil gi en mer fleksibel flåtestruktur. Det vil også skape større sjømatverdier og bidra til utvikling av flere lokalsamfunn på kysten.

Årsmøtevedtak i Nordland SV

Marius  Meisfjord  Jøsevold , leder  (tlf 90536432)

Kommenter via Facebook

Debatt

Marius Meisfjord

Nordland SV, Marius Meisfjord Jøsevold

Levert av Open Concept AS