Kyst og Fjord
Forsiden » Debatt » Fiskeriministeren og den nye regjeringen på ville veier!

Fiskeriministeren og den nye regjeringen på ville veier!

Nærings og Fiskeridepartementet har gjort et idiotisk vedtak i leverings/aktivitetspliktsaken.

Publisert 13.02.2014

Med henvisning til overtakelse av anlegg og kvoterettigheter i Mehamn i 2005, bestemmer regjeringen 10.02.14 seg for at leveringsplikten til Mehamn opprettholdes, men at aktivitetsplikten skal fjernes!!  M.a.o. en fortsettelse av historien om at ingenting skjer, Røkke får ture frem som han vil!! Norway Seafoodsga, etter kort tid, blaffen i leveringsplikten og begynte å levere Mehamns samfunnskvoter vesentlig til Båtsfjord. Sekundafisken fra andre steder, spesielt fra Tromvik, som noen ganger ble vraket, ble levert til Mehamnanlegget som ble belastet pakkeutgifter og fraktutgifter. På spørsmål ble man avfeid med at «at det har vi lov til».  På den måten kunne man vise til dårlig inntjening på anlegget, og glemt var det faktum at når Mehamn fikk benytte sitt råstoff gjennom råstoffleveranser, hadde de det beste resultat av samtlige anlegg i Finnmark.

Alt dette har vi rapportert skriftlig og muntlig, skrevet om i avisene, tatt opp på møter i fiskeridepartementet, hatt telefonsamtaler med fiskeridirektoratet osv.  En ensom og håpløs kamp mot en person som har kontakter inn mot maktelitene rundt om i det offentlige systemet, der noen tas inn i styrene for de forskjellige aksjeselskaper, ganske sikkert ikke helt vederlagsfritt.

I tunge stunder må jeg innrømme at det kan virke som at Røkke har kontroll over det meste og de fleste. Det kan virke som konsernet får gjennomslag for det aller meste.

Jeg undres over hvordan det går an å være så fjern, og ha så lite kjennskap til saken, at man vil opprettholdeleveringsplikten, men fjerne aktivitetsplikten. Røkke har jo fjernet begge deler for flere år siden! Etter konkursen ved Nordic Sea Holdings anlegg i Mehamn, slo Røkke til etter ca. 4 års stillstand ved Mehamnanlegget som han overtok, og som skulle driftes av samfunnskvotene vi gjennom hardt arbeid hadde klart å få til Mehamn. Ei relativ kort tid leverte tråleren «Skaidi» i henhold til leveringsplikten, for så å «gi fanden» i de pålagte forpliktelser.

Så gikk de løs på å bli kvitt aktivitetsplikten rundt 2007. De ikke bare prøvde å bli kvitt den, de avviklet både leverings og aktivitetsplikt, uten departementsvedtak!!!  Dette gjorde de i trygg forvissning om at ingen ville gjøre noen forføyninger overfor konsernet. Tenk at det ikke var aktivitet ved anlegget da de fikk kjøpe det for en spottpris, og fikk tildelt samfunnskvoter.

Det var litt av en oppdagelse at det ikke hadde vært spøkelser ved anlegget som hadde drevet aktivitet, da kom de altså på den geniale tanken at når det ikke, etter 4 års stopp p.g.a. konkursen var aktivitet, så var de kvitt aktivitetsplikten.  Nå må myndighetene en gang for alle innse idiotiet bak en slik konklusjon.  Falske leveringssedler, ganske mange forresten, ble skrevet for å bevise at de overholdt sine leveringsforpliktelser, men dessverre bommet de med tidspunktene for disse sedlene som ble skrevet på et tidspunkt fabrikken var låst og stengt. Å komme et år etter og hevde at det var en datafeil blir kort og godt for dumt. Tar man en gjennomgang av sedler før dette tidspunkt, skal det forundre meg meget om det ikke finns ganske mange flere falske sedler enn disse.

Nå bør vi få vurdert regjeringens vedtak.  Konsernet hadde selvsagt ikke fått disponere Mehamns kvoter hvis man ikke skulle drive med aktivitet!  Røkke har brutt sine skriftlige løfter i henhold til den avtale som er undertegnet mellom konsernet og kommunen. Vi får samle oss og omså ta en rettsak, vel vitende om at Røkkes advokatkorps ikke er av de minste i kongeriket, og om grunnlovens klare formuleringer rundt fiskerettigheter kan være overtrådt av tidligere og nåværende regjeringer. Vi er i besittelse av Røkkes opptredener på Tv, og hans beroligende forsikringer om at der Aker gikk inn, der tok de også samfunnsansvar! Kommunen har oppfylt sin del av avtalen, noe man ikke skal beskylde Aker Seafoods for å ha gjort.

Vi skal kjempe mot kapitalkreftene, men hadde ikke drømt om at man i tillegg måtte kjempe mot regjeringer uten empati for kystsamfunn som gjennom århundrer har kunnet høste av havet og deressursene vi alltid har hatt til disposisjon. Trålstigen stiger og stiger, det er ikke mye betryggende for vår lokalbefolkning, spesielt når rederne kjemper en intens kamp for å tilegne seg mesteparten av de ressursene vi har vært avhengig av gjennom år og som inntil for få år siden var tilgjengelig for fjord og kystbefolkningen. Dette minner oss om en intens kamp mot grådigheten som ble utkjempet på Newfoundland og i Alaska for noen år siden. Denne kampen endte godt for menneskene som bodde der.

Splitt og herskepolitikken som har vært ført fra konsernets side er kynisk og iskald beregnende. Jeg vurderer å skrive en bok som ikke skal spare de skyldige i denne sak, basert på fakta og ikke antagelser. Det hadde vært spesielt interessant å vite om fiskeriministerenforstår vår frustrasjon, og ikke honorerer sviket som man gjennom regjeringsvedtaket nå åpner for. Synes ministeren det er greit at Aker Seafoods, på egen hånd, avviklet aktivitetsplikten uten å ha fått vedtak på at dette var akseptert fra våre øverste politiske myndigheter?  Hva er årsaken til at konsernet kan handle og gjennomføre tiltak som gjør ubotelig skade på kystsamfunnene, uten å måtte stå til rette for det?

Det er tydeligvis enklere for milliardærer å bryte loven ustraffet enn en vanlig borger har for å komme unna for et sykkeltyveri.

Roger Hansen

(9770 Mehamn).

Kommenter via Facebook

Debatt

Roger Hansen

Roger Hansen

Levert av Open Concept AS