Kyst og Fjord
Forsiden » Debatt » Framtidas valg for sjømatnæringen

Framtidas valg for sjømatnæringen

Fiskeriministeren kommenterer Næringskomitéens innstilling til ny Sjømatmelding.

Publisert 21.03.2016

Stortingets næringskomité gav sist torsdag sin innstilling til regjeringens sjømatindustrimelding. Komiteen gjorde mange kloke valg. Med nedgangstider i oljenæringen og økende arbeidsledighet, er det viktigere enn noen gang at vi sørger for best mulig lønnsomhet i en våre framtidsnæringer. Vi står overfor viktige beslutninger i norsk fiskeripolitikk fremover.

Næringskomiteen har samlet seg rundt flere fellesvedtak, og en rekke av de foreslåtte tiltakene er helt i tråd med hva regjeringen opprinnelig foreslo. Det være seg arbeidet med å jevne ut sesongen, ekspertutvalg for førstehåndsomsetning og økt satsing på forskning og utvikling. Komiteen står også samlet bak ønsket om en samlet gjennomgang av de tre pliktene – bearbeidingsplikten, leveringsplikten og aktivitetsplikten. Med den debatten som har vært om dette kan det være fornuftig å utvide kommisjonens arbeid slik at vi får et bredest mulig forlik.

Komiteen har altså verken sagt ja eller nei til regjeringens forslag. Hva resultatet blir, hvilken innstilling kommisjonen kommer med, og hvilke vurderinger jeg gjør for å legge frem en ny sak for Stortinget vil være en anbefaling med utgangspunkt i kommisjonens forslag. Jeg tar sikte på å komme tilbake til Stortinget så raskt som praktisk mulig.

Det som nå er viktig er at det skapes best mulig lønnsomhet for hele sjømatnæringa, og at vi har et samlet politisk miljø som utarbeider forutsigbare og stabile rammevilkår for næringen.

Jeg tror ikke på at vi som politikere kan regulere oss fram til lønnsomhet. Noen av anmodningsvedtakene i næringskomiteen innstilling mener jeg heller ikke akkurat legger opp til det. Det er kundene og markedene som bestemmer hvilke produkter som er attraktive. Da er det bedre at vi overlater til næringen selv, både fiskerne og industrien å definere hva som vil være lønnsomt fremover.

Kommenter via Facebook

Debatt

Av fiskeriminister Per Sandberg

Levert av Open Concept AS