Kyst og Fjord
Forsiden » Debatt » Har konsernsjef Olav Holst-Dyrnes doktorgrad i kynisme?

Har konsernsjef Olav Holst-Dyrnes doktorgrad i kynisme?

Dyrnes er tidligere avslørt for sine uetterretteligheter av Nrk Finnmark, men har opprettholdt «aktivitetsplikten» gjennom å forsvare sin og konsernets ufattelige kynisme!

Publisert 20.02.2014

Han er tydelig tilfreds med Ludvigsens innføring av tilbudsplikten. La oss se hvordan denne fungerer, eksemplifisert gjennom en virkelighetsbeskrivelse: Aker Seafoods eier landanlegg og trålerflåte, spesielt i Finnmark og sitter, som vanlig, på begge sider av bordet. Når Røkkes anlegg på land får tilbud på leveranse, er det på forhånd bestemt hva svaret skal være, og de på land kan ha fått beskjed om å si nei, uavhengig av om at man sårt trenger råstoff for produksjon.

Etter dette tilbyr råfisklaget de to andre fiskeribedriftene fangsten, med priser på fisken nedskrevet på tilbudsseddelen. Betingelsen for disse to anleggene er at 70% av trålfangsten skal videreforedles. Pakking av «blanktorsk»  i isoporkasser som den ene bedriften har som hovedgeskjeft, regnes ikke som videreforedling. Denne kvalitetsfisken sendes ned til Europa med trailer og går til salgskjeder der. Når aktøren av påpekte årsak må si nei, kan lignende årsaker ved den andre bedriften tvinge også den til  å si nei.

Men deretter, er det full rulle, fisken kan selges til uansett anlegg, og nå er plutselig videreforedlingskravet borte!  Forstå det den som kan! Når konsernsjef Dyrnes i  et innlegg  12.02, i bladet «Finnmarken» , etter journalistens spørsmål, som  gikk på om han på det tidspunkt Aker skulle starte opp i Mehamn, og konsernet enda så seg nytte i å opptre som voksne mennesker overfor Gamvik kommune,  hadde noen formening om at kommunen burde vært informert om at konsernet mente aktivitetsplikten ikke var tilstede?

Kommunen var helt krystallklar på at aktivitetsplikten var en selvfølge!!  Her svarer kynikeren: Det har jeg ingen mening om. Vi forholder oss til det som har vært vårt standpunkt hele tida, nemlig at det ikke var aktivitetsplikt». Det kan bli flaut å få spilt av Kjell Inge Røkkes forsikringer om samfunnsansvar og at man bare måtte fjerne kvotene om han ikke forholdt seg til de forpliktelser vi hadde omtalt i våre møter. Betyr det at konsernets  inntreden  her i kommunen kom som  en følge av at man bløffet, og hadde vært på jakt etter juridiske svakheter på det som en gang ble kalt likeverdige samtalepartnere, for deretter å kunne lure seg unna det uangripelige faktum at ingen fra Aker noen gang nevnte at de ikke anså at de hadde aktivitetsplikt. Tenk å være så djevelblandet simpel at man unnlot å fortelle sin samarbeidspartner om sviket de planla!!

Det var sikkert mange aktører i kongeriket som kunne tenkt seg trålkvoter uten aktivitetsplikt, men de fikk ikke sjansen, nettopp fordi  det både var leveringsforpliktelser og aktivitetsplikt. Hva var egentlig hovedhensikten med å kjøpe anlegget i Mehamn?  Vi vet jo at trålerne lå ved kai i Mehamn og frøs fangst, for deretter å gå til fryseriet i Tromsø. Dette var bare et av de klare lovbrudd som ble begått. Det var altså ikke lov å fryse fangst innafor 4-mila. Det er lett å besvare spørsmålet.  Hovedhensikten var, på kort sikt å få tak i de gullkantete kvotene, og på lengere sikt rane til seg kvotene til fabrikkskipene de nå er i ferd med å fullføre byggingen av, i og med at den tredje om ikke så lenge kan sjøsettes. Da kan Aspaker og co lene seg tilbake og konstatere at nå har man gjort et kjempeløft for industrien.

Det er nok en god del kystbeboere som gjerne ser at Dyrnes og hans likesinnede skal dra til et atskillig varmere sted, men la Finnmark og Nord-Norge beholde sin del av våre historiske rettigheter.

Denne kampen er ikke tapt! Jeg har stor tro på at det kan komme ubehagelige avsløringer som slett ikke vil styrke aktørenes rykte om ikke så lang tid. Ordtaket «det er ingen skam å snu» kan være megetbeleilig for konsernets videre skjebne, med tanke på ettermæle de legger igjen etter seg.

Det kan tyde på at de dukker opp andre alvorlige saker som kan svekke konsernets omdømme ytterligere, den som lever får se.

Roger Hansen
9770 Mehamn

Kommenter via Facebook

Debatt

Roger Hansen

Roger Hansen

Levert av Open Concept AS