Kyst og Fjord
Forsiden » Debatt » Hvem eier luftens renhet og glitteret i vannet?

Hvem eier luftens renhet og glitteret i vannet?

Det hevdes at indianerhøvdingen Seathl fra Duwanishstammen i staten Washington skrev brev til den amerikanske presidenten Franklin Pierce i 1855 etter at det fra regjeringshold var gjort klart et ønske om å ta over landområdene til stammen.

Publisert 24.02.2014

Jeg har lånt innholdet i brevet og oversatt det til dagens virkelighet slik  kystbefolkninga i Nord Norge opplever den.

Den store høvding i Molde har gjort det klart at han ønsker å overta våre fiskeressurser. Den store høvding forsikrer oss også om sitt vennskap og sin godvilje. Dette er vennlig av han, ettersom vi vet at han ikke trenger vårt vennskap. Men selv om den store høvding i alle år har kunnet stole på våre ord, er det like sikkert at vi ikke kan stole på ordene fra den store høvding i Molde.

Hvordan kan du overta våre fiskeressurser? Tanken er fremmed for oss. Vi eier dem ikke. Vi eier ikke luftens renhet eller glitteret i vannet. Hvordan kan du da overta det fra oss? Vi bestemmer bare i vår tid.  Måten å forvalte kystsamfunnets ressurser på er hellig for oss. Hver eneste sild, hver torsk, hver hyse, hver sei er  en uuttømmelig ressurs i kystsamfunnets tradisjoner og bevissthet.

Vi vet at den store høvding ikke forstår vår levemåte. Den ene fiskestammen er for ham lik den andre. For han er en fremmed som kommer om natten og røver fra kysten alt han trenger. Fiskeressursen er ikke hans bror, men hans fiende, og når han har pint den ut, drar han videre. Han røver fisken fra mitt folk. Han tar ikke hensyn. Hans grådighet vil utarme kystsamfunnene og legge dødt hav og død kyst bak seg.

Det er ingen trygghet å finne i den store høvdings planer for kysten. Ikke noe sted  hvor en kan se mitt folk gå til fabrikken om morgenen i trygg forvissing om at fiskeressursen utenfor kysten skal sikre arbeid i århundrer framover, slik det har gjort siden tidenes morgen. Men kanskje er vi  et enkelt folk  som ikke forstår at det beste for oss er at fisken tas opp utenfor vår stuedør og selges langt borte fra våre områder. Kanskje er vi et enkelt folk som ikke forstår at det er bedre at fiskeforedlingsanleggene ligger langt borte i stedet for på våre hjemplasser og skaper trygge arbeidsplasser.

Vi kommer aldri til å akseptere dine planer. Vi har kjent deg så lenge at vi vet at dine ord er som skrift i sand. Vi er et enkelt folk og forstår ikke at dine planer kan være riktige. Vi har sett hundrevis av arbeidere være permittert over lang tid pga brutte løfter fra den store høvding. Vi har lest dine planer og ser at  flere mennesker skal ut i arbeidsledighet, og  kystsamfunn skal legges øde. Vi er et enkelt folk og forstår ikke at dette kan være riktig. Vi er et enkelt folk og forstår ikke at det er riktig at din rikdom skal gi deg rett til å felle dødsdom over lokalsamfunn og  vår måte å forvalte ressursene på.

Den store høvdings egentlige planer er skjult for oss. Og fordi de er skjult, må vi velge vår egen vei. Vi vil aksjonere i  kystsamfunnene, vi vil aksjonere i hovedstaden, vi vil aksjonere foran våre stortingspolitikere. Vi vil slåss for våre fiskeressurser. Vi vil slåss for leveringsplikten. Vi vil slåss for aktivitetsplikten . Vi vil slåss til kvotene  er våre, og vi vil slåss for våre lokalsamfunn og for retten til et liv.

Kommenter via Facebook

Debatt

Olaf Terje Hansen

Levert av Open Concept AS