Kyst og Fjord
Forsiden » Debatt » - La oss endre rammebetingelsene til det bedre

- La oss endre rammebetingelsene til det bedre

Nylig kunne vi nok en gang lese i Kyst og Fjord at redere har tatt båtene og flyttet dem henholdsvis til Nordland og Møre og Romsdal.

Publisert 18.02.2014

Det siste konkrete eksemplet er fartøyene tilhørende Alta fiskeriselskap. Bare med dette selskapet, så ble flåten i Finnmark over 23 meter redusert med hele 13,6 prosent.

Historien viser at i 1980 var det ti ringnotkonsesjoner i Finnmark. I dag er det to tilbake. Troms var det tredje største ringnotfylket med 33 konsesjoner. I dag er det fire igjen. For antall kystnotbåter har det også vært en tilbakegang i Finnmark. I dag er det syv kystnotbåter, mens det i2012 var 12 slike båter.

Hovedårsaken til den lave markedsverdien og regnskapsverdien, er at Finnmark har et begrenset marked å omsette fiskebåter i, sammenlignet med andre fylker i Norge. Markedsverdien i Finnmark ligger ca. 30 prosent lavere enn i resten av landet!

Slik fylkesbindingen fungerer i dag, så er den til hinder både med tanke på å skaffe seg båt og rettigheter, samt å kunne fornye eller utvide sin aktivitet.

Det viser seg at det er veldig vanskelig å få både våre banker og Innovasjon Norge Finnmark med på å finansiere båter i fylket vårt, nettopp på grunn av dette. Grunntanken med fylkesbinding var for så vidt grei, men den har imidlertid fått helt motsatt effekt av det som var tanken. 

Trusselbildet som i utgangspunktet ble skapt, var at fiskebåter kom til å bli solgt ut av fylket, hvis man ikke hadde fylkesbinding. Men historien har vist at behovet for å selge fiskebåtene ut av fylket, bare ble forsterket med fylkesbindingen, da deltakerloven allikevel gir fiskerne rett til å ta med fiskekvotene over fylkesgrensene.

I utgangspunktet skulle det ikke være noen fordel å eie fiskebåter i Sør-Norge, når de 70 - 80 prosent av året allikevel er nødt til å være på Finnmarkskysten, for å ta kvotene sine. Når torskekvotene er så mye mindre verdt i Finnmark enn andre steder som følge av fylkesbindingen, så skjer det som skjer, at ingen tar med seg kvoter og flytter til Finnmark. Det vi har opplevd og fortsatt opplever er at de flagges ut av fiskerifylket Finnmark.

Jeg føler meg trygg på, at en oppmykning av regelverket bare vil føre til større fiskebåtinvesteringer i fylket fremover, og at rederier gjerne flytter permanent nordover.

Geir Knutsen
Leder, Båtsfjord Ap 

Kommenter via Facebook

Debatt

Geir Knutsen

Geir Knutsen

Levert av Open Concept AS