Kyst og Fjord
Forsiden » Debatt » Marin verneplan for Andfjorden

Marin verneplan for Andfjorden

Et omfattende planarbeid settes i gang av fylkesmannen i Nordland. Ikke bare Andfjorden berøres av dette. Også havområdene utenfor hele Nord-Andøy ut til 12 nautiske mil utenfor grunnlinjen - tilsammen 1667 km2.

Publisert 31.08.2018

Det opplyses at verning ikke vil ha noen særlig betydning - det vil i så fall være ganske unikt. Alle naturverneplaner vil erfaringsvis ha restriksjoner, uten at man ser konsekvensene. Gode argumenter for verning vil befolkning og næringsliv akseptere.

Det kan komme restriksjoner på bruk av reketrål, bunntrål, snurrevad og fiskeoppdrett.
Formålet med verneplan er å bevare representative utvalg av norsk natur for kommende generasjoner.
Virkningen av vernet skal konsekvensutredes. Lokal referansegruppe skal etableres.
Det blir spennende å se de forskjellige innspill som kommer.

Kommenter via Facebook

Debatt

Bjørnar Sellevold

Levert av Open Concept AS