Kyst og Fjord
Forsiden » Debatt » Med ryggen inn i fremtida

Med ryggen inn i fremtida

Et oppslag i Troms Folkeblad forteller at det nå er et unisont krav fra landsdelen om konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja for utvinning av olje og gass. Dette må skje snarest mulig og seinest etter valget i 2017.

Publisert 08.01.2016

Bilde og tekst forteller imidlertid at dette unisone nordnorske kravet kommer fra oljeselskapenes forlengede arm: Arctic Petro, Senja Petro og LoVe Petro. De har det svært travelt, og viser til at det står rundt 600 medlemsbedrifter bak kravet.

Petroene i Nord-Norge ble etablert i ei tid da oljenæringa skulle vokse inn i himmelen. Om de bedriftene som meldte seg inn i disse årene fortsatt ser på olje som ei framtidsnæring de vil satse på, hadde vært interessant å vite.

Utspillet med krav om å åpne Lofoten, Vesterålen og Senja for petroleumsvirksomhet kommer forunderlig nok i ei tid da alle piler peker oppover for både sjømat- og reiselivsnæringa i landsdelen, mens oljepila peker nedover. Alle tegn tyder på, og krever, at oppturen er over. Erfaringene fra Goliat og utviklinga på Helgeland burde heller ikke bidra til oljefeber i nord, og den internasjonale klimaavtalen Norge har skrevet under på i Paris, vil bety at oljeutvinninga må reduseres i årene som kommer. Oljepris, utviklingskostnader og økte avgifter på CO2-utslipp trekker i samme retning, og torsdag gikk LO og NHO sentralt sammen i Bærekraftalternativet for å kunne takle klimakrav, arbeidsledighet og migrasjon. Tror LO og NHO i nord vil ha større utbytte av dette enn å være observatører i Petrogruppa.

På Agenda Nord-Norge konferansen i Bodø i november sa sjefsøkonom Harald Magnus Andreassen at Nord-Norges lykke er at vi aldri kom i gang med oljealderen – selv her har vi trukket vinnerloddet. I nord øker sysselsettinga, eksporten og vekstkraften.

En leder i Dagens Næringsliv sier det samme med litt andre ord: De som ikke deltok i oljefesten, slipper nå bakrusen. Den må bedrifter og arbeidere i Stavangerområdet og deler av Vestlandet slite med. Ordføreren i Stavanger erkjenner at festen er over og at det nå må omstilles og satses på nye områder.

I det aktuelle oppslaget i Folkebladet derimot står ordførerne i Harstad og Lenvik fram og vil være med på en fest som nå er over, og hevder til overmål at de representerer hele landsdelen.  Tvertimot, det er et solid flertall i Nord-Norge, og i resten av landet, som ikke vil ha oljeboring i havet utafor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Kommenter via Facebook

Debatt

Wenche Cumming, Folkeaksjonen oljefritt LoVeSe

Levert av Open Concept AS