Kyst og Fjord
Forsiden » Debatt » NNN og leveringsplikt

NNN og leveringsplikt

Publisert 24.02.2014

Jan Egil Pedersen, forbundsleder i Norsk Nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund har i et leserinnlegg i avisene gitt sitt synspunkt i saken angående Røkke & Co. Og leveringsplikt eller ikke.

Han etterlyser også en ny fiskeripolitikk.
Videre skriver han at dagens system genererer et kappfiske som medfører en god del dårlig kvalitet på i utgangspunktet prima råstoff, og det er vel i henhold til hva faginstanser frykter og media har skrevet.

Jeg er ikke uenig med forbundslederen i NNN når det gjelder akkurat det. Men når han kommer med at det må innføres periodisering av kvoter beviser han at i dette innlegget løper han ikke medlemmenes ærend, men derimot Norway Seafoods.
Dette ønsket er også kommet fra representanter for Norway Seafood tidligere, og viser etter mitt syn historieløshet uten sidestykke, eller håper man på at folk flest ikke skal være oppegående i denne saken ?

Når han sier at periodisering må innføres for å unngå dårlig kvalitet på sluttprodukt, samt for å få jevn tilgang på råstoff hele året, og derav sysselsetting på anlegg langs kysten hopper han elegant bukk over det som er faktum i saken om leveringsplikt, nemlig at det for mange år siden ble gitt trålkonsesjoner til spesifikke fiskeindustrianlegg for at disse trålerne skulle sørge for ferskt råstoff nettopp i de perioder av året da kystflåten ikke hadde mulighet for dette.

Det er en årsak for at man skiller mellom kystflåte og havfiskeflåte, som disse trålerne ligger inn under, og det ligger egentlig i betegnelsen.

At ikke forbundslederen flagger dette faktum på vegne av sine medlemmer synes for meg å være underlig, i tillegg til at NNN ikke har ytret seg tidligere i sak som har omhandlet leveringsplikt.

Når så Røkke & Co. for noen år siden, med regjeringens tillatelse, fikk lov til å skille landindustrien og trålerne var nok spikeren satt i kista for enkelte av de anleggene som ble kjøpt av kapitalinteressene.

Da hørte man heller ikke noe fra Jan Egil Pedersen, forbundsleder i NNN. Var han (NNN) virkelig så blind når det gjaldt realitetene ?

Når NNN’s forbundsleder nå går ut og forteller i et leserinnlegg at førsteprioritet nå er å endre fiskeripolitikken, spesielt med tanke på at de vil at fisket skal periodiseres, forteller det meg at vi som driver vårt yrke på havet har fått enda en «fiende» å hanskes med, nemlig en organisasjon underlagt LO, som vil få «moderorganisasjonen med på å utarme norske kystfiskere ved å legge hindringer i veien for et fiske som til nå har vært styrt av naturen. Kystflåten må nemlig drive sitt fiske når fisken er kystnært.

Hvorfor har ikke NNN som mål å presse myndighetene på banen og kreve at leveringsplikten tilknyttet disse konsesjonene skal videreføres med de betingelser de ble gitt under ?

Jeg vil også nevne at disse konsesjonene ble gitt under dispensasjon fra Deltagerloven på grunn av «naturgitte og næringsmessige» forhold.

Og det er vel hverken naturgitt eller næringsmessig at man skal la private kapitalinteresser høste fruktene av tilgang til naturressurser lånt ut av norske myndigheter som et middel for å skape verdier for lokalsamfunn i form av arbeidsplasser og utvikling ?

Hvorfor går ikke NNN ut og krever at norske myndigheter foretar grep som gjør det mer lønnsomt å eksportere norske ferdigprodukter basert på havets ressurser ?

Det ville vært noe som hadde løftet norske arbeidsplasser i fiskeindustrien !

Per-Roger Vikten
Gravdal 

Kommenter via Facebook

Debatt

Per-Roger Vikten

Levert av Open Concept AS