Kyst og Fjord
Forsiden » Debatt » Nei til strukturering av båter under 11 meter!

Nei til strukturering av båter under 11 meter!

Publisert 18.06.2014

Nordland er mot forslaget om å innføre strukturering av båter under 11 meter. Strukturering betyr å tillate kjøp av kvoter i tillegg til den kvoten båten allerede har. I stedet må disse båtene få drive fritt fiske. Det vil gjøre det mulig med 2-3 mann ombord, noe som vil bedre både sikkerhet, trivsel og inntektsgrunnlag, og det vil samtidig stimulere rekrutteringen. Rødt ser på motstanden mot strukturering som en del av kampen for å stoppe privatiseringen av fiskeressursene.

Struktureringsforslaget ble sendt ut i slutten av april av Nærings- og Fiskeridepartementet. Slik strukturering er allerede innført for fiskebåter over 11 meter. Argumentet til regjeringa er at dette vil bedre lønnsomhet og rekruttering til næringa. Det er sterk motstand mot regjeringas forslag – særlig i Nordland og Finnmark. I Finnmark advarer en samlet fiskerinæring mot dette. Det samme gjør alle fylkespartiene. Fylkestinget i Nordland har også vedtatt å avvise forslaget om å tillate strukturering av sjarker under 11 meter.

Erfaringene med strukturering av båter over 11 m, viser at prisen ble opptil tredoblet på kort tid. Systemet med strukturering og kjøp og salg av kvoter sikrer først og fremst profitt til større redere, gjør flere fiskere til gjeldsslaver og tapper kystkommunene for arbeidsplasser. Inngangsbilletten for ungdom blir dyrere, og det vil føre til en nedbygging av sjarkflåten.                                                                                                              
 Professorene Peter Ørebech og Torbjørn Trondsen ved Universitetet i Tromsø har påpekt at i 2010 var det de minste båtene som hadde høyest verdiskaping pr. kilo fisk om en regner verdiskaping som summen av lønn til fiskere, renter til banken og overskudd til eier. For hver arbeidsplass på havet er det tre på land. Det gjør at det er disse båtene som har størst betydning for å ivareta og utvikle mange kystsamfunn, og derfor må de få drive fritt fiske. Det vil gi grunnlag for råstoff til den lokale fiskeindustrien, og gi ringvirkninger til verkstedindustri, handelsnæring og annen lokal virksomhet.

Fartøygruppen mellom 10 og 11 m er også den eneste der antallet har gått opp siden 2002. Økningen har vært ca. 12 prosent, og er kommet i de tre nordligste fylkene. Mange steder er økningen knyttet til at ungdom har etablert seg som fiskere, fordi denne flåten gjør det mulig for dem å komme seg inn uten å kjøpe kvoter. Sjarkflåten er derfor svært viktig for rekruttering av ungdom. Den er den største i torskefiskeriene og har det laveste drivstofforbruket pr. kg fisk, og dermed det laveste utslippet av klimagasser. Dette gjør den til den mest klimavennlige og bærekraftige delen av fiskeflåten.

Strukturering flytter enda mer av det som skapes i fiskeflåten bort fra kystbefolkningen til bank, finans og fiskebåtmeglere. Derfor er det svært viktig å skape et politisk press som hindrer at forslaget fra regjeringa blir vedtatt. Retten til å fiske skal ikke kunne kjøpes og selges.  Kysten har ikke en eneste sjark å miste!

Gunnvald Lindset
 leder i Rødt Nordland

Kommenter via Facebook

Debatt

Gunnvald Lindset

Gunnvald Lindset

Levert av Open Concept AS