Kyst og Fjord
Forsiden » Debatt » Norsk arktisk dumpingssalg

Norsk arktisk dumpingssalg

Dette idiotiet (satt i system) har ridd marin norsk fiskerinæring gjennom generasjoner, fordi det er hjemlet i Norsk lovgivning/Råfiskloven).

Publisert 04.04.2014

Vi så galskapen i den siste dokumentarfilmen som gikk på TV i uken som gikk, men det er jo ikke første gangen. Da er det kanskje på tide at myndighetene sammen med næringen tar inn over seg dette lovhjemla idiotiet - ved å fjerne Råfiskloven. Næringen trenger ikke noen ekstralov i lovverket, mer enn andre næringer.

Og det næringen minst av alt trenger er et evigvarende lovpålagt dumpingssalg, med store konflikter på første- og andre salgsledd, men også tilhørende på eksportleddet. Det må være slik som i laksoppdrettsnæringen, at dumpingssalg blir straffet gjennom sanksjoner i næringen. Dette har aldri vært realisert ved distribusjon av arktisk torsk, til tross for et sånt stort omfang.

Realiteten i dette er at fiskerne og fiskeprodusentene ikke får lov til å ta mer enn halvparten av den prisen som er nødvendig for at næringen skal kunne eksistere. Dette er helt rettsstridig i alle andre næringer som baserer sitt engasjement og inntjening i tråd med rettspraksis (i kjøp og salgslov).

Det er jo veldig lett å kunne dokumentere at fisken prisdumpes i markedet, det er bare å sammenligne med andre matvarepriser, og dette forsterker seg om en legger  næringsverdien i produktet som grunnlag.

Det jeg kan ta med her er at importlandene, for eksempel Spania-Italia-Portugal og alle de søramerikanske landene har bygd opp gigantiske foredlingsanlegg. Dette fordi de har kunnet ta ut 80 prosent av verdiskapinga av denne enorme norske fiskeressursen, som i grunnen representerer en lukrativ storstilt matindustri i utlandet.

Avslutningsvis: I grunnen så består hele fiskerinæringen av mye unødvendig byråkrati, og det hele skyldes Råfiskloven, som aldri skulle vært hjemlet, dette fordi den er bygd på uviktig ideologi, uten skikkelig utredet rettsgrunnlag.

Dette må våre myndigheter (Regjeringa) nå endelig ta tak i, og sammen med berørte parter ta de nødvendige tiltak for å fjerne Råfiskloven. Fiskeriministeren kan ikke få gjort dette alene,.

I dag så er det salgsstyret i Noregs Råfisklag (del av fiskernes egen organisasjon) som har det formelle ansvaret for det idiotiske dumpingssalget. Til ruin for sin egen næring!!

Asle Odd Olaisen

Kommenter via Facebook

Debatt

Asle Odd Olaisen

Levert av Open Concept AS