Kyst og Fjord
Forsiden » Debatt » Ønsker Regjeringen ikke kvinnelige fiskere?

Ønsker Regjeringen ikke kvinnelige fiskere?

- Vi trenger begge kjønn, menn og kvinner i alle yrker, mener Mari-Ann Johansen.

Publisert 14.11.2018

Tildelingen av rekrutteringskvoter er akkurat kjent, og ikke helt uventet så ble det bare menn som fikk disse til tross for at kvinner ble oppfordret til å søke.

Formålet med ordningen nytildeling av deltageradganger (rekrutteringskvoter) har vert siden ordningen startet å rekruttere unge fiskere inn i næringen.

På alle disse årene siden 90-tallet har det vert utdelt kun en deltageradgang til en kvinne, det var i 2013. Det har vert gitt som regel 10 kvoter pr år med unntak av da Sandberg var Fiskeriminister, da ble det utdelt 15 adganger.

Kriteriene som gis hvert år er i disfavør av kvinner, og en kan da spørre seg selv om Regjeringen ikke ønsker seg unge damer inn i fiskerinæringa?

Kvinner har tradisjonelt ikke vert registrert som fiskere, men har stått som «hjelpere» i båten til mannen sin igjennom mange år langs kysten. For 40 år siden var det helt utenkelig at en kvinne skulle arbeide som fisker i mange fiskevær.

Kvinner starter gjerne senere i fiskeryrket og er i en alder der en får barn, samtidig som kriteriene utarbeidet fra Regjeringen og Fiskeriministeren prioriterer fiskere som har lengst fartstid om bord i båt, dersom flere søkere står likt. Allerede her har kvinnene tapt.

Mens samfunnet ellers har endret seg med lover og regler for å få en balansert fordeling mellom kjønn i politikk og styrer, står fiskerinæringa med staten i spissen på en gammeldags og ikke god kjønnsrolle politikk. Virkemiddelordninger kan brukes om en ønsker endring.

De siste årene har flere unge kvinner søkt blålinjer og eller startet som fiskere på båt, noen av dem har også kjøpt båt og startet i åpen gruppe. 

For unge kvinner er det viktig å ha noen rollemodeller å se opp til, noe å strekke seg etter og da vil det være nødvendig å kunne se til unge kvinner med båt og kvote som er i stand til å livnære seg på sine fartøy.

Dersom Regjeringen ved Fiskeriministeren ikke ser at det er unge kvinner som gjerne vil etablere seg i næringa og er villig til å gjøre inngangsbilletten i lukket gruppe også tilgjengelig for kvinner, oppfordrer jeg sjømatnæringen til å ta grep med å spleise på et pr kvoter fremover slik at vi også får inn unge kvinner som rollemodeller i fiskeriyrket.

Vi trenger begge kjønn, menn og kvinner i alle yrker.

 

 

Kommenter via Facebook

Debatt

Mari-Ann Johansen, Skulsfjord

Levert av Open Concept AS