Kyst og Fjord
Forsiden » Debatt » Politikere med beslutningsvegring

Politikere med beslutningsvegring

Vi har ingen krise i norsk fiskerinæring, mener fiskekjøper John Edvard Johnsen.

Publisert 05.04.2016

Vi har ingen krise i norsk fiskerinæring. I den grad der er noen krise, utfordringer, så kommer den av manglende politisk evne til å ta beslutninger. Mange politikere er rett og slett ikke voksen for oppgaven de lot seg velge til.

Peter Angelsen var det når han flyttet noen HL sild fra ringnot til kyst. Svein Ludvigsen var det når han tok avgjørelsen om å innføre struktur i kystflåten. Siden har det vært stille. I stedet setter regjeringen ned stadig nye kommisjoner. Det skaper usikkerhet og unødig slitasje i de ulike fiskeriorganisasjoner som stadig må forholde seg til nye utspill.

I tillegg er det vel slik at Eidessenutvalget, nedsatt av Aspaker, i sitt mandat ikke har noe med økt strukturtak å gjøre. Den prosessen er kjørt bredt organisatorisk utenom, også gjennom høring, avslutte 10 februar i år.

I det hele tatt så har alle fått sagt sitt gjennom en bred demokratisk prosess. Det ligger på Dep. bord for avgjørelse. En ansvarlig regjering, en fiskeriminister med pondus forholder seg til det, tar en avgjørelse basert på tilsvar på gjennomførte demokratiske prosesser.

At enkelte i Næringskomiteen kobler dette opp i et samrøre med Eidessenutvalget, leveringsplikter, gir utfordringer i forhold til usikkerhet om troverdighet og kunnskaper hos folkevalgte.

Det er noen av oss som har skjønt at skal samfunnet gå videre, utvikle seg så må man fra tid til annen ta noen avgjørelser. Nivået på norske politikere har beveget seg bort fra det. I disse miljøene er det kreativiteten på å unngå å ta avgjørelser som gjelder. Man velger heller å nedsette komiteer, ta noen gisler, plassere dem i komiteene for så underveis og i etterkant, bruke tid på politisk debatt som ender opp i nye komiteer. Etterhvert som begrepet komite blir utslitt endre man over til kommisjon.

Jeg er stinn av beundring over de som har sagt ja til å sitte i disse utvalgene, skjønner de ikke at hensikten til politikerne nødvendigvis ikke er å få tilført økt kunnskap men like snart er begrunnet i en politisk hestehandel, slippe å ta en avgjørelse, utsette. 3 slike komiteer har vi hatt nu. "Den ene er ikke endt før den neste er tent». Det må bli enormt med verdiskapning og vekst på kysten av all denne kunnskapen. Tog på tog går med prominente som deler sine kunnskaper rundt det ovale bord.

Hadde politisk pondus vært som den skulle være, av godt gammelt merke, så hadde man klart å lese seg til, forstå hva en avtale mellom to parter innebærer, i dette tilfellet avtale mellom Staten som «lånegiver og Trålerselskap om «lån av kvoter/fisk hvor «betingelsene for lånet» er som fremkommet av dokumentene. Det er ingenting i norsk fiskerinæring som har «vokst seg bort «fra det prinsipp. At låntaker har valgt å eksponere seg bort fra inngått avtale er en annen sak. Det blir dobbelt feil når politikerne blander dette sammen med prosessen i kystflåten. Kystflåten overholder sine «låneforpliktelser med staten» de leverer slik intensjonene er, merkelig nok så har ikke forpliktelsene til kystflåten gått ut på dato. Det er det kun leverings/ aktivitetspliktige trålere som visstnok har gjort.

Velger regjeringen v/statsråd Sandberg å stoppe opp vel gjennomførte demokratiske prosesser om økt strukturtak i kystflåten, sitter fiskerinæringa igjen med bare tapere.

Det hele er basert på at næringskomiteen i et samrøre, blander økt strukturtak innafor kyst sammen med utfordringer med tolkning av mislighold eller ikke mislighold av inngåtte avtaler mellom staten (som bank) og trålerrederier(som låntaker). Da er det like greit regjeringen overlater roret til Arbeiderpartiet. De satte på bremsen, de liker at den fortsatt står på.

Kommenter via Facebook

Debatt

Jon Edvard Johnsen

Levert av Open Concept AS