Kyst og Fjord
Forsiden » Debatt » Rammer for turistfiskenæringen og en minister som ikke vil regjere

Rammer for turistfiskenæringen og en minister som ikke vil regjere

Astrid T. Olsen  SV-politiker i Nordland og landsstyremedlem

Publisert 20.08.2015

Det er deilig sommer i nord! Nordlendinger, både de som bor her, de som kommer av hjemlengsel og de som kommer med et ønske om å ta del i det å være «nordlending» beriker hverdagen i alle bygder. Å fiske fra svaberg, dra ut på fjorden etter «kokning» eller prøve seg på kveitefiske er en del av tradisjonen langs kysten. Den historiske allemannsretten til fiskeriallmenningen står sterkt. Den retten kjemper vi i SV for å opprettholde hver eneste dag gjennom politisk årvåkenhet: Fisken tilhører folket!

 

Fiskeriminister Aspaker framstiller SVs ønske om regelverk som bekjemper miljø-og økonomisk kriminalitet i fisketurismenæringen som et angrep på allemannsretten og gjør mitt innlegg til «en årviss klagesang».  Fisketurisme er mer enn en mann og ei fiskestang, og foregår over store deler av året, så lenge det er mulig å komme seg ut på havet. Noen grupper søker så store utfordringer at de vil komme på vinterfiske for å ta del i å vente på om det blir «utror» eller «landligge». For oss som driver næringsvirksomhet i bygdene er det helt i orden. Vi ønsker mer aktivitet, ikke bare vår og høst, men gjerne gjennom hele året. Det vil si, hvis fisketurismen gir trygge opplevelser og forvalter vår kulturarv og natur i tråd med nasjonale lover og verdier. Det er heller ikke uten verdi at næringen utvikles slik at den legger igjen ressurser og skaper arbeidsplasser for lokalbefolkningen i bygda!

 

Jeg beklager, på linje med fiskeriministeren, at SV ikke fikk gjennomført HELE sitt program mens vi satt i regjering! Det er trist, men vi gir oss ikke! SVs landsstyremøte gjorde i mai en uttalelse som omhandler tiltak for å ivareta et bærekraftig turistfiske, ivareta omgivelsene, forebygge ulykker, og sikre gode og like konkurransevilkår for aktørene i turistfiskenæringen. Ulykken i Gjesvær i vår, hvor 2 personer på turistfiske omkom, viser nødvendigheten av rammer. SV mener det er nødvendig å blant annet ha obligatorisk bedriftsregistrering for turistfiskebedrifter, innføring av fiskekort som gir oversikt over turistfiskets volum og geografiske fordeling, og etablering av lokal forvaltning som skal sørge for utarbeidelse av lokale regler for utøvelsen av turistfisket, fangstrapportering, oppsyn og etterfølgelse av regelbrudd mv. Flere av tiltakene er i tråd med mange av rapporteringene som foregår innenfor ferskvannsfiske, og det er mulig å hente gode verktøy derfra.

 

Fiskeriministeren prøver igjen å gjemme seg bak næringslivet behov for mindre byråkrati. Historien viser at enhver ny og voksende næring krever oppfølging fra det offentlige for å tilpasse utviklingen innenfor bærekraftige rammer. Det er derfor det er så viktig å samtale med de seriøse aktørene i næringa om hvilke verktøy som er mest effektfullt å bruke. I tillegg bør ministeren rette søkelyset mot all rapportering som kommer som resultat av EØS-medlemskapet. Her har H (og Ap) gitt blankofullmakt til å innføre EUs forskrifter, lover og byråkrati!

Kommenter via Facebook

Debatt

Astrid T. Olsen

Levert av Open Concept AS