Kyst og Fjord
Forsiden » Debatt » Rettigheter - for oss og framtida

Rettigheter - for oss og framtida

Om Kjell Inge Røkke endelig skal falle i 2014 er ett av de store diskusjonene og spørsmålene hvor skal rettighetene bli av?

Publisert 24.02.2014

Skal de gå tilbake til staten og refordeles? Evt. å bli en del av rekrutteringskvotene?

Det er nå det gjelder å gå ilag, alle berørte parter i kystsamfunnene og få satt ned ett vanntett regelverk. Og sikre at kommunene skal får kontroll over sine kvoter, som de kan lokalt forvalte på den best tilpassede måten for sin kommune. 

Det er viktig at vi ikke skaper ett nytt «monster» ved å gi kvotene ut igjen men heller låne dem ut f.eks. på 5 års basis til unge lokale grundere, på den måten får de tid nok til og bygge seg opp til og kjøpe rettigheter. Eneste kriteriet må være at fisken skal på land ved ett av de lokale fiskemottakene. Dette skaper en lokal vekst og på sikt bærekraftige fiskemottak og rederier. Ønsker man og satse må man belønnes og hjelpes. 

I Roger Hansens apell i Kjøllefjord 20.02.14 uttalte han «denne saken er for viktig til gjøre politisk» Dette er så sant som det kan bli, uansett politisk side bør dette være en sak som engasjerer alle, og politikk har vel vært prøvd å løse denne floken så lenge jeg kan huske.

Om ikke dere ønsker å ta i land fisk der dere har leveringsplikt så finnes det andre som gjerne gjør det frivillig!

William Sagen
Kjøllefjord

Kommenter via Facebook

Debatt

William Sagen

Levert av Open Concept AS