Kyst og Fjord
Forsiden » Debatt » Støtt lærernes kamp for en god skole!

Støtt lærernes kamp for en god skole!

Rødt Nordland støtter lærernes kamp mot KS for å forsvare arbeidstidsavtalen i skolen. Dette er en avtale som er svært viktig både for lærere og elever.

Publisert 18.02.2014

I dag har vi en viss sikkerhet for kvalitet i skolen gjennom lover, regler og avtaler. Nå vil KS fjerne en av de viktigste avtalene som sikrer dette.

Det er i dag klare grenser for hvor mange undervisningstimer en lærer kan ha. Dette sikrer tid til forberedelse og etterarbeid, elev- og foreldresamtaler, møter med PPT, BUP og andre instanser, journalføring, sam­arbeid, faglig oppdatering og alt annet som faller inn under lærernes arbeidsområde. Dagens arbeidstidsavtale gir lærerne fleksibilitet til å bruke hjemmekontor til forberedelser og etterarbeid. De kan arbeide utover normalarbeidsdag mot at de avspaserer på tidspunkter der elevene ikke er til stede.

Dette har fungert godt for alle parter, ikke minst for elevene, som både har fått godt forberedte lærere og tilbakemeldinger på sine arbeider innen rimelig tid. Dette er også bra for foreldrene som kan følge opp barna sine på en god måte.

KS vil nå fjerne taket på undervisningstimer, slik at det fastsettes på den enkelte skolen. Da er det fritt fram for kommunene til å skjære ned på skolebudsjettet og pålegge lærerne flere undervisningstimer. Det betyr vesentlig mindre tid på forberedelser, etterarbeid og alt det andre som må gjøres. De oppsparte timene skal brukes om sommeren, når elevene ikke er der. I følge KS sin logikk skal dette styrke kvaliteten. Er det rart at lærerne er i opprør?

KS har atter en gang bevist at de ikke kjenner forholdene i skolen, og at de ikke har tillit til lærerne. Forslaget bryter totalt med det alle partiene snakket om i valgkampen i fjor: Styrket kvalitet. Det vil ødelegge for rekrutteringen av unge mennesker til å velge læreryrket. Dette til tross for at KS har selv beregnet at det vil mangle over 24.000 lærere i 2035. Da er det å skyte seg selv i foten å innføre arbeidstidsavtaler som får mange av dem til å si opp.

Forslaget fra KS innebærer også fagforeningsknusing. Til Kommunal Rapport uttaler Mette Gundersen, tidligere statssekretær (Ap) og nå nestleder i hovedstyret i KS: «Det er på tide å fjerne retten som lærerorganisasjonene har til å si nei til lokale arbeidstidsavtaler som de ikke er fornøyd med.» Med dette utsagnet demonstrerer hun både fagforeningsfiendtlighet og en grunnleggende mistillit til lærerne og deres organisasjoner.

 Å fjerne retten til å si nei til lokale arbeidstidsavtaler som samlet sett er dårligere enn den sentrale avtalen, slik det er i dag, er et prinsipielt angrep på den frie forhandlingsretten. Retten til sentrale avtaler og forhandlinger med konfliktrett som lærerne har i dag på lik linje med andre, erstattes da med lokale drøftinger der rektor har styringsretten. Dette vil være et enormt tilbakeskritt for lærerne, og i neste omgang vil kunne bli  brukt mot andre yrkesgrupper.

Ansvaret for skole- og utdanningspolitikken må være et nasjonalt ansvar. Vi må sikre likeverdige tilbud over hele landet. Da kan det ikke overlates til KS.

Ingeborg Steinholt
Gruppeleder for Rødt på fylkestinget i Nordland

Kommenter via Facebook

Debatt

Ingeborg Steinholt

Ingeborg Steinholt

Levert av Open Concept AS