Kyst og Fjord
Forsiden » Debatt » Trålerne og leveringsplikt

Trålerne og leveringsplikt

Nå kan det virke som om at «alle» partier på Stortinget er enig om at dersom trålerne ikke etterlever sin leveringsplikt så må kvotene de har overføres til kystflåten. Det er vi enig i. Hva ville dette betydd i praksis?

Publisert 04.04.2014

I 2013 skulle et fiskevær, som Kjøllefjord hvis leveringsplikten til trålerne hadde vært opprettholdt, fått ilandført 4,36 mill kg torsk og 1,01 mill kg hyse. Dersom dette kvantumet hadde vært overført til kystflåten ville det vært et kvotegrunnlag for 35 kystbåter mellom 14 og 15 meter!

 

Selv om det er mulig å stille spørsmål ved tallene foran viser dette med all tydelighet hvor meningsløst det er å holde fast ved trålstigen (fordelingen av norsk kvote mellom kyst og trålerflåten), dersom det er aktiviteten i Kjøllefjord man vil sikre gjennom ordningen. Det blir fullstendig tragisk når man i tillegg vet at meningen med trålstigen er pulverisert for lenge siden.

 

Gjør man alvor av å flytte torsk til kystflåten kan alle se hvordan dette ville gitt en eksplosjonsartet økning i aktiviteten, i dette tilfellet i Kjøllefjord. En slik overføring ville gitt en ny investeringslyst i kystbåter med påfølgende økt ordretilgang til båtbyggerne langs norskekysten. Det ville sikret leveranser til lokale redskapsforhandlere, servicefolk av alle slag, drivstoff leveranser og sist men ikke minst, ingen hadde behøvd å gå i fakkeltog for å få fisken fersk og fin til ledige hender i fiskeindustrien på land.

 

Når våre politikere ikke vil følge opp denne selvfølgelighet skyldes det at respekten de har for kvoteaksjonærene er så uendelig mye større enn respekten de har for dem som har valgt å leve sine liv ved kysten og inne i fjordene.

 

Arne Pedersen

Leder, Norges Kystfiskarlag

Kommenter via Facebook

Debatt

Arne Pedersen

Levert av Open Concept AS