Kyst og Fjord
Forsiden » Debatt » Turistfiske ute av kontroll

Turistfiske ute av kontroll

Turister valfarter til Norge for å fiske i vassdragene våre. Fang og slipp er vanlig praksis blant turistene. Fang og slipp er etisk uakseptabelt, og forskningen som støtter metoden er svært kritikkverdig.

Publisert 23.10.2018

Fang og slipp-fiske er tillatt i Norge i begrenset omfang. Det kan utføres i bestandstruede vassdrag, og det stilles strenge krav til hvordan fangst, håndtering og gjenutsetting skal foregå.

I 2018 rapporterte turistfiskere for første gang i hvor stor grad gjenutsetting ble gjennomført. Statistikken viser at omkring halvparten av fiskene turistene fanger utsettes for dyreplageriet, og ingen vet hvorvidt fiskerne faktisk følger regelverket. Selv tydelige brudd på lovverket medfører ingen praktiske konsekvenser.

Selv om turistfiskerne betaler for å fiske i våre vassdrag, betyr ikke det at vi skal tillate slik lek med levende dyr. Ingen dyr bør lide for penger, og bare fordi man kan tjene penger på fang og slipp, så betyr ikke det at man bør. Det finnes mange andre måter å nyte naturen på enn å bedrive fotografisk troféjakt.

Ikke forenlig med loven

I følge dyrevelferdsloven skal fiske utføres på en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte, og fisken skal ikke påføres unødige påkjenninger og belastninger. Både Rådet for dyreetikk, Mattilsynet og samtlige dyrevernorganisasjoner enes i at fang og slipp-fiske ikke er forenlig med god dyreetikk.

Vitenskapskomitéen for mattrygghet har konkludert med at gjenutsetting av fisk medfører stor sannsynlighet for en negativ effekt på fiskevelferden. Selvfølgelig er det smertefullt og stressende for et dyr å fanges etter en krok. Det er også risiko for dødelighet, fare for infeksjoner og konsekvenser for fiskens forplantningsevne - noe som er katastrofalt fra et forvaltningsperspektiv. I tillegg er det spesielt problematisk at enkeltfisk risikerer å bli fanget gjentatte ganger.

Feilvurderes av forskere

Noen forskere hevder å ha funnet at gjenutsetting ikke påvirker fisken. Dessverre har forskningen vært ensporet på overlevelse, og ikke på velferden til fiskene. De studiene som finnes lider av dårlig kvalitet, og dyrevelferd nevnes ikke.

Taler fiskens sak

Dyrevernalliansen hjelper de dyrene som trenger det aller mest. Vi mener at når menneskers rekreasjon settes opp mot dyrs lidelser, bør tvilen komme fisken til gode. I høst deltar vi på to dialogmøter om fang og slipp-fiske i regi av Mattilsynet, hvor vi jobber for at hensynet til fiskevelferden skal veie tyngre enn hensynet til turistfiskeren. For hvis plaging av fisk for underholdningens skyld er den eneste måten vi kan tenke oss at turistene kan nyte den norske naturen, hva sier det om oss?

Kommenter via Facebook

Debatt

Susanna Lybæk, zoolog og vitenskapelig rådgiver i Dyrevernalliansen

Levert av Open Concept AS