Kyst og Fjord

Om Kyst og Fjord

Kyst og Fjord er en uavhengig nyhetskanal for fiskerinæringen med forankring i nordnorske problemstillinger og virkelighet.

Nyhetskanalen leverer daglige nyheter fra fiskeri- og kystnæringene som fortløpende oppdateres gjennom nettavisen www.kystogfjord.no. Videre gir Kyst og Fjord ut en avis i papirformat som distribueres til abonnentene ukentlig.

Innholdet i våre publikasjoner skal være aktuelle, innsiktfulle og presenteres på en lettfattelig og brukervennlig måte som gjør at leserne enkelt kan holde seg oppdatert i nyhetsbildet. Vi skal også tilby elektroniske tjenester som er til nytte for yrkesfiskere og folk i kystnæringene. Kyst og Fjord har en rekke redaksjonelle medarbeidere langs kysten, slik at vi kan dekke fiskerinæringen på en fullverdig måte.

Vi ønsker nåværende og nye lesere varmt velkommen!

Med vennlig hilsen

Øystein Ingilæ
Ansvarlig redaktør

E-post: oystein@kystogfjord.no
Tlf. 78 49 99 00 

Kyst og Fjord

Avisen for fiskere og kystfolk.

Levert av Open Concept AS