Kyst og Fjord

6 000 laks rømte på trøndelagskysten

15.02.2019 21:26
Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

Åpner velferdsstasjoner

15.02.2019 14:10
Innsiget av skrei medfører at velferdsstasjonene nå åpner forløpende.

Med fiskeriministeren til bords

15.02.2019 08:03
Torsdag stilte fiskeriminister Harald Tom Nesvik og 12 skoleelever fra Kroken ungdomsskole opp på Kystens Hus i Tromsø for å skape oppmerksomhet om den nasjonale konkurransen lagdinegenlunsj.no.

Utsetter stenging

15.02.2019 07:48
Den årlige kortvarige stengingen i det kvoteregulerte området for fangst av kongekrabbe er i 2019 utsatt.

- Svært fornøyd

15.02.2019 07:36
- Det er helt fantastisk. Øyvind Pettersen har tilbakelagt sin beste januar noen sinne.

Får svi for andres overfiske

14.02.2019 14:59
Hammerfest-fiskerne mener at Stor Kyst-gruppen nå tjener på at de overfisket sin seikvote med 5300 tonn. Flåten med hjemmelslengde på 15 – 21 meter samt 21 meter og over blir nemlig bare trukket for 2000 tonn av seikvoten i 2019.

Klare for årets sildetokt

14.02.2019 13:13
På denne tiden av året kommer silda inn til kysten for å gyte. Med leiefartøyene «Eros», «Vendla» og «Kings Bay» drar forskerne ut for å hente inn data om gytebestanden.

Gir Nussir ASA driftskonsesjon

14.02.2019 11:34
Nærings- og fiskeridepartementet gir Nussir ASA driftskonsesjon for utvinning av kobber i Kvalsund kommune.

Gir Norge rett

14.02.2019 11:05
Etter folkeretten har Norge eksklusiv rett til å utnytte snøkrabbe-ressursen ved Svalbard, mener Høyesterett.

Tar tredje kvoten

14.02.2019 06:51
Selv om det store torskeinnsiget har latt vente på seg, er Vidar Tøllefsen og Tor Espen Johnsen nå klar for å gå løs på den tredje kvoten.

Går inn i algesamarbeid

13.02.2019 09:37
Nordland fylkeskommune går inn i et samarbeid for å utvikle algenæringen i nord.

Skreien med størst verdi

13.02.2019 09:19
Norges Råfisklags aktivitetsbarometer viser at skreien dominerer langs mesteparten av kysten i Nord-Norge.

Ber om fangstprøver

13.02.2019 08:06
Den som tar fangstprøver styrker forskninga. Fangstprøvelotteriet er i gang, og gjennom det kan silde- og kolmulefiskere bidra til å redusere usikkerheten i kvoterådene.

Straffet for feil-føring

13.02.2019 07:45
De meldte ilandført fangst på et annet fartøy. Det ga ei klekkelig bot.

Ingen konkrete løfter

13.02.2019 07:21
Samferdselsminister Jon Georg Dale liker måten Sjømatklyngen Senja presenterer sitt vegkrav, men kan ikke love ekstra midler fra staten.

Foreslår forenkling i det tekniske regelverket

12.02.2019 15:27
Ei arbeidsgruppe foreslår å forenkle den såkalte utøvelsesforskriften og rapporten fra arbeidsgruppa er nå sendt på høring.

Mange rapporterte ikke

12.02.2019 14:54
2018 var det første året eit nytt regelverk krevde rapportering av fangst i turistfiske. Likevel var det nesten en tredel av dei registrerte turistfiskebedriftene som ikke rapporterte fangst til Fiskeridirektoratet.

Tallene går i taket

12.02.2019 06:49
De to siste årene har det vært rekordtall i omsetningen av fiske og skalldyr innenfor Norges Råfisklags distrikt. Foreløpig ser det svært lovende ut også for 2019.

Ny kystdirektør på plass

11.02.2019 10:35
Etter den første uke stappfull av inntrykk og med bratt læringskurve, ser den nye kystdirektøren, Einar Vik Arset, fram til å være med på å utvikle kysten og havområdene våre til verdens sikreste og reneste.

Lyderfisk AS kjøper Skjånesbruket

11.02.2019 10:28
Avtalen om finansiering ble spikret sist fredag.

Ingen pris-nedtur

11.02.2019 09:32
Minsteprisene øker for viktige fiskeslag de neste ukene.

Kvotejusteringene er klare

11.02.2019 08:41
Fiskeridirektoratet har nå justert fartøykvotene for 2019 i tråd med kvotefleksibilitetsordningen for torsk, hyse og sei nord for 62°N.

Vil ha markedsadgang for kvalkjøtt

11.02.2019 07:49
Når fiskeriminister Harald Tom Nesvik (FrP) i neste måned besøker Japan, krever Sjømat Norge at han jobber for full markedsadgang for kvalkjøtt.

Vil styrke samarbeidet i viktig sjømatmarked

11.02.2019 07:19
Fiskeriminister Harald T. Nesvik reiser til Japan i mars.

Gir klingende mynt

11.02.2019 06:48
Skrei-merket med ypperste kvalitet betyr enormt mye for fiskeindustrien langs kysten.

Forlenger båtfører-kontrakt

08.02.2019 07:57
Sjøfartsdirektoratet forlenger kontrakten med selskapet som håndterer båtførerprøvene.

Åpner for 20 ukers lagring

08.02.2019 07:40
Regjeringen åpner for å forlenge perioden levendelagret fisk står i sjøen fra 12 til 20 uker.

Polarctic Seafood konkurs

07.02.2019 13:55
Øksfjord-selskapet Polarctic Seafood mislyktes i sitt forsøk på gjeldsordning, og er nå konkurs.

Endrer sektorinndelingen i fyrene

07.02.2019 13:31
Kystverket endrer sektorinndelingen i fyr og merker langs hele kysten for å passer den internasjonale standarden.

Kai-planer på Ingøy

07.02.2019 12:58
Det vurderes å bygge kai for bilførende hurtigbåt på Ingøy, og i dag var øvrigheta på befaring.

Vil lage makrellpulver

07.02.2019 09:10
FHF lyser ut inntil tre millioner kroner til utvikling av et smaksnøytralt fiskemel av makrellavskjær.

Ny lakserømming

06.02.2019 13:21
Fiskeridirektoratet har pålagt utvidet gjenfangst av rømt oppdrettslaks etter at en stor flenge oppsto i et anlegg i Roan kommune.

Har radiomerket 33.500 sild

06.02.2019 12:51
Med en innskutt radiosender i buken svømmer silda videre, før den gjenfanges med verdifulle data om sildas vandring.

Leverer til Grønland

06.02.2019 12:20
Havfront AS er meget fornøyd med å ha signert den første internasjonale kontrakten for sin sløyemaskin.

Frarådet grunnrenteskatt

06.02.2019 09:19
I et møte med regjeringen denne uka frarådet Norges Fiskarlag nok en gang å innføre såkalt grunnrenteskatt for fiskerinæringen.

Tar fatt i protein-mulighet

06.02.2019 07:31
Andre Reinholdtsen i Myre Havbruk har fått Nofima med på et prosjekt for utvinning av høykvalitets fiskeprotein.

Bedre fiske med bedre bunnkart

05.02.2019 08:26
Et forsøk med nye og forbedrede bunnkart ga gode resultater på alle hold.

175 prosent reke-økning

05.02.2019 08:07
Lavere hvitfiskkvoter gjør at mange trålere prioriterer rekefiske.

Vil ha slutt på overfiske

05.02.2019 07:53
Etter avsløringene av enkeltfartøyers overfiske av egne kvoter i forbindelse med ferskfiskbonus, ber Norges Fiskarlag om innstramninger.

Stabilt for klippfisk, ned for salt

05.02.2019 07:44
Klippfisk og saltfisk opplever også at prisoppgang sørger for verdivekst selv om ikke volumene øker.

Mindre volum – samme verdi

05.02.2019 07:30
Årets januareksport ligger hele 900 tonn bak fjoråret. Men verdien av torske-eksporten i januar er den samme.

Fornøyd med sjarkkampanje

04.02.2019 09:27
Sjøfartsdirektoratet kommer med sjark-skryt etter at sikkerhetskampanjen «Sjekk sjarken» er avsluttet. I alt 174 sjarker ble besøkt av inspektører i januar.

Presser på for kvotefleks

04.02.2019 08:35
Landsstyret i Norges Fiskarlag vil stresse Fiskeridirektoratet med å ferdigstille et nytt kvoteregister som også kan håndtere kvotefleksibilitet på fartøynivå i torskesektoren.

Mister sertifikatet

04.02.2019 08:29
MSC-sertifikatet for makrell suspenderes fra 2. mars. Det er bestandsnivået som gjør at dette grepet tas.

2,5 mill til selfangst

01.02.2019 15:20
Søkerkriteriene er kommet.

Meteorologene ber om hjelp fra fiskerne

01.02.2019 11:42
Ønsker å kunne levere korrekte meldinger. 

Full gass hos noen, permitteringer andre steder

01.02.2019 11:07
Januar har vært god for Lerøy Norway Seafoods. Båtsfjordbruket hadde kun fire dager med drift.

Fullt trykk på hvitfisk i vinter

01.02.2019 08:46
Tar ned lakseproduksjonen noen måneder.

Milliarden passert

01.02.2019 07:40
Utenlandske båter står for over halvparten.

Fullt hus på LofotFishing

01.02.2019 07:29
Rekordmange påmeldte gjør messa til landets nest største.

Levert av Open Concept AS