Kyst og Fjord

Torskeprisen ned

23.02.2018 14:28
Her er de dynamiske minsteprisene fra og med 26. februar:

Fikk tilbake tillatelse

23.02.2018 14:24
Fiskeren fra Hordaland misforsto en tidsfrist og mistet derfor tillatelse til å drive makrellfiske. Saken er nå løst etter Fiskarlagets advokat grep fatt i saken.

Ber loddeflåten være varsom

23.02.2018 14:19
Dersom bifangstmengden av torsk ikke går ned, vurderer Fiskeridirektoratet å stenge områder for loddefiske.

- Vi skjærer tusenlapper

23.02.2018 13:26
Entusiasmen var stor langs tungeskjærelinja på Ramberg, på tungeskjærersesongens andre dag. - Det er ikke tunger vi skjærer, det er tusenlapper!

Skal selge norsk sjømat

23.02.2018 13:15
Her er tre av Sjømatrådets nye ansikter. Silje Gjerp Solstad, Christina Neumann og Anja Grøner Krogstad skal heretter være med å fronte norsk fiskesalg.

Ønsker ungdommens synspunkter

23.02.2018 09:32
Norges Råfisklag arrangerer skolekonkurransen «sjømat og ungdom» for å se hva fiske og sjømat betyr for unge i dag.  

Ari Josefsson overtar i Nergård

23.02.2018 08:05
Ari Josefsson blir ny konsernsjef i Nergård AS. Nyheten ble kjent blant de ansatte i fiskerikonsernet torsdag ettermiddag.

Har satt av 2,5 mill til selfangst

23.02.2018 07:31
Regjeringen har satt av 2,5 millioner kroner til årets selfangst. Fartøy som mottar tilskudd må minst fange 3000 dyr fordelt på 35 fangstdøgn.

Setter ut havdroner

23.02.2018 07:21
Det kommende halvåret skal små havgående forskningsplattformer operere i havområdene utenfor Bodø, Lofoten og Vesterålen. 

Tar opp kampen om laksen

23.02.2018 07:14
Sjølaksefiskerne tar opp kampen mot de nye kuttene i fisketiden, etter at Miljødirektoratet har redusert fisketiden med krokgarn ytterligere.

Fiskeren overlevde ikke forliset

22.02.2018 12:59
Fiskeren som forliste ved Nord Fugløya søndag ettermiddag, døde onsdag kveld.

Gode forhold på yttersida

22.02.2018 11:02
Med tre tonn på to garnlenker kan sjarkfisker Roger Skog trygt slå fast at skreifisket har god fart i Vesterålen.

Savnet 3.500 laks

22.02.2018 10:56
I desember rømte 3500 oppdrettslaks fra Troms fylkeskommune sin undervisningstillatelse-merd i Bergsfjorden på Senja.

Betydelig prishopp for torsken

22.02.2018 08:52
Så langt i februar har fiskerne i snitt fått 1,75,- mer for torsken enn i fjor. Kombinert med solide fangster har det sørget for at råfisklaget omsetning ligger 300 millioner kroner foran samme periode som for ett år siden.

Ligger litt foran på Fredvang

22.02.2018 08:02
De store torskeslagene har ennå ikke slått til i Lofoten. - Jeg tror vi må vente til ut i mars, sier kaiformann Lasse Andersen ved  Bjørn Gjertsen AS på Fredvang.

Er enige i begrensningsforslag

22.02.2018 07:31
Fiskarlaget Nord er enige i fiskeridepartementets forslag om begrensningene for snurrevadflåten som er foreslått i den nye utøvelsesforskriften. 

Kritiske til nye krill-konsesjoner

22.02.2018 07:05
Greenpeace er kritiske til utdelingen av to nye krill-konsesjoner i Antarktis og viser til at bestandsestimatene for krill er gamle. Miljøvernsorganisasjonen frykter en økning av krill-fiske i sårbare områder som er foreslått vernet. 

Jakter etter kloke hoder

22.02.2018 07:00
Nærings- og fiskeridepartementet gir 1,5 millioner kroner til tre bootcamper i Nord-Norge, Midt-Norge og Vestlandet. Her skal studenter fra norske universiteter og høgskoler møtes for å bryne seg på aktuelle problemstillinger i sjømatnæringen.

Forlanger ubenyttet torsk

21.02.2018 15:09
Norges Fiskarlag har bedt departementet om umiddelbart å frigi det ubenyttede torskekvantumet avsatt til tredjeland, for å sikre at flest mulig av fartøyene som deltar i torskefisket.

Fant lodde utenfor Vardø

21.02.2018 12:44
Lodda er på veg inn mot kysten for å Gyte. Havforskerne om bord på «Helmer Hansen» traff på gytemoden lodde nord for Vardø.

Tvang kan få Ingøy på fote igjen

21.02.2018 12:27
Måsøy kommune vil ta i bruk alle midler for å få fiskebruket på Ingøy igang, om så ekspropriering. Det har gitt en åpning for at Fjordlaks kanskje gjenåpner anlegget.

Tar opp kampen mot Klo-kjøp

21.02.2018 12:04
Gunnar Klo-eide Fugløyskjær AS, har søkt om ervervstillatelse for fartøyet «Stormen Senior». Norges Kystfiskarlag mener det vil være helt uakseptabelt om Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) slipper søknaden igjennom.

Solid for alle brukssorter

21.02.2018 08:12
Juksafangster helt opp i 3.500 kilo. De siste dagene har fiskeriene slått til på alle felt utenfor Vesterålen og Lofoten.

Solide fiskebestander

21.02.2018 07:37
I all hovedsak er fiskebestandene utenfor Norge i god forfatning. Det gjelder fra torsken i Barentshavet til makrell og kolmule i Norskehavet.

Tar grep mot forsøpling

21.02.2018 07:22
Norsk Sjømat tar nå grep og ønsker å gå foran i kampen mot plastforurensning av havet.

Etablerer seg på Vestlandet

20.02.2018 07:57
Tromsøselskapet Kuldeteknisk etablerer nå et nytt selskap i Bergen i samarbeid med lokale krefter.

Ønsker mer rettferdighet

20.02.2018 07:43
Sjømat Norge mener de minste oppdrettsselskapene ikke har samme vilkår som de store i auksjoneringen av nye tillatelser, og ber myndighetene endre dagens modell.

Håver inn solide torskefangster

20.02.2018 07:35
I løpet av den siste uka har fiskeindustrien i Troms kjøpt over 5.000 tonn torsk. Rita Karlsen på Husøy håper at de i år skal klare å øke produksjonen - til tross for at torskekvota er redusert med 13 prosent.

Eventyrlig uke for fiskerne

19.02.2018 15:12
Isende frost på fiskebankene til tross. Sist uke ble intet mindre enn eventyrlig for fiskerne i nord. Til sammen ble det tatt hele 15.000 tonn torsk.

Blir ny råfisklagsdirektør

19.02.2018 14:56
Svein Ove Haugland overtar som toppsjef i Norges Råfisklag når Trygve Myrvang trekker seg tilbake til høsten.

Inviterer fiskerne

19.02.2018 12:09
Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen har invitert Norges Fiskarlag til sitt kontor for å gi dem en spesialoppdatering om forvarets beredskap til havs.

Tilstanden alvorlig, men stabil

19.02.2018 10:44
Tilstanden på fiskeren som forliste utenfor Nord-Fugløya søndag ettermiddag, beskrives som alvorlig men stabil.

Større tro på fisk

19.02.2018 08:04
Nordmenn flest har større tro på at fiskeri og sjømat skal bære landet inn i framtiden enn oljen. 

Stadig mindre legemidler

19.02.2018 08:00
- Nedgangen i bruk av legemidler mot lakselus fortsetter. Dette er i tråd med næringens langsiktige plan om mer strategisk bruk av legemidler mot lakselus, sier direktør Henrik Stenwig i Sjømat Norge.

Skal ta ny teknologi i bruk

19.02.2018 07:28
Norge er en pådriver i kampen mot ulovlig fiske internasjonalt. - Nå skal vi bli enda sterkere på hjemmebane, sier fiskeriminister Per Sandberg som ønsker å ta i bruk ny teknologi i kampen mot svart omsetning.

Klart for kystflåten

19.02.2018 07:20
I dag åpnes loddefisket i Barentshavet for kystflåten. Salgsleder Kenneth Garvik ved Sildelaget, forventer imidlertid ikke noen store loddeslag før fangsttakten er blitt større.

To sjarker forliste, har funnet to

18.02.2018 20:03
I søk etter en fiskebåt som var meldt savnet utenfor Arnøya, kom redningsmannskapet over ytterligere en annen sjark som var i ferd med å gå ned. Fiskeren her ble berget, mens man i halv åttetiden søndag kveld fant ytterligere en person i området der den første fiskebåten var meldt savnet.

Fiskeriminister fordi han vil

16.02.2018 15:32
Per Sandberg (Frp) er fiskeriminister fordi det er det han helst vil være. – Selvfølgelig kunne vi fått en annen statsrådskabal etter valget. Men jeg ville fortsette der jeg var, sier Sandberg til Kyst og Fjord.

Grønt lys for mer oppdrett

16.02.2018 11:20
Fylkesrådet i Troms har vedtatt at samtlige 15 selskaper som søkte om utvidet kapasitet på eksisterende tillatelser får innvilget økning på 2 %.

Planlegger foredling

16.02.2018 07:51
Det ligger an til å bli fiskeforedling på Reipå i Meløy kommune.

Får mange nye medlemmer

16.02.2018 07:16
Fiskarlaget har den siste uken sendt ut velkomstpakker til mer enn 50 nye medlemmer. Hygienepermen og Sikkerhetsstyringssystemet vårt er også sterkt etterspurt.

Satser i Berlevåg

15.02.2018 15:25
Fiskerikonsernet Norfra skal inn i Berlevåg. Målet er på sikt å få på plass en ny filétfabrikk i fiskeværet.

Totalkvotene for hvitfisk klare

15.02.2018 14:21
Fiskeridirektoratet har nå justert fartøykvotene i tråd med kvotefleksibilitetsordningen for torsk, hyse og sei nord for 62°N.

Drøyt fire tonn første dagen

15.02.2018 09:59
Fiskeren fra Trøndelag konkluderer allerede at årets sesong i Lofoten ser lovende ut.

Vil gi nødhjelp til vei

15.02.2018 08:00
I fjor var det 17 utforkjøringer på strekningen i løpet av en måned. Nå vil politiker bevilge 20 millioner kroner for å fjerne det verste hinderet.

Ber om forlenget konsesjon

15.02.2018 07:29
Firmaet Gerd Stensen AS som driver med uttak av skjell- og korallsand, har søkt om å få forlenget sine uttak i Nordland de neste fem årene. – Vi forsøker å unngå og komme i konflikt med andre aktiviteter i kystområdene, sier Asgeir Stensen.

Søker om å få mudre i Breivikbotn

14.02.2018 15:37
Kystverket med søknad og håper å gi fiskebåter bedre liggeforhold samt gunstigere landing av fisk.

Betaler best i Vesterålen

14.02.2018 15:25
Sløyd hodekappet torsk ble aller best betalt i Vesterålen sist uke.

Klart for rapportering fra turistfiske

14.02.2018 14:27
Fiskeridirektoratet har nå klart skjema som kan brukes for å rapportere fangst fra turistfiskebedrifter.

Endring for rekefelt

14.02.2018 13:28
Innført endring av grensene for området på Reisafjorden i Troms som er stengt for fiske etter reke med trål.

Levert av Open Concept AS