Kyst og Fjord

Strengere eierskapskrav

14.12.2018 08:44
Til neste år blir nåløyet for hvem som får delta i åpen gruppe enda litt strengere. 

Millioner til båtbygging

14.12.2018 08:34
Forbundet Kysten og sponsoren deler ut en stor pengegave til trebåtbyggere.

Bremser kyst, øker for hav

14.12.2018 08:21
Seifisket bremses for kystfartøyer over 15 meter, mens det speedes opp for de konvensjonelle havfiskefartøyene.

Vil ikke ha egne snurrevadfelt

14.12.2018 07:58
Kystfiskarlaget avviser idéen om egne snurrevadfelt på Lofot-havet.

Fisken skal frem

13.12.2018 12:56
Finnmark inn med 750 millioner til en ‹‹fisk til marked pakke››.

7 mill til plastforskning

13.12.2018 08:36
Norsk institutt for vannforskning (NIVA) skal studere mikroplastens langtidseffekter.

Krever bedre merking

13.12.2018 08:19
Forbrukerrådet mener ferdigmatindustrien må merke fiskematens innhold og opprinnelse bedre.

Bremser havflåtens blåkveitefiske

13.12.2018 07:46
Fiskeridirektøren har sendt ut stoppmelding for havfiskeflåtens maksimalkvotefiske etter blåkveite.

Vil ha egne snurrevadfelt i Lofoten

13.12.2018 07:20
Styret i Nordland Fylkes Fiskarlag gjentar sitt forslag om at det etableres rene snurrevadfelt under lofotfisket.

Her svømte størja

12.12.2018 09:23
Satelittmerket på størja som ble merket av Havforskningsinstituttet tidligere i høst har «ringt hjem».

Fisken som skiftet navn

12.12.2018 08:36
Vassilda er den vanligste ingrediensen i fiskematindustriens fiskekaker. Men på pakken har fisken et helt annet navn.

- Ta tak i søppelproblemet

12.12.2018 07:54
Avfallsløsningene i norske havner er for dårlig, og nå ber Fiskarlaget myndighetene ta tak i problemet.

Nå får også hysa dynamisk minstepris

12.12.2018 07:37
Erfaringene fra torsk og sei har vært gode, og nå kommer også hysa etter.

Krever forsvarlig utredning

11.12.2018 09:02
Levendefangst-aktørene i «Arena torsk» mener nedtrappingen av bonusordningen må utredes skikkelig, og at man inntil videre må la ordningen fortsette som før.

Vil videreføre 2018-kvoten for åpen gruppe

11.12.2018 08:19
Fjordfiskenemda ber om at åpen gruppes torskekvote videreføres fra årets nivå.

Finnmark Ap gir seg

11.12.2018 07:47
Et flertall i styret til Finnmark Ap har vedtatt å gå videre med arbeidet for sammenslåing av Troms og Finnmark.

Stenger Oksfjorden for sildefiske

11.12.2018 07:40
Etter for store innslag av undermålsfisk, har Fiskeridirektoratet stengt en sidefjord til Reisafjorden for sildefiske.

Mesteparten tas på Kvænangen

10.12.2018 10:30
Av siste ukes kvantum på 9.000 tonn nvg-sild, var drøye 6.000 tonn tatt på Kvænangen.

Folkeopplysning om reisefisken

10.12.2018 08:03
I en NRK-reportasje får forbruker-Norge stifte nærmere bekjentskap med begreper som «Hvitlaks» og «Nordøstatlanteren».

Litt ned for kongekrabben

07.12.2018 13:53
Årsaken til prisnedgangen er en reduksjon i eksportprisen for fryst kongekrabbe.

Fortsetter ut uke 50

07.12.2018 13:25
Fiskeridirektøren har besluttet å la ferskfiskordningen med tillatt torskeandel på inntil 50 prosent på ukebasis i lukket gruppe fortsette ut uke 50 eller til og med søndag 16. desember.

Tapte mot Sjømatrådet

07.12.2018 08:00
Terje Martinussen vant ikke fram mot Norges Sjømatråd.

Vil ikke klare full krabbekvote

07.12.2018 07:30
Kvotekuttet som foreslås for åpen gruppe, kan bety mannefall i kongekrabbefangsten. Maksimalkvoteforslaget vil nemlig ikke være i nærheten for å kvalifisere seg for full krabbekvote for den minste flåten.

Vil at også lærlinger skal ha trygderett

06.12.2018 08:54
Norges Fiskarlag har bedt departementet vurdere å endre regelverket slik at også lærlinger får mulighet for å søke om arbeidsledighetstrygd.

Oppdretts-avgjørelse tar tid

06.12.2018 08:25
Striden om en mulig oppdrettslokalitet ved Husøy på Senja vil ikke være avgjort før et godt stykke ut på nyåret.

Krabber seg stadig oppover

05.12.2018 09:15
Kongekrabbe-eksporten økte med 43 prosent i årets novembermåned sammenlignet med i fjor.

Økt verdi av saltfisk og klippfisk

05.12.2018 09:07
På veg inn i julesalget har norsk klippfisk god fart.

Begynner å røre på sei

05.12.2018 08:14
Det begynner å skjer ting for seien ute i markedene.

Volum ned, pris opp

05.12.2018 08:07
Norge har hittil i år eksportert mindre torsk enn i fjor, men til høyere verdi. 

Vil forby torskefiske i Oslofjorden

05.12.2018 07:58
Fiskeridirektoratet foreslår at det iverksettes et forbud mot fiske av torsk i hele Oslofjorden og at flere gytefelt for torsk på Skagerrakkysten blir beskyttet.

Passerte 90 milliarder

05.12.2018 07:35
Både volumet og verdien av norsk fisk- og skalldyreksport har økt med fem prosent siden i fjor.

Lavere krabbekvote

04.12.2018 12:26
Totalkvoten for hannkrabber er fastsatt til 1400 tonn neste år. Det er en nedgang på 350 tonn.

Bekymret over telebrudd

04.12.2018 12:19
- For andre gang på kort tid har det vært et alvorlig brudd på telenettet i Finnmark. Det er flott at både Telenor og samferdselsministeren er på saken, men det viktigste er at det ikke skjer igjen, sier Fiskarlags-leder Kjell Ingebrigtsen.

Protesterer mot oppdrett i Porsanger

04.12.2018 08:52
Porsanger Sameforening mener opprettsanlegg ved Jernøya i den nasjonale laksefjorden Porsangerfjorden er en dårlig idè.

Bra trykk på Kvænangen

04.12.2018 08:00
Sildelaget melder om en god uke på Kvænangen, med forventninger om at også inneværende uke kommer til å bli bra.

- Du må sjekke sjarken

04.12.2018 07:36
Sjøfartsdirektoratet vil kommende sesong gjennomføre en storstilt informasjonskampanje mot sjarkflåten.

I havsnød uten nødnett

03.12.2018 08:35
Mens Øst-Finnmark var uten teledekning, kom en båt med mannskap på tre i nød utenfor Vardø.

Foreslår tidligere levendestart

03.12.2018 08:06
Fiskeridirektøren justerer sin anbefaling, og vil nå at levendebonusen trer i kraft en måned tidligere enn først foreslått.

Halverte fartøykvoter i åpen gruppe

03.12.2018 07:31
Fiskeridirektøren har nå oversendt sitt forslag til regulering til Fiskeridepartementet.

Fem tonn ekstra blåkveite

30.11.2018 07:54
Havfiskeflåten får økt sine blåkveitekvoter ytterligere.

Redusert makrellkvote

30.11.2018 07:32
Norge, EU og Færøyene har inngått en avtale om en totalkvote (TAC) på 653 438 tonn makrell for 2019.

Hele mannskapet berget

29.11.2018 08:20
Mannskapet ble berget da det onsdag brøt ut brann på tråleren «Astrid Sofie» fra Lindesnes.

Fortsatt bekymret for ueren

29.11.2018 07:56
Havforskerne mener det rekrutteres for lite ungfisk til bestanden av vanlig uer.

Skyter raketter fra Andøya

29.11.2018 07:35
I perioden 4. til 19. desember blir det skutt opp i alt fire raketter fra Andøya og Ny Ålesund som kan påvirke fiskerne.

Oppfordrer til havnekamp

28.11.2018 14:33
Daglig leder Marianne Sandstrand i Fiskarlaget Midt-Norge oppfordrer fiskerne til å være våken når fylkene i løpet av ett års tid overtar ansvaret for fiskerihavnene.

Oppdretts-nei til kontrollutvalget

28.11.2018 07:53
Tromsø kommunes kontrollutvalg skal vurdere om kommunestyrets nei til oppdrett i åpne anlegg er korrekt utredet.

Reduserer kvoterådet

27.11.2018 13:07
Havforskningsinstituttet tilrår at det settes en snøkrabbekvote på mellom 3500 og 5000 tonn i 2019. 

Solgte kvota, videre i åpen gruppe

27.11.2018 09:54
- Jeg kan ikke melde meg ut av verden, og må forholde meg til det som gjelder. Yngve Larsen, kjent motstander av omsettelige kvoter, har solgt kvota og går nå inn i åpen gruppe.

Nye idéer på løpende bånd

27.11.2018 09:26
Torsdag kåres vinner-teamet som har presentert årets beste idé fra de marine student-bootcampene som har vært gjennomført i 2018. 

Hindret av været

27.11.2018 07:33
Dårlig vær med mye vind sørget for at torskeleverransene den siste uka er halvert. Sist uke ble det ikke levert mer enn drøye 600 tonn.

Levert av Open Concept AS