Kyst og Fjord

Ingen dispensasjon

23.05.2017 09:03
Sjøfartsdirektoratet gir ikke dispensasjon for fiskefartøy for blåkveitefiskere som vil utenfor 10-mila. Det skriver Norges Fiskarlag.

Verktøy for risikovurdering

23.05.2017 08:47
Sjøfartsdirektoratet har lansert et oppgradert verktøy for vurdering av risiko ved arbeidsoppgaver på fiskefartøy og mindre lasteskip.

Vil sjekke fisketuristene

23.05.2017 08:24
Nordkapp-ordfører Kristina Hansen (A) vil at Skatteetaten, Tollvesenet, Arbeidstilsynet og politiet skal kikke i kortene til de som driver med fisketurisme i hennes kommune.

Minst lakselus i nord

23.05.2017 08:05
Lusefaren for smolt av villaks er minst i Nord-Norge. Det er konklusjonen fra en ny statlig ekspertgruppe. Faren er størst fra Karmøy til Sotra.

Høyere torskepriser

22.05.2017 14:55
Minsteprisen på torsk går opp 25 øre fra i dag. Torsk over 6 kilo, sløyd uten hode, har nå en minstepris på 19,25 kroner.

Nye eiere i Løksfjord AS

22.05.2017 14:30
Løksfjord AS på Rebbesnes utenfor Tromsø skifter eier. - Driften i selskapet videreføres, heter det i en felles pressemelding fra selger og kjøper.

Krever motor på vikingskip

22.05.2017 13:05
Sjøfartsdirektoratet krever motor, redningsflåter og varselskilt om nødutganger på vikingskipet «Saga Oseberg». Nå har foreninga tapt halve årsbudsjettet.

Blåkveiteprisen litt ned

22.05.2017 11:44
Blåkveiteprisen går ned. I løpet av uka får vi vite hvor mye. I dag starter første periode av årets fiske.

Øker hysekvota

22.05.2017 11:19
Fiskeridirektoratet refordeler hysa i havfiskeflåten. Nå vanker det høyere kvoter.

12,25 mill til sjømattiltak

22.05.2017 08:35
Nærings- og fiskeridepartementet deler ut 12,25 millioner kroner til prosjekter som skal gi barn og unge positive sjømatopplevelser. 8,25 millioner kroner går til Sjømattiltak, i tillegg får kostholdsprogrammet Fiskesprell 4 millioner.

Valgte Fiskebøl og Svolvær

22.05.2017 08:14
Statsminister Erna Solberg har valgt Fiskebøl i Hadsel som senter for den nye nasjonale olje- og miljøvernbasen. I tillegg kommer det en administrasjon og en akademisk del i Vågan.

Krever 90 millioner fra arrestert tråler

19.05.2017 12:36
Møre-tråleren «Remøy» som ble arrestert for ei drøy uke siden, blir ikke sluppet fri før rederiet har betalt inn 90 millioner kroner i kausjon.

Høyre-politiker vil ha trålplikt

19.05.2017 08:05
Den tidligere ordføreren og nåværende stortingspolitikeren vil ikke at trålernes plikter skal fjernes.

I gang med seinotsesongen

19.05.2017 07:39
De første seinøtene har funnet veien i havet utenfor Finnmark. – Ikke like viktig som før men rederiet vårt er jo opprinnelig oppfødd på dette fiskeriet, sier Stein Lyder på «Bjarne Nilsen».

Møter hammerfestingene

18.05.2017 14:50
Fiskeriminister Per Sandberg vil diskutere og informere om pliktsystemet og inviterer til folkemøte i Hammerfest i kveld, torsdag 18. mai.

– Skremt over Sandberg

18.05.2017 13:51
Aps fiskeripolitiske talskvinne Ingrid Heggø går rett i strupen på fiskeriminister Per Sandberg, etter hans rundreise i Nord-Norge for å tale avvikling av pliktsystemet.

Dette betaler de for torsken

18.05.2017 07:46
Selv om lofotfisket for lengst er tilbakelagt, og skreien igjen har vandret nordover, er fiskeslaget fremdeles det med størst omsetning i store deler av Nord-Norge.

Finnmark leder an

16.05.2017 07:40
Årstiden tatt i betraktning, er det ingen bombe at det meste av torskefisket foregår utenfor Finnmark.

Det meste på snurrevad

16.05.2017 07:23
Den største delen av fersk-landingene sist uke, kom fra snurrevadfiske.

Fryst øker mest

16.05.2017 07:16
Det er en verdiøkning når det gjelder landinger av fisk og skalldyr fra norske båter i Råfisklagets distrikt. En gruppe trekker aller mest opp.

Mistanke om promille

15.05.2017 14:57
Politiet mistenker båtføreren for å ha ført båten i alkoholpåvirket tilstand.

Arbeidsgrupper for makrell og lodde

15.05.2017 14:34
Landsstyret i Fiskarlaget har oppnevnt to nye arbeidsgrupper i kyst. Den ene skal ta for seg gruppe- og redskapsinndelingene i makrellfiske, mens vurdering av deltagerregulering for loddefisket er tema for den andre.

Frislipp og kvalitet henger sammen

15.05.2017 14:07
Kystfiskarlaget mener forvaltningen ikke kan slippe fritt hysefisket uten å fokusere på at kvalitet og reguleringer henger sammen

Fiskerikultur blir opera

15.05.2017 13:37
De eventyrlige sildefiskeriene på 50-tallet blir høsten 2017 fremstilt i en operaforestilling i Nordfjord. Billettsalget til forestillingene i oktober er nå åpnet.

Innstilt til sentralstyret

15.05.2017 12:51
Toine C. Sannes fra Sortland er innstilt til Miljøpartiet De Grønne sitt sentralstyre.

Satser sitt gode navn og rykte

15.05.2017 12:30
- Vi satser vårt gode navn og rykte på at dette skal bli en suksess. Fiskerigründer Arne Hjeltnes vil i dag fortelle mehamnværingene om hvordan de skal gjøre fiskeværet til en suksess ute i markedene.

Vil ta opp fjordlinjene

15.05.2017 12:03
Norges Fiskarlag ber om møte med fiskeridepartementet etter at fjordlinjenes grenser har blitt endret.

Tilrådning om tobis

15.05.2017 11:50
Fiskeridirektøren med melding.

Tillater fritt fiske

15.05.2017 10:25
Fiskeridirektøren med melding til lukket kystgruppe.

Oppfordrer til leveringsavtaler

15.05.2017 08:02
Norges Råfisklag ber kvalfangere og kjøpere om å signere avtaler før fangsten kommer i gang for fullt.

Inviterer til reguleringsmøte

15.05.2017 07:46
Fiskeridirektør Liv Holmefjord inviterer til reguleringsmøte om en knapp måned.

Vil ha flere unge til å spise fisk

15.05.2017 07:28
Antallet unge fiskespisere synker. – Produktutvikling er helt sentralt for å nå unge forbrukere.

Dropper dieselen

12.05.2017 12:22
Havbruksnæringens anlegg i Skjerstadfjorden er over på fornybar energi. Det koster fem millioner kroner.

Rekorddeltakelse i Bodø

12.05.2017 10:47
Årets tørrfiskonferanse samler 119 deltakere. Det er rekord. Omsetninga går ned, men interessen går opp.

Engasjement på topp

12.05.2017 10:34
I gråværet, med nordøst kuling og enkelte haglbyger, ankom fiskeriminister Per Sandberg og hans følge Vardø torsdag. Utenfor kulturhuset i landets nordøstligste by hadde over 300 mennesker møtt opp som velkomstkomité.

Stanser overgangen

12.05.2017 07:02
Fiskeriminister Per Sandberg setter foten ned for kappløpet mot gruppe to. Han vil nå ha en full høringsrunde om åpen gruppe, og stanser samtidig overgangen til gruppen.

Feires med egen bok

12.05.2017 07:00
Når Fiskernes Agnforsyning i dag gjennomfører sitt årsmøte, markerer de samtidig sine første 75 år. Det fortjener selvsagt ei bok, som presseveteran Gunnar Grytås har ført i pennen.

Omdisponerer fondspenger

11.05.2017 12:20
Regjeringen foreslår å opprette et statlig koinvesteringsfond for Nord-Norge. Det nye fondet vil gi om lag 260 millioner kroner til nye prosjekt i regionen.

Legger mer penger på bordet

11.05.2017 12:09
Fiskeriminister Per Sandberg gir to millioner kroner ekstra til prosjekt som skal gi barn gode opplevelser med sjømat.

Samles til ett institutt

11.05.2017 11:59
Regjeringen vil samle Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) og Havforskingsinstituttet til ett institutt fra 1. januar 2018.

Sandberg møtte kraftfull protest

11.05.2017 11:08
Rundt 500 mennesker samlet seg i protesttog i forkant av gårdagens folkemøte om avvikling av trålplikter på Melbu. Per Sandberg hevder likevel å ikke ha sett noe kystopprør.

Frykter kveiteforbudet

11.05.2017 07:04
Kveiteforsker i Havforskningsinstituttet, Erik Berg, frykter at generelt forbud mot fangst av storkveite, i praksis fører til dumping av dødfisk.

Vil forby forurensende plast

11.05.2017 07:02
Norges Fiskarlag tar til ordet for å forby forurensende plast som et av tiltakene for å få bukt med forsøplingen av havet.

Stopper tobisfisket

11.05.2017 07:01
Norges Sildesalgslag har innført en midlertidig stopp for fiske av tobis til mel og olje. samtidig settes prisene ned.

Trår til for sykkelsporten

11.05.2017 07:00
Laksenæringen blir en solid bidragsyter til sykkelsporten i sommer, når de går inn som en av de tunge sponsorene.

Får fiske i sommer

10.05.2017 15:04
Ungdomsfisket videreføres. Dermed kan ungdom som har lyst å teste ut fiskerinæringen få prøve seg i sommer.

Anbefaler kortere hengningstid

10.05.2017 14:55
Tørrfisk som tas inn tidlig har bedre utbytte som tørrfisk, bløytet og lutefisk.Kvaliteten er også like god. Det viser en nylig avsluttet FHF-prosjekt som har testet ut prosessen over to år.

Vil ha fokus på arbeidsplasser

10.05.2017 08:14
Norfra-direktør Steinar Eliassen mener framtidens fiskeri må bygges for å ivareta lokalsamfunnene og ikke rederiene. - Kystfiskerne skaper langt flere arbeidsplasser på land enn trålene.

Er fiskeri et farlig yrke?

10.05.2017 07:49
Har fiskerne et farlig yrke? Dette spørsmålet blir sentralt på konferansen «Sikker fisker» i Tromsø som starter torsdag.

Fikk rørbeskytter i trålen

10.05.2017 07:20
Tråleren «Molnes» fikk med seg deler av en trålavviser som skulle beskytte en rørledning som er tilknyttet en Gullfaks-plattform.

Levert av Open Concept AS