Kyst og Fjord

Tirsdagen blir viktig for Tromvik

09.12.2017 16:23
Tirsdag førstkommende blir viktig for Tromvik-samfunnet på Tromsø kommunes ytterside. Den elendige veiforbindelsen truer kommende sesong for fiskebruket.

Fristet franske ganer

09.12.2017 16:01
Ulltepper, stearinlys, snø og sjømat får i disse dager franskmenn ut og opp på takterrassene selv om sesongen for utepils for lengst er over. Pop-up-konseptet Norway X Stories har vært arrangert i gastronomihovedstedene Lyon, Bordeaux og Paris med stor suksess.

Bygger nytt kaianlegg

09.12.2017 15:53
NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Kina senker tollsatser for sjømat

09.12.2017 15:41
Kina signaliserer at de ønsker mer importert sjømat og halverer tollsatsene for flere arter, inkludert fryst atlantisk laks. Nå ventes det at eksporten vil øke kraftig fremover.

- Største på 50 år

08.12.2017 08:37
Fiskeriminister Per Sandberg kom, talte og forsvant igjen. Tilbake satt et knippe begeistrede kvalfangere.

Slipper inn de minste

08.12.2017 08:09
De minste snurrevadfartøyene slippes inn i fjordene. Det settes begrensninger på både bredde, lasterom og størrelsen på nota.

Ingen løfter fra Sandberg

07.12.2017 16:57
Fiskeriminister Per Sandberg vil snakke om hval i regjeringa, i Japan, Russland, Kina, Brussel - og med fangerne. Men han hadde ellers lite konkret i kofferten på kvalårsmøtet.

Bygger nytt kaianlegg

07.12.2017 12:23
NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Blir instituttleder

07.12.2017 12:00
Terje Martinussen går fra Sjømatrådet til jobb på Norges Fiskerihøgskole.

- Kvalnæringa er i krise

07.12.2017 11:03
Norsk kvalnæring er i krise. Det sa leder i kvalfangerlaget, Truls Soløy, da han åpnet årsmøtet i Svolvær i dag.

Kan bli stengt pga elendig vei

07.12.2017 08:00
Fiskebruk kan komme til å bli stengt fordi veiforbindelsen derfra er svært risikabel.

5500 tonn snøkrabbe

06.12.2017 15:36
Havforskerne tilrår ei snøkrabbekvote på mellom 4000 og 5500 tonn neste år, samt at fisket stenges på sommeren.

Går for sammenslåing

06.12.2017 09:08
Årsmøtet i Møre og Romsdal Fiskarlag går inn for den foreslåtte omorganiseringa av Norges Fiskarlag. Laget må slås sammen til færre enheter.

Fikser på forskrift

06.12.2017 08:49
Sjøtrafikkforskriften fra 2015 må fikses. Nå er ny versjon sendt på høring.

Min side for sjøfolk

06.12.2017 08:24
Sjøfartsdirektoratet har utviklet en digital selvbetjeningsløsning for sjøfolk. Lansering 11. desember.

Enig med Færøyene

06.12.2017 08:09
Norge er enig med Færøyene om en kvotebytteavtale for neste år. Torsk og makrell bytter eier.

Lavere rekeeksport

05.12.2017 14:01
Det dårlige rekefisket i Barentshavet gjør seg gjeldende på eksportstatistikken. Per november ligger vi 360 tonn bak fjoråret.

Ned for kongekrabbe

05.12.2017 13:31
Norsk kongekrabbeeksport går ned. Per november ligger vi drøyt 40 millioner kroner bak fjoråret.

Sandberg møter Klo

05.12.2017 12:52
Fiskeriminister Per Sandberg skal møte Gunnar Klo AS, fiskekjøperen som fikk unntak fra deltakerloven og ble majoritetseier i et kystfiskefartøy. Det skjer torsdag.

Losser mye frossentorsk

05.12.2017 10:35
Det kommer store mengder frossentorsk på land nå, det meste tatt ved Bjørnøya og på Thor Iversen-banken.

Verner Svalbard mot trål

05.12.2017 09:54
Fiskeridirektoratet vil verne 3260 kvadratkilometer havbunn mot alt bunnfiske. Forslag er sendt ut på høring.

Ørreteksporten går ned

05.12.2017 09:38
Eksporten av norsk ørret går ned. Hittil i år har vi eksportert 29 100 tonn mindre enn i fjor.

Nå kjøper Kina norsk laks

05.12.2017 09:14
Ett år etter at forholdet mellom Kina og Norge ble normalisert, begynner også sjømateksporten å falle på plass. Nå suser laksen østover.

Mer makrell, mindre pris

05.12.2017 08:24
Norge eksporterer mer makrell, men får ikke mer betalt. Volumøkning på seks prosent, men verdinedgang på én prosent.

Mer sild til lavere pris

05.12.2017 08:04
Turbulensen i sildefiskeriene slår ut i eksportstatistikken. Vi eksporterte 52 prosent mer sild i november – og fikk tre prosent mindre betalt.

Mer klippfisk, mer tørrfisk

05.12.2017 07:54
De tradisjonelle norske fiskeproduktene klippfisk og tørrfisk går ikke av moten. I november var eksportverdien på de to 49 millioner kroner høyere enn i samme måned i fjor.

Mer fersk, mindre fryst

05.12.2017 07:42
Norge eksporterer mer fersk torsk, og mindre fryst. Danmark og Sverige er størst på fersk torsk i november, Kina og Storbritannia er størst på fryst.

Sjømat for ni milliarder

05.12.2017 07:26
Norge eksporterte 286 000 tonn sjømat for 9 milliarder kroner i november. Den totale eksportverdien for norsk sjømat i 2017 er nå på 86,5 milliarder og vil passere 2016 med god margin.

- Forsiktig med lodda

04.12.2017 14:25
Lodda er sårbar, vis forsiktighet. Det er rådet fra Fiskarlaget Nord til landets fiskerimyndigheter.

Endelig ble det forhold

04.12.2017 13:41
Da kystflåten i Vesterålen endelig fikk forhold for å gå på havet, uteble slett ikke resultatene for linefiskerne fra Nordmela.

Lei av jo-jo-kvoter

04.12.2017 11:48
Styreleder Stig Østervold i Fiskebåt Sør vil ha et jevnere fiskeri på de pelagiske bestandene. Nå utfordrer han forskerne.

Frykter at Mattilsynet svekkes

04.12.2017 09:20
Budsjettkutt fører til en kraftig svekking av alle sider ved Mattilsynets virksomhet, deriblant utstedelse av eksportattester til fiskerinæringa. Det skriver Hovedtillitsvalgt Terje Olsen i en pressemelding.

Åpnet ny simulator

04.12.2017 08:28
Vest-Lofoten videregående skole/Lofoten maritime fagskole i Gravdal har åpnet en ny stor simulator, melder Lofotposten. Ti millioner kroner er investert.

Endelig på vei hjem

01.12.2017 15:48
Kristian Benonisen og resten av mannskapet er endelig på tur nordover med splitter nye «Sander Andre». Den er en drøm av en fiskebåt! 

- Ingen arktisk base på Horten

01.12.2017 15:16
Kystverket planlegger ikke å bygge opp et nytt arktisk beredskapssenter i Horten, men en utvidelse av eksisterende testanlegg.

Avtale om polhavet på plass

01.12.2017 15:04
På det siste forhandlingsmøtet i Washington D.C. denne uka ble man enige om en internasjonal avtale som forhindrer uregulert fiske i Polhavet.

Vil åpne kystfiskekvota

01.12.2017 14:48
Norges Kystfiskarlag vil innskrenke de geografiske bindingene i kystfiskekvoten.

Røykla hele havna

01.12.2017 08:31
Hele havna i Honningsvåg ble røyklagt da en sjark begynte å brenne i natt.

Vil legge Arktisk beredskapssenter til Horten

01.12.2017 08:06
Kystverket planlegger å legge det arktiske beredskapssenteret i Horten.

Utseiling for havbrisling

01.12.2017 07:47
I forhold til kvotestørrelsen blir det kun anledning for ett fartøy å ta utseiling til fiske etter havbrisling.

Dyrest å anløpe i nord

01.12.2017 07:42
Hammerfest er desidert dyrest på anløpsavgifter. Her koster det ti ganger mer enn eksempelvis i Nordfjord.

Får nærmere 80 millioner kroner

01.12.2017 07:28
Havforskingsinstituttet er tildelt nærmere 80 millioner kroner fra Forskningsrådet. – Veldig tilfredsstillande at vi hevder oss så godt i den tøffe konkurransen om de frie forskningsmidlene, sier havforskingsdirektør Sissel Rogne.

Reagerer på ferskfiskvedtak

01.12.2017 07:09
Nordland Fylkes Fiskarlag reagerer på at ferskfiskordningen videreføres til ut uke 50, når det avsatte kvantumet allerede vil være tatt i løpe av inneværende uke.

Krabben i Smutthullet er norsk

30.11.2017 20:13
Høyesterett kom fram til at Norge har suveren rettigheter over kontinentalsokkelen i Smutthullet. Det betyr at norske myndigheter bestemmer over snøkrabben og kan straffeforfølge krabbefiskers som stiller med andre lands tillatelser. 

Ferskfiskordningen Fortsetter

30.11.2017 11:59
Ferskfiskordningen fortsetter til og med uke 50. Dermed er industrien i den nordligste delen av landet sikret full trykk ut året.

Åpner for gigantisk økning

30.11.2017 08:11
En helt ny sertifikatgrense åpner for atskillig større kystfiskefartøy. Med innføringen av denne, vil dagens skippere i stor kystgruppe kunne føre båter på opptil 3.000 bruttotonn, mot dagens grense på 500 bruttotonn. 

Fornøyd med kvotefleks-tiltak

30.11.2017 07:43
Fiskeridepartementet åpner for en kvotefleks på 20 prosent i kystflåtens fiske etter NVG-sild. Det innebærer at en femdel av kvoten for 2017 kan overføres til 2018.

Bruker norsk klippfisk som medgift

30.11.2017 07:26
Norsk klippfisk har meget høy status i flere afrikanske land. Det konstaterer sjømatrådets Trond Kostveit, etter en tur til Gabon der klippfisk er en høyt skattet medgift.

Ber om videreføring

30.11.2017 07:06
Fiskarlaget har vurdert ferskfiskeordningen for lukket gruppe på nytt, og anbefaler nå at at ordningen videreføres med samme innblandingsnivå (50 prosent) ut uke 50.

- Send politikerne på navigasjonskurs

29.11.2017 12:53
Leder Leif Egil Grytten i Møre og Romsdal Fiskarlag mener politikerne må sendes på navigasjonskurs. Gang på gang brukes feil navn i offentlige debatter og Grytten spør seg om det er bevisst.

Levert av Open Concept AS