Kyst og Fjord

Mer forskning med leiefartøy

19.10.2018 09:33
Havforskningsinstituttet har doblet sin bruk av innleide fiskefartøy til forskningstokt i løpet av de siste fem årene.

Strengere rensekrav

19.10.2018 08:06
Reglene for rensing av ballastvann skjerpes for å hindre introduksjon av fremmede arter.

Tiltaksplan for Senja-veger til våren

19.10.2018 07:35
Samferdselsdepartementet erkjenner at vegstandarden på Senja ikke matcher fiskerinæringas ambisjoner for vekst.

Lovende sløye- og kappemaskin

18.10.2018 10:56
Tilpasninger og videreutvikling av sløye- og kappemaskin har resultert i en maskin som tar fisk som fiskerne har måttet sløye manuelt tidligere. Den er tilpasset bruk på fiskefartøy.

Enige om kvoteavtale

18.10.2018 09:49
Norge og Russland signerte avtale og er enige om fortsatt bærekraftig forvaltning av de viktige fellesbestandene i Barentshavet.

Høring om deltakerforskriften

18.10.2018 09:07
Fiskarlaget Nord har svart på høringen angående deltakerforskriften for 2019. Dette er deres innspill:

- Du må tåle at storebror ser deg

18.10.2018 07:57
Lederen av utvalget som skal komme med forslag til nye kontrolltiltak ber næringa være forbedt på et nytt nivå av kontroll.

Mer uer til trålerne

17.10.2018 11:28
Fiskeridirektøren setter opp maksimalkvotene.

Åpner konferanse om fiskerikrimininalitet

17.10.2018 08:18
Mandag 15. oktober åpner fiskeriminister Harald T. Nesvik verdens største konferanse mot fiskerikriminalitet.

Vil se på Islands erfaringer

17.10.2018 08:02
En delegasjon fra Sametinget vil i neste uke reise til Island for å se på hvilke erfaringer man har der i kvotespørsmål.

Tap av tilskuddet vil ramme

17.10.2018 07:44
70 prosent av råstoffet til bedriften kommer fra mottakstasjoner. Kutt i føringstilskuddet vil ramme hardt.

Landingsforskrift på Svalbard

17.10.2018 07:17
1. september trådte landingsforskriften på Svalbard i kraft.

Økning i maksimalkvoter

16.10.2018 10:26
Fiskeridirektøren med melding.

Hver femte fisk ut av landet er ikke registrert

16.10.2018 07:58
Gjenbruk av fangstsedler skaper bekymring.

Nytt samarbeid for å stanse fiskerikriminalitet

16.10.2018 07:16
Norge støtter utviklingsland i kampen mot fiskerikriminalitet. Mandag signerte fiskeriministeren et nytt samarbeid.

Lyder tok grep

15.10.2018 10:08
Etter lang tids irritasjon over vegstandarden inn til bruket i Dyfjord grep Svein Lyder spaden fatt.

Får nei til driftsordning

15.10.2018 08:40
Fiskarlaget ville ha midlertidig driftsordning i kystgruppens fiske etter makrell, men fikk tommelen ned fra Fiskeridepartementet.

Åpen gruppe holdes utenfor

15.10.2018 07:53
Fra og med i dag får kystfartøyer i lukket gruppe levere inntil 50 prosent torsk i ferskfiskordningen.

Forhandler i Ålesund

15.10.2018 07:30
I dag starter fiskeriforhandlingene med Russland om neste års kvote for torsk og andre viktige fiskeslag.

Fryktet stopp, tok tak og fikk fire tonn ekstra til 250 båter

12.10.2018 15:38
FrPs nye fiskeripolitiske talsmann hardt inn i distrikstkvoteordningen.

Storfornøyd med økt kvote

12.10.2018 15:35
– Veldig bra! Når blir det mye mer interessant for fiskerne å ta del i dette, sier Jørn Gunnar Jacobsen i Finnmark Fisk AS.

Tilrår ikke loddekvote

12.10.2018 12:31
Det internasjonale havforskingsrådet (ICES) mener det ikke bør åpnes for loddefiske i Barentshavet til neste år. Havforsker Bjarte Bogstad understreker at det ikke er snakk om kollaps i bestanden denne gangen.

Nærmere lønnsomt for torskeoppdrett

12.10.2018 11:52
Fremgang i avlsarbeidet kan gi grunnlag for lønnsomt torskeoppdrett. Det kommer fram i en ny rapport som Nofima nettopp har oversendt Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).

Kan fortsatt gå langt ut

12.10.2018 11:08
Sjøfartsdirektoratet har innvilget søknad om utsatt dato for begrensning i fartsområde for fiskefartøy mellom 8 og 10,67 meter. Bakgrunnen er utfordringer i fisket for makrelldorgerne.

Nedgang i seikvoten i 2019

12.10.2018 08:15
Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt totalkvoten for fiske av nordøstarktisk sei i 2019 til 149 550 tonn.

Fiskeburger vant fram

12.10.2018 07:38
Patricias gatekjøkken i Bardufoss stakk av med seieren for andre gang da årets NM i sunn fastfood ble kåret på Foodscape 11. oktober.

Advarer mot kutt

12.10.2018 07:26
Norsk Villfisk advarer om at de foreslåtte kuttene i føringstilskuddet vil ha store negative konsekvenser for fiskerinæringen langs store deler av kysten. Samtidig roser de miljøfokuset i statsbudsjettet.

Vil ha autolinere ut av heimsjyen

11.10.2018 12:10
Kystfiskarlaget i Bø er frustrert over nok et dårlig høstfiske fordi sjarkautolinere har ligget her i hele sommer og tømt nærområdet deres for fisk.

Møtte regjeringen

11.10.2018 07:42
– Vi har hatt en nyttig og interessant formiddag, og det er et privilegium å få representere sjømatnæringen i dialog med statsministeren og flere av de andre statsrådene.

Fortvilet over markedskutt

11.10.2018 07:32
Norges Sildesalgslag tar av egen kasse for å opprettholde satsingen i kritisk viktige markeder.

DNA-rester kan fortelle om havets helse

11.10.2018 07:10
Genetikerne Torild Johansen, Tanja Hanebrekke og Jon-Ivar Westgaard gleder seg over regjeringas forslag om penger til forskning på havets helse. De tror «miljø-DNA» kan øke kunnskapen om helsetilstanden i havet.

Uakseptabelt kutt til velferdsstasjoner

10.10.2018 19:04
Norges Kystfiskarlag mener det er svært viktig å opprettholde midler til drift av fiskernes velferdsstasjoner, som i regjeringens statsbudsjett foreslås fjernet.

Dobler inntektskravet for full krabbekvote

10.10.2018 11:08
Fiskeridirektoratet kommer med flere innskjerpinger i opplegget for neste års kongekrabbefiske. 

Mindre torskefangster for Havfisk

10.10.2018 07:46
Trålerne til Havfisk fisket drøyt 4700 tonn torsk i tredje kvartal i år mot knappe 7700 tonn i samme periode i fjor.

- Kan ikke være bekjent av dette

10.10.2018 07:26
Fisker Svein Tobiassen tar sterk avstand fra fisket etter småtorsk som har pågått ved Bjørnøya denne sommeren.

Slipper ut 41 prosent av fanget fisk

09.10.2018 15:16
Turistfiskebedrifter har i 2018 for første gang rapportert gjestenes fangster. På tampen av sesongen viser rapporteringsoversikten at av vel 2,2 millioner fanget fisk er hele 41 prosent sluppet ut igjen.

126 søkte om rekrutteringskvote

09.10.2018 14:53
Søndag 7. oktober gikk fristen ut for å søke nye deltageradganger eller såkalte rekrutteringskvoter, og det har meldt seg 126 søkere innen fristen.

Dårlig vær preget omsetningen

09.10.2018 14:44
Dårlig vær dro ned omsetningen i uke 39, spesielt gjaldt det for kystflåtens leveranser. Krabbefisket er fremdeles verdifullt.

Forlater Rørvik havn

09.10.2018 14:16
Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS sin markante havnedirektør gjennom 13 år, Paul Ingvar Dekkerhus, har sagt opp. Fra årsskiftet blir han administrerende direktør i skipsverftet Moen Marin Service AS.

Verdifulle krabber

09.10.2018 07:26
I nær halvparten av Råfisklagets distrikt var det to krabbearter som utgjorde størst verdi sist uke.

Kutt forundrer

08.10.2018 16:10
- Kutt i bevilgninger til velferdsstasjoner er ett av momentene som forundrer, sier leder Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag i en kommentar til forslaget til statsbudsjett.

Glad for bevilgning til forskingstokt

08.10.2018 12:02
Havforskingsdirektør Sissel Rogne sier det er «fabelaktig gledelig» at regjeringa foreslår å bevilge 37,5 millioner kroner til et forskingstokt i Antarktis.

To nye fiskerihavneprosjekter

08.10.2018 10:43
Planlegging og igangsetting av fiskerihavneprosjekter lider for regionreformen. Det blir bare et nytt fiskerihavnprosjekt i nord i 2019.

Mer kunnskap om havets helse

08.10.2018 10:25
Regjeringa vil styrke kunnskap om havets helse og foreslår å sette av 30 millioner kroner i budsjettet for 2019.

Prisene stiger

08.10.2018 08:01
Det er nye dynamiske minstepriser på torsk, sei og kongekrabbe fra i dag av.

Ble ny leder

08.10.2018 07:42
Sturla Hepsø ble valgt til ny leder i Fiskarlaget Midt-Norge før helga.

Ny avdelingsdirektør for omsetning

08.10.2018 07:27
Norges Råfisklag styrker laget med ny avdelingsdirektør for omsetning.

Skal vurdere økt CO2-avgift på drivstoff til fiskeriene

08.10.2018 06:22
Nærings-fiskeridepartementet har satt ned utvalg som skal se på saken.

Fiskarlag vil inn i samisk virkeområde

05.10.2018 11:38
Vil gi økte kvoter til lokale fiskere.

Lødingen-båt i ”Norge Rundt” i dag

05.10.2018 08:48
– Midt i blinken for oss, sier TV-teamet.

Levert av Open Concept AS