Kyst og Fjord

Mehamnfisken skal på høring

29.06.2017 16:17
Statssekretær Ronny Berg sier at de foreløpig ikke har tatt stilling til hvor de 3.000 tonnene til Mehamn skal hentes fra. Saken sendes nå ut på høring.

3000 tonn til Mehamn

29.06.2017 14:59
Regjeringa vil gi Mehamn 3000 tonn torsk gjennom en egen distriktskvoteordning. - Finnmark Fisk AS skal ha større tilgang til fersk fisk utenom hovedsesongen, sier statssekretær Ronny Berg.

Regulering i løpet av uken

29.06.2017 08:01
I løpet av uken vil Nærings- og fiskeridepartementet ha på plass en regulering av leppefisk - etter sterkt press fra fiskarlagets side.

Til Mehamn med ekstra fisk

29.06.2017 07:53
Fiskeridepartementet har funnet frem ekstra fiskeressurser som statssekretær Ronny Berg har med seg når han i dag skal overvære Finnmark Fisks formelle overtakelsen av industri-lokalene til Hermann Pettersen.

Fikk 20 prosent av potten

29.06.2017 07:33
Ordfører Geir Knutsen og havnesjef Øystein Jørgensen har all grunn til å være fornøyde, etter at Båtsfjord havn fikk hele 25 millioner kroner fra Enova for å sørge for landstrømtilgang til båtene.

Kutter i sildekvotem

29.06.2017 07:07
Island er bekymret for utviklingen i sildebestanden og kutter kvoten fra 63.000- til 38.000 tonn for kvoteåret 2017-2018.

Fiskefartøy har feile lengder

28.06.2017 09:20
Sjøfartsdirektoratet mener en del fartøy har blitt målt med en kortere lengde enn de skulle og dermed har fått utstedt sertifikater på feilaktig grunnlag.

Tar ut 32 millioner i utbytte

28.06.2017 08:42
Lakseselskapet hadde et driftsresultat på 45 prosent av omsetningen. Det gir klingende mynt i kassen for eierne.

Nye regler fra 1. juli

28.06.2017 08:19
Fra 1. juli trer krav om sikkerhetsstyringssystem for fartøy under 500 bruttotonn (bt) i kraft.

Vil ta krabbedom til Høyesterett

28.06.2017 08:04
Advokat Hallvard Østgård er ikke fremmed for å anke snøkrabbe-dommen mot det latviske selskapet til Høyesterett.

Nye priser for tørrfisk

28.06.2017 07:25
112 kroner kiloen for beste sortering. De nye minsteprisene for sjøltilvirket tørrfisk er nå klar, og trer i kraft mandag.

Øker uer-kvoten

27.06.2017 11:28
Økte kvoter i trålernes fiske etter uer i nord.

Vil spare 200 millioner

27.06.2017 11:26
En frihandelsavtale for norsk sjømat i Japan ville alene utgjøre over 200millioner kroner i årlige tollbesparelser.

Endelig klar for fiskefeltene

27.06.2017 07:53
Anne-Lise Ekrem i Mehamn har anskaffet seg sjark og gleder seg stort til å gå på havet. – Det er en vanvittig frihetsfølelse, sier hun.

Litt bedre fiskeuke

27.06.2017 07:32
Den siste fangstrapporten fra råfisklaget, viser en liten økning i ukekvantumet. Nå er det først og fremst trålerne som sørger for tallene, og sto for mer enn halvparten av siste ukes fangst.

Ingen bedring for silda

27.06.2017 07:22
Beregninger etter økosystemtoktet i Norskehavet i mai gir en nedgang i bestandsindeksen for norsk vårgytende sild (nvg-sild) på 23 prosent. Dette er samme nedgang som gytetoktet i februar indikerte, rapporterer Havforskningsinstituttet.

Nordlendingene elsker fisk

27.06.2017 07:12
Nordland, Troms og Finnmark ligger helt på topp i fiskekonsum, viser en undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå. I Nordland, som er fiskarfylke nummer en, spiser befolkningen i snitt fisk to ganger i uka.

Eierskiftet i boks

26.06.2017 12:38
Torsdag overtar Finnmark Fisk as formelt Hermannbruket i Mehamn. - Dette betyr svært mye for Mehamn og Gamvik kommune, sier ordfører Trond Einar Olaussen.

Slår fast at seismikk dreper

26.06.2017 07:37
Seismikkskyting tar livet av dyreplankton. Det er særlig planktonlarvane som er mest utsett, viser en ny undersøkelse som er gjort av australske forskere.

Setter inn ubemannede fartøy

26.06.2017 07:24
Tre ubemannede fartøy skal i august settes ut i sjøen ved Sandnessjøen, og samle data både i overflaten og på store dyp.

Får ta 10.000 tonn

26.06.2017 07:16
Havbrislingkvoten er satt til 10 000 tonn for 2017 og fisket kan starte etter 1. august 2017.

Plutselig kom det én til

23.06.2017 08:15
I Bø trodde fiskeri-interessene at oppdrett ved Gaukværøy var den siste store båndleggingen av fiskeplasser. Men plutselig dukket det opp et ønske til fra oppdrettsnæringa.

Vil stanse økningen

23.06.2017 07:30
Opposisjonen på Stortinget sier de vil stanse Per Sandbergs vedtak om økt kvotetak dersom de vinner valget til høsten.

- Burde venta på Kvoteutvalget

22.06.2017 11:18
Fiskarlaget Nord mener det er uheldig at kvotetaket økes nå. – Dette burde venta til behandlingen av Eidesen-utvalgets innstilling, mener styreleder Roger Hansen.

- Fiskerne er ikke blitt hørt

22.06.2017 08:24
Kjell Ingebrigtsen mener innspillene fra Norges Fiskarlag ikke har blitt lyttet til før Olje- og Energidepartementet lyste ut nye blokker i Barentshavet.

Nominert til filmpris

22.06.2017 08:05
Solveig Melkeraaens filmprosjekt «Tungeskjærerne» er aktuell for to ulike Amanda-priser.

13.000 i fiskebot på Bjørnfjell

22.06.2017 07:48
Tysker stanset med 130 kilo fisk for mye. 

Båtsfjord Sentralfryselager utvider

21.06.2017 14:20
Båtsfjord vil befeste sin selverklærte status som fiskeriovedstad, og utvider fryseriet.

Øker kvotetaket i kystflåten

21.06.2017 12:26
Per Sandberg gir grønt lys for å slå sammen inntil seks kvoter per båt under 15 meter, og åtte meter for gruppa over 15 meter.

Hardt oppdretts-slag

21.06.2017 08:05
Kommunestyret i Lebesby opphever ikke bygge- og delingsforbudet mot tiltak i sjø. Men det betyr ikke at striden om oppdrettslokaliteter er lagt død.

Har satt snøkrabbe-kvote

20.06.2017 08:27
Etter å ha innhentet råd fra havforskerne, har Per Sandberg nå fastsatt størrelsen på historiens første norske snøkrabbekvote. 

Fiskarlaget møtte kvinneforumet

20.06.2017 07:41
Det nystiftede forumet for kvinnelige fiskere møtte forrige uke Fiskarlagets fagsjef for å ta fatt i en rekke tema.

ILA-utbrudd i Hammerfest

19.06.2017 10:06
Mattilsynet bekrefter at laksesykdommen ILA er konstatert ved Grieg Seafoods anlegg Tinnlandet i Hammerfest.

Verdt 750 kroner per snute

19.06.2017 09:47
Oljen fra LoVeSe gir staten mulighet til å øke pengebruken med 750 kroner per innbygger i året. 

Ny runde om oppdrett i Lebesby

19.06.2017 09:11
Det blir en ny kommunestyrebehandling om oppdrettsselskapenes ekspansjonsmuligheter i Lebesby. Følelsene er så sterke at en av Aps representanter i kommunestyret melder seg ut at partiet i protest.

Her er sommerens minstepriser

19.06.2017 07:53
Fredagens justering av dynamisk minstepris fører til en 20 øres oppgang for sei mens torskeprisen holder seg stabil.

Strandryddedagen kan vinne miljøpris

19.06.2017 07:37
Hold Norge Rent er én av tre norske kandidater som er nominert til Nordisk råds miljøpris for 2017.

Setter strek ved 21 meter

16.06.2017 07:10
Deltakeradgang med hjemmelslengde under 15 meter, skal ikke lenger kunne tildeles fartøy med største lengde på 21 meter eller mer.

15 rekrutteringskvoter

15.06.2017 08:00
Fiskeriminister Per Sandberg vil lyse ut inntil femten nye rekrutteringskvoter for 2018. Fem av dem blir forbeholdt søkere med lang fartstid.

Mer kongekrabbeturisme

14.06.2017 07:14
Fiskeriminister Per Sandberg ønsker mer kongekrabbeturisme i Finnmark. Nå forenkler han regelverket.

Drastisk kvotereduksjon

13.06.2017 12:44
Havforskerne vil ha ned torskekvota med hele 20 prosent neste år. Lander på 712.000 tonn.

Ikke driftsordning i hav

13.06.2017 11:21
Det blir ingen driftsordning i havfiskenæringa i denne omgang. Det har Nærings- og fiskeridepartementet bestemt.

Bedre enn i fjor

13.06.2017 08:35
Hysa fra Bjørnøya er bedre enn i fjor. Men fortsatt kan det bli bedre, melder Norges Råfisklag.

Ny kunnskap om saltfisk

13.06.2017 08:20
Ulike temperaturer i ulike stadier er avgjørende for saltfisk- og klippfiskprodusenter. Nå foreligger konkret dokumentasjon fra Nofima.

Stopp for blåkveita

12.06.2017 09:03
Onsdag er det slutt. Første periode av årets blåkveitefiske er over.

Begrens snurrevaden

12.06.2017 08:13
Innfør maksimumsstørrelse på snurrevaden under lofotfisket. Det foreslår arbeidsutvalget i Norges Kystfiskarlag.

Frykter høsting av raudåte

09.06.2017 10:50
Norges Kystfiskarlag er prinsipielt imot et kommersielt fiske etter raudåte slik det legges opp til i høringen.

Stenger område for seinotfiske

09.06.2017 10:30
Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning et område på Grevet i Finnmark, for fisket etter sei med not.

Fant torsk i djuphavsbasseng

09.06.2017 09:51
I Framstredet har torsken vandra ut fra kontinentalsokkelen for å beite på krill, tanglopper og fisk.

Stopp i makrellfiske

09.06.2017 08:22
Fiskeridirektøren med melding.

Levert av Open Concept AS