Kyst og Fjord

Vil ha gruvedrift på havbunnen

22.06.2018 19:46
Regjeringen la i dag frem forslag til ny lov om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen (havbunnsmineralloven).

Samarbeider om å ta fiskesmuglere

22.06.2018 19:38
Regjeringen vil øke innsatsen mot fiskesmuglere, og vurderer mer effektive tiltak.

Oppretter Finnmark Havbruksfond

22.06.2018 11:30
– Dette er en gladsak for hele Finnmark og jeg tror det vil bidra til å legge til rette for å utvikle og styrke vår samfunnsutviklerrolle med utgangspunkt i kystens ressurser og muligheter i Finnmark.

En person varetektsfengslet

22.06.2018 11:16
Politiet siktet siktet tidligere denne uka tre personer i forbindelse med hendelsen der fisker Truls Johansen omkom. Retten mente at det ikke var skjellig grunn til mistanke for to av dem.

Forbereder mudring på Ballstad

22.06.2018 08:39
De må endre reguleringsplanen for havna. Så kan det bli mudring av fiskerihavna på Ballstad.

Forer britene med kvalitetsfisk

22.06.2018 07:51
Om bord på en av verdens største linebåter, «Frøyanes» fra Måløy, tenker de kvalitet i alle ledd. Det nyter ikke minst det britiske markedet godt av.

- Gjør for dårlig jobb

22.06.2018 07:33
Store beslag av smuglerfisk følges kun opp med bøtelegging. Politiet erkjenner at de burde gått dypere ned i materien.

Bedre kvalitet på hysa ved levendelevering

21.06.2018 13:11
Hysebestanden er god i norsk økonomisk sone. Derimot er fisken sensitiv mot stress og filetkvaliteten varierer.

Mer hyse

21.06.2018 12:51
Fiskeridirektøren med melding til flåtegruppe.

Viderefører dagens satsing

21.06.2018 08:05
Norges Sjømatråd vil fortsatt ha fiskeriutsendinger i de markedene de er i nå.

Lurt av fiktiv faktura

21.06.2018 07:52
Utlendingen hadde med seg 180 kilo fisk for mye, men la frem kvittering på at fisken var lovlig kjøpt. I ettertid ser Tollvesenet at de ble lurt.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske

21.06.2018 07:27
Fiskeridirektøren med melding.

Fullførte lakseauksjonen

21.06.2018 07:16
Auksjonen av nye laksetillatelser er nå fullført. 14 oppdrettsselskaper har kjøpt nye laksetillatelser for til sammen 2,9 milliarder kroner.

Endring av grenser for rekefiske

20.06.2018 11:16
Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Stilte opp for fiskerbroren

20.06.2018 08:39
Både fiskere og andre sambygdinger stilte mannsterke for å lete da Stø-fisker Truls Johansen forsvant på havet etter en båtulykke natt til fredag.

Milliarder til kystkommuner

20.06.2018 07:38
160 laksekommuner kan dele 2,6 milliarder kroner etter ny vekst i laksenæringen.

Forsiktige optimister

20.06.2018 07:22
Det ble en vanskelig vinter for tørrfisknæringa med et lavere hengekvantum og frykt for dårlig kvalitet. Likevel bærer innhentinga bud om at det ikke gikk så galt likevel.

Været utsetter seismikkskyting

19.06.2018 14:03
På Osebergfeltet er den pågående seismikkskytingen, SP 18003 med Geo Coral, satt på vent til onsdag på grunn av været.

Kartlegging av avfall fra oppdrettsnæringen

19.06.2018 13:55
Marin forsøpling er et økende miljøproblem, og Fiskeridirektoratet region Nord har derfor satt i gang med å kartlegge og registrere marin forsøpling fra akvakulturnæringen i Troms og Finnmark.

Fisk for mer enn 100 mill

19.06.2018 07:49
Det ble landet fersk fisk i forrige uke for mer enn 100 millioner kroner. Det er særlig ett fiskeslag som gjør seg gjeldende.

Mer makrell i nord

18.06.2018 11:35
På det jevne med nordsjøsild, litt mer makrell tatt i nord og tobisfiske over for denne sesong.

Vil ikke gi utvidet leppefiske-disp

18.06.2018 11:15
Norges Kystfiskarlag mottok nylig svar fra Nærings- og Fiskeridepartementet om at dispensasjonsadgangen for deltakelse i lukket gruppe i fisket etter leppefisk i 2018 ikke vil bli utvidet, slik vi har bedt om.

Stort engasjement etter drukning

18.06.2018 09:30
Rino Mortensen håpet å samle inn 5000 kroner til Redningsselskapet, men har nå fått mer enn 400.000 kroner.

Frykter seismikk-konflikter

18.06.2018 08:48
Norges Fiskarlag frykter at økt seismisk aktivitet i Nordsjøen skal medføre interessekonflikter med fiskeri. – Vi etterlyser bedre samordning fra myndighetenes side, sier fagansvarlig Sonja Elin Kleven Jakobsen.

Fortviler over samfengt fisk

18.06.2018 08:25
Fiskehandler Karl-Alberth Hansen i Tromsø har brent seg på kjøp av samfengt fisk på auksjon hos Råfisklaget. – Praksisen må endres, sier han.

Er i rute

18.06.2018 07:19
Så langt går det som planlagt. Arne Hjeltnes er fornøyd med innkjøringen av Finnmark Fisk i Mehamn.

Første norske snøkrabbetokt

15.06.2018 15:06
 I natt starter det første snøkrabbetoktet i regi av Havforskningsinstituttet.

Nye dynamiske minstepriser

15.06.2018 14:26
Minsteprisen på torsk går ned 25 øre fra mandag 18. juni.

Antatt omkommet

15.06.2018 14:10
Et kystvaktfartøy og to redningsskøyter har avsluttet søk- og redningsaksjon i Vesterålen.

Norges yngste blad B-fisker

15.06.2018 12:55
Husker du historien om Noah Eilertsen (15) som sammen med bestefar Trond Eilertsen var på skreihavet i vinter? Nå har han søkt og blitt tatt opp på blad B i fiskermanntallet.

Skal gi råd om framtidens fiskerikontroll

15.06.2018 12:48
Kan ny teknologi gi økt trygghet for at norsk fisk på markedet er lovlig fisket og omsatt? Det er et av spørsmålene et nytt offentlig utvalg skal se nærmere på.

Stanser seismikkskyting

15.06.2018 11:24
Equinor tar pause i seismikkaktiviteten i Nordsjøen fram til mandag 18. juni kl. 14.00. Dette skjer etter påtrykk fra blant annet Fiskebåt.

Advarer mot nytt oppdrett i Loppa

15.06.2018 08:12
Norges Kystfiskarlag ser med liten begeistring på at store deler av Frakkfjord i Loppa kommune i Finnmark kan bli regulert til oppdrettsnæringen.

Skrei-opptur i sør

15.06.2018 07:53
Storkonsumentene av sjømat, Frankrike og Spania, økte årets import av fersk hel skrei med mellom 40 og 50 prosent.

Skeptisk til ICES

15.06.2018 07:27
Norges Fiskarlag er skeptisk til utviklinga i Det internasjonale havforskingsrådet ICES. Et oppklaringsmøte med forskerne nylig var bare delvis beroligende.

Festival til sjømatens ære

14.06.2018 09:12
Det er duket for den årlige sjømatfestivalen i Lødingen denne helga. Fiskeriminister Per Sandberg er blant gjestene.

Innsatt som ny kystvaktsjef

14.06.2018 07:56
Onsdag ble Ottar Haugen innsatt som sjef Kystvakten i en seremoni på Sjøforsvarets kystvaktstasjon.

Skal forbedre rekerista

14.06.2018 07:43
Skillerista i reketrålen er ikke god nok. Både yngel av torsk, hyse, blåkveite og reker havner i trålen.

Vil samle alle ordninger

13.06.2018 20:04
Kvotebonus, ferskfiskordning, kystfiskekvote og distriktskvote. Fiskeriminister Per Sandberg vil samle alt i en «ekstrakvoteordning».

Avvikler samfiskeordninga

13.06.2018 19:19
Fiskeriminister Per Sandberg vil avvikle samfiskeordninga. Det var det klareste som kom ut av ettermiddagens folkemøte i Svolvær om framtidfas kvotesystem.

Vil kutte torskekvoten med 100.000 tonn

13.06.2018 12:10
Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) anbefaler at torskekvoten i Barentshavet ikke blir større enn 674.678 tonn til neste år. Det er en reduksjon på 100.000 tonn i forhold til årets kvote.

Ble resertifisert

13.06.2018 12:04
De norske fiskeriene for sei ble tirsdag resertifisert i henhold til MSCs standard for bærekraftig fiske.

Tørrfisk på restaurantbord

13.06.2018 11:57
Fra 18. – 24. juni blir det muligheter å smake tørrfiskretter på 37 utvalgte spisesteder i Nord-Norge.

Mulig regulering av kongsneglen

13.06.2018 08:11
Fisket etter kongsnegl kan bli underlagt reguleringer. Spørsmålet skal vurderes neste år.

Beste år noensinne

13.06.2018 07:51
Nergård hadde et resultat før skatt i fjor på nærmere en kvart millard kroner. Nå vil aksjonærene ta ut 100 millioner i utbytte, samtidig som det kan gå mot nedskjæringer i selskapet.

Vil ha bedre tall på sjarkfiskere

12.06.2018 15:21
Nordland Fylkesting behandler nå sak om sjarkflåtens fremtidige rammebetingelser.

Skal teste militære systemer

12.06.2018 13:23
Andøya Test Center skal teste militære systemer på kvelds- og nattestid i tidsrommet 18.-26. juni.

Måtte hente fiskebåt

12.06.2018 10:09
Redningsskøyta Knut Hoem måtte grytidlig tirsdag morgen rykke ut for å assistere en fiskebåt som hadde fått problemer på felten.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder

12.06.2018 09:15
Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya

12.06.2018 09:06
Fiskeridirektøren med melding.

Levert av Open Concept AS