×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis

Not og trål på samme tur

17.08.2019 11:59
Nye «Odd Lundberg» kan ta med både ringnota og den pelagiske trålen på samme turen. Dermed oppnår mannskapet en langt større fleksibilitet på havet

Klart for feiring av «ny» havn i Båtsfjord

16.08.2019 15:49
Utbedringene i Båtsfjord havn er nå ferdigstilte, og dette feirer Båtsfjord kommune og Kysverket med storslått markering i neste uke.

Kystsamfunnene tappes for arbeidsplasser og verdiskaping

16.08.2019 12:08
Hvis kvantumet som i dag fiskes på leveringspliktige trålere overføres til kystflåten ville verdiskapningen øke, skriver Torbjørn Trondsen og Arne Luther i dette innlegget.

- Et foregangsland på opprensking av tapt bruk

16.08.2019 11:29
Fiskeridirektoratets årlige opprenskingstokt etter tapt fiskebruk er i gang, og Kystvakten ønsker beskjed dersom noen kommer på at de har glemt å melde fra om tapt utstyr.

Kjørte i gang kunstig tørrfiskanlegg

16.08.2019 11:06
Onsdag denne uka kunne det nystartede selskapet Safe Track Foods klippe snora for produksjonsstart på sitt fisketørkeri i Bø i Vesterålen.

Skal prøve å nøytralisere lusegift

16.08.2019 08:12
Et forskningsprosjekt skal nå teste ut metoder for å nøytralisere giften hydrogenperoksid etter at den er brukt til avlusing av laks.

Avslører lakserømming med DNA

16.08.2019 07:55
Et samarbeid mellom Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet har sørget for er kilden til flere lakserømminger oppklart.

Varsler GPS-forstyrrelser

16.08.2019 07:36
Forsvaret kommer til å forstyrre GPS-signaler i flere uker ved Andøya. 

Tar pause på Svalbard

15.08.2019 15:36
Lekteren som skal berge den havarerte tråleren "Northguider" på Svalbard returnerer til Longyearbyen.

Blodrøde tall for nysatsingen i Finnmark

15.08.2019 14:48
Nyetablerte Finnmark Fisk AS kom ut av sitt første driftsår med hele 51 millioner kroner i underskudd. I tillegg har morselskapet som står for salg av selskapets produkter omfattende tap i sin virksomhet. 

Stor kyst leverte mest i sommer

15.08.2019 08:28
En oversikt Kyst og Fjord har fått fra Norges Råfisklag viser at stor kyst er den desidert største leverandøren av ferskt råstoff til industrien i årets to slakkeste fiskerimåneder.

Forlenger blåkveite-fisket

14.08.2019 16:27
Fiskeridirektoratet forlenger fiskeperioden etter blåkveite med en dag. Vanskelige fangstforhold har bidratt til at Fiskarlaget har bedt om en forlenget fangstperiode.

Håper på en tur til før det blir stopp

14.08.2019 12:38
Blåkveitefiskerne sitter flere steder og titter i været mens nordausten ødelegger innspurten i fisket.

Har passert ni tonn beslaglagt fisk

14.08.2019 08:44
Beslagene av smuglerfisk på grenseovergangene nærmer seg rekordåret 2017. 

Håper på sju feite år på Skjervøy

14.08.2019 07:52
Sildeinnsiget de to siste årene har gitt Roy Arne Pettersen fisk på kaia til rett tid på året. Kombinert med god margin på klippfiskforedling har det gitt pene tall i regnskapet.

Samarbeid på havbunnen

14.08.2019 07:27
Norske og russiske havforskere driver verdens mest omfattende overvåking av polare marine økosystem.

Sjekker Barentshavet fra "topp til tå"

13.08.2019 15:24
I dag starter det årlige økosystemtoktet, der norske og russiske havforskere skal undersøke «alt» i Barentshavet.

Vil la kommuner dele havbruksinntekter

13.08.2019 14:17
Nærings- og fiskeridepartementet vil sende en justering av inntektsfordelingen av Havbruksfondet på høring.

Får ha åpning i rekerista

13.08.2019 12:45
Fiskeriministeren gir i rekefiskerne sør for 62°N i Skagerrak og Nordsjøen tillatelse til å bruke sorteringsrist med såkalt krepseåpning i rekefisket.

For 300 mill får Senja veger som fungerer

13.08.2019 11:33
Rapporten som tar for seg flaskehalser langs sjømatvegene på Senja slår fast at mye kan gjøres for et overkommelig beløp.

Stanser blåkveitefisket til helga

13.08.2019 11:14
Fiskeridirektøren beordrer stans i blåkveitefisket fra natt til lørdag. 

Blåkveita løfter aktiviteten

13.08.2019 08:33
Etter noen rolige sommeruker begynner aktiviteten å ta seg opp igjen i Norges Råfisklags ukesrapport.

Få overskridelser i importert sjømat

13.08.2019 07:28
I 122 stikkprøver av importert sjømat fant havforskere et par overskridelser av EUs grenseverdier.

Beslagene i nord økte 130 prosent

12.08.2019 12:41
Så langt denne sesongen er det beslaglagt over 6,5 tonn fisk fra utenlandske reisende ved tollstedene i Troms og Finnmark.

La frem bekymringen for havvind

12.08.2019 07:39
Havvind og seismikk var hovedtema da Fiskarlaget denne uken møtte olje- og energiministeren.

- Kvotemeldinga tar politikken i feil retning

12.08.2019 07:25
Kvotemeldinga befester den lovstridige privatiseringa av fiskeriallmenningen.

Vil forlenge samfiske i tre år

12.08.2019 07:15
Nordland Venstre går inn for 3 års forlengelse av samfiskeordningen i påvente av kompenserende ordninger.

Mannen på havet

11.08.2019 09:00
Han har tenkt å presse seg sjøl til å være mer på land. Tom Grande (46) er «Mannen på havet». Makkeren på Myre Fiskemottak som du aldri ser noe til.

Nå kommer oppdretts-steinbiten

10.08.2019 13:00
Siden 2013 har de gledet seg til dagen da de kan slakte flekksteinbiter ved anlegget på Halsa i Nordland. Ved neste månedskifte har den unike oppdretssatsingen kommet over i en annen fase.

Skiftet beite

10.08.2019 07:25
Fiskeren fra Møre-kysten har etter tre år i en finnmarkskommune flyttet på seg.

Har noen hørt fra sjarkromantikerne i det siste?

09.08.2019 13:19
Det er fristende å konkludere med at det har skjedd et stemningsskifte i debatten om kvotesammenslåing i flåten under 11 meter.

Ressursskatt for fiskeflåten

09.08.2019 11:51
Kvotemeldingen legger opp til en ressursskatt som har flere uheldige sider, mener forfatteren av dette innlegget.

- Vi har vært tydelige

09.08.2019 11:30
Roger Hansen i Fiskarlaget Nord forstår turistiske-kritikken fra Kåre Ludvigsen, men sier det ikke alltid lønner seg å skrike høyest.

Startklar klippfiskprodusent i Bodø

09.08.2019 10:27
Med et flunkende nytt anlegg melder Sigurd Rydland seg på i kampen for å bli en av landsdelens største klippfiskprodusenter.

Påviste rekedødelighet etter lusemiddel-eksponering

09.08.2019 08:20
Et nytt laboratorieforsøk påviser hvordan ulike lusemidler fra oppdrettsnæringen påvirker reker.

Rødåta tåler seismikkskyting

09.08.2019 08:06
Rødåte tar ikke skade av seismikkskyting før den er nærmere enn 10 meter fra lydkanonen.

Notfangst kan ødelegge makrellkvaliteten

09.08.2019 07:46
Den vanligste måten å fange makrell på kan ifølge forskerne påføre fisken stress og kvalitetsforringelse.

Glede i Fiskarlaget over initiativ

08.08.2019 15:40
– Norges Fiskarlag mener det er viktige og riktige grep som nå tas av fiskeriministeren i turistfiskesaken.

- Organisasjonene er alt for tam i turistfiskesaken

08.08.2019 11:20
Kåre Ludvigsen fra Sommarøy mener fiskernes organisasjoner burde slått mye hardere i bordet for å kreve effektive reguleringer av turistfiskenæringa.

Direktoratet vurderte feil

08.08.2019 09:18
Ensilasjerom inngår ikke i lasterom og nå krever rederi 100.000 til dekning av advokatutgifter.

Mer fisk og flere i arbeid selv med CO2-avgift

08.08.2019 07:31
Sjømat Norge sier ja til CO2 avgift for fiskeflåten, men bare dersom en kompensasjonsordning ivaretar fiskeri- og distriktspolitiske hensyn.

Vil rydde opp i turistfiskenæringen

08.08.2019 07:23
Fiskeriminister Harald T. Nesvik varsler oppgjør med de useriøse aktørene i turistfiskenæringen, og inviterer næringen og myndighetene til et møte.

Uttalelse om turistfisket fra Bodø Fiskarlag

07.08.2019 16:20
Det har i den senere tid vært en del debatt om turistfiske og følgelig vil Bodø Fiskarlag komme med en uttalelse om hva vi mener, ettersom det ikke er unikt for Finnmark med et utstrakt turistfiske, det finnes også i vår region.

Åpne møter om kvotemeldinga

07.08.2019 15:38
Fiskeriminister Harald T. Nesvik (FrP) besøker Vestlandet 13.-16. august. I forbindelse med besøket vil det bli to åpne møter med fiskeriministeren om regjeringas stortingsmelding Et kvotesystem for økt verdiskaping. Meldinga ble lagt fram 26. juni i år.

Ble slept i 18 timer

07.08.2019 11:45
Fisker Simon Haugen fra Oldervika i Troms hadde en mareritt-tur til Tromsøflaket. Etter at bortimot alt som kunne gå galt – gikk galt, ble han slept av redningsskøyta i 18 timer.

217.000 settefisk rømte

07.08.2019 09:39
Settefiskanlegget i Troms har klart å gjenfange en hel del av dem.

Tre meter mer fribord

07.08.2019 07:26
Nye «Odd Lundberg» får vanntett lastedekk og et fribord som økes med nærmere tre meter. Reder Geir Lundberg håper å få snurperen hjem til Gratangen til festivalen i Foldvika neste helg.

Enorm økning for snøkrabbe-eksporten

06.08.2019 10:53
Norge eksporterte 390 tonn snøkrabbe for 55 millioner kroner i juli.

Stor økning for makrellen

06.08.2019 10:41
Norge eksporterte 6 600 tonn makrell for 118 millioner kroner i juli.

- Det går mange hyser på et kilo blåkveite

06.08.2019 10:28
Med gode priser og god tilgang på fisk, er blåkveitefiskerne som driver utenfor Vesterålen godt fornøyde med starten av andre periode i blåkveitefisket.