Kyst og Fjord

– Trålerne må omstille – ikke kysten

31.01.2019 13:24
– Ettersom trålerne ikke lenger oppfyller intensjonen med konsesjonene har de heller ikke rett til å beholde disse dersom pliktsystemet i sin helhet avvikles, mener Kystfiskarlaget.

Fiskarlaget støtter ikke lovendring

31.01.2019 13:08
Mener det skal drives fiskeindustri basert på de rettigheter som er tildelt.

Fremtidens ekkolodd er en PC?

31.01.2019 11:29
Kabler på havbunnen skal registrere alt liv.

Skrytes opp i skyene

31.01.2019 09:06
Storfornøyd etter årets første kontroll.

Avviste unge fiskere kan få kvote

31.01.2019 08:27
Fiskeridirektoratet skal gå gjennom egen saksbehandling av rekrutteringskvote-tildelinger de siste fem årene. De riktige kandidatene kan ha blitt forbigått. Disse kan nå fram gjennom ny saksbehandling.

– Ønsker bedre samband

31.01.2019 08:20
Felles brev om dårlig dekning utsatte områder i Finnmark

Mellom 100 og 150 lastebiler med sjømat hver dag

31.01.2019 07:45
Samferdselsministeren til Senja for å sjekke veiene.

Ferskvann gir kvikksølv i fjordfisken

31.01.2019 07:31
Dype fjorder fungere som en trakt. 

Ble hedret

30.01.2019 17:15
Trygve Myrvang ble mandag takket for sin lange innsats for fiskernes sak av Norges Fiskarlags landsstyre. Han gikk sist høst av som toppleder i Råfisklaget etter drøyt 30 år i salgslagets ledelse.

Gir 130 millioner til havteknologi

30.01.2019 10:30
Et prosjekt som benytter teknologi fra oljenæringen til å løse grunnleggende kjemiske og biologiske utfordringer i landbasert lakseoppdrett, er blant 21 prosjekter som nå får til sammen 130 millioner kroner fra Forskningsrådets havteknologisatsing.

Klare for ny skreifestival

30.01.2019 10:23
Myre er nok en gang klar til å erklære seg som skreihovedstad, når de 12. februar drar i gang en ny utgave av Vesterålen Skreifestival.

Gir stabile rammer

30.01.2019 09:43
Tradisjonelle forhandlinger om minstepris kan nå byttes ut med modeller som tar høyde for en rekke markedsmekanismer og gir et mer fleksibelt prisbilde, til nytte for både selger og kjøper.

Unngår konkurs etter Nesviks snuoperasjon

30.01.2019 07:16
Men refser egne organisasjoner.

Utsetter eierskapskravet

29.01.2019 14:03
De nye og strengere eierskapskravene i åpen gruppe som skulle tre i kraft 1. mars 2019, blir utsatt.

Blar opp for fiskeflåten

29.01.2019 11:45
Skjervøy kommune åpner nå pengesekken og satser ti millioner kroner for å styrke fiskeflåten.

Krever bedre samband

29.01.2019 08:50
Fiskarlaget har sammen med oppdrettselskapet Cermaq og NRS rettet en felles henvendelse til Kystradioen om å bygge ut VHF-dekningen i utsatte områder i Finnmark.

Har vedtatt Lofot-reguleringen

29.01.2019 08:32
Fiskeridirektoratet vil i år stille strengere krav til merking av faststående redskap både på inner- og yttersida, samt begrense lengden snurrevadtau i enkelte områder. 

Vil vurdere flere arter i oppdrett

29.01.2019 08:18
Fiskeriministeren vil vite om det er flere marine arter som kan fungere i oppdrett. 

Girer opp Berlevåg

29.01.2019 06:27
Lerøy Norway Seafood åpner om en måned et anlegg med siste nytt av teknologi som er laget for å behandle fisk.

21.000 tonn torsk mot kolmule

28.01.2019 12:46
Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Vil ha grense for fartøy som skal gis tillatelse til pumping fra not.

28.01.2019 11:09
Mener det også vil øke kvaliteten.

Oppdrett tar mere plass

28.01.2019 09:47
Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Nye krav til fiskerne om kvalitetskunnskap?

28.01.2019 09:23
NOFIMA med rapport om kystflåten og dårlig kvalitet på fisken.

Enklere å rapportere redskap til Kystvaktsentralen

28.01.2019 09:07
Digitale rapporteringer skal gi bedre kvalitet

Uendret vågehvalkvote i 2019

28.01.2019 08:57
Fiskeriministeren har fastsatt en kvote på 1278 vågehval i 2019.

Rot med rekrutteringskvoter

25.01.2019 18:03
Fiskeridirektoratet skal gå gjennom egen saksbehandling av rekrutteringskvote-tildelinger de siste fem årene. De riktige kandidatene kan ha blitt forbigått.

Har avslørt dumping

25.01.2019 17:42
Ved hjelp av tips, har Kystvakten kunnet avsløre fiskedumping. Den skal ha skjedd utenfor Lofoten og Vesterålen.

Satte ut nye bunnobservatorier

25.01.2019 08:17
Havforskningsinstituttet satte nylig ut to nye observasjonsplattformer på havbunnen utenfor Vesterålen.

Fisker sørvest av Lofoten

25.01.2019 07:49
Så langt denne uka har sildeflåten meldt inn 27.000 tonn NVG-sild.

Tror silda beholder MSC-sertifikatet

25.01.2019 07:34
Fiskarlaget mener det er sannsynlig at NVG-sild beholder MSC-sertifikatet inn i videre resertifiseringsprosess.

16.000 laks rømte

24.01.2019 15:08
Nå har SalMar-eide Ocean Farming hatt sluttopptelling av rømmingen fra prestisjeprosjektet "Havmerd" på Frohavet. 

- Et forsvinnende lite kvantum

24.01.2019 11:02
Fiskeridirektoratet ser alvorlig på at enkeltfartøyer oversikter sine innblandingsprosenter, men understreker at det handler om et lite kvantum totalt sett.

Her er inndragningstoppen

24.01.2019 08:46
Kyst og Fjord presenterer her oversikten over alle fartøyer med over 10 tonn inndragning av torsk i 2018.

Kjøper Bøteriet

24.01.2019 08:12
Mørenot tar et større jafs i Nord-Norge når de nå overtar Bøteriet på Steigen.

Mener kyst blør for kvotebyttet

24.01.2019 07:57
SV mener det årlige kvotebyttet av torsk bør gå av havfiskeflåtens gruppekvote.

Telefonen tilbake

23.01.2019 14:07
Et døgn etter at kaiformannen i Tufjord blåste ut frustrasjonen offentlig ankom Telia i helikopter for å løse feilen på Rolvsøy.

Rekrutteringskvotene sluttbehandlet

23.01.2019 13:27
Etter ankebehandling falt en av søkerne ut, og en ny kom inn blant de ti heldigste rekruttene i norsk fiskerinæring.

Åpner Reisafjorden for sildefiske

23.01.2019 13:20
Fiskeridirektoratet har vedtatt å åpne Reisafjorden for fiske etter NVG-sild.

- Uheldig for norsk torsk

23.01.2019 10:09
En fransk dokumentar avslører at kinesiske filetfabrikker pumper vann og blekemiddel inn i norsk torsk.

Vet hvor Jan Mayen-torsken kom fra

23.01.2019 08:07
Høstens store torskefangst ved Jan Mayen reise spørsmål ved om man hadde funnet en helt ny torskebestand.

- Ikke gode nok luseregler

23.01.2019 07:56
Norges Fiskarlag anser de nye reglene for dumping av lusegift som et skritt i riktig retning, men langt fra gode nok.

Lar hysa stå i banken

23.01.2019 07:50
Samtidig som torskekvota overfiskes, lar norske fiskere andre fiskeslag stå igjen i havet.

Vil benytte ubrukt lokalitet

23.01.2019 05:39
Flakstadvåg Laks AS på Senja melder at de vil benytte seg av en oppdrettslokalitet i Øyfjorden utenfor Husøy som de fikk godkjent i 2012.

Forbannet på Telia i Tufjord

22.01.2019 13:34
I Tufjord begynner frustrasjonen over leveransebrudd fra Telia å tære på humøret.

Utreder klimarisikoen

22.01.2019 08:35
Havforskningsinstituttet skal utrede hvilken effekt klimaendringene har for de ulike bestandene.

Torsken har kommet i nord

22.01.2019 07:48
Ennå handler det mye om sei for kystflåten, men i forrige uke var torsken dominerende i fangstene fra Finnmark og Troms.

- Alternativet ville være å legge båten til kai

21.01.2019 11:13
- Det har vært et vanskelig år for oss, og ikke til å unngå at vi fikk for mye torsk. 

Sukkertaren tåler ikke lusegift

21.01.2019 07:33
Selv små konsentrasjoner av lusemiddelet hydrogenperoksid var i et laboratorieforsøk nok til å ta knekken på sukkertare.

- For dårlige lusetiltak

21.01.2019 07:23
– Det er positivt at Nærings- og fiskeridepartementet har tatt tak i denne saken, men resultatet er alt for dårlig. 

Feil beregning av nordsjøseien

18.01.2019 14:32
Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) har oppdaget en feil i modellen som brukes til å beregne seibestanden i Nordsjøen.

Levert av Open Concept AS