×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Slik skal dumping unngås

Eksperter ved Havforskningsinstituttet har konstruert en trål kan forhindre at trålposene går fulle. Situasjoner som dumpingen som ble avslørt i høst, ville kunne unngås.

Fiskepose med fangsbegrensningssystem under innhiving. Foto: Havforskningsinstituttet

Under tråling kan fangsten bli større enn ønsket. Derfor er det behov for systemer som kan begrense mengden fisk i trålen. Flere systemer er under utvikling, men enkle og rimelige innretninger kan også gjøre nytten. Et hull i trålen, en stålramme, noen gummimatter og et fiskelås gir så langt lovende resultater, melder Havforskningsinstituttet på sine nettsider.

For mye fisk i trålen kan blant annet føre til redusert kvalitet på fisken på grunn av produksjons-tiden om bord i båtene. Store fisketettheter aktualiserer behovet for fangstbegrensningssystem som fungerer på fiskedypet og som gir høy overlevelse av fisken.

Her presenteres ett av tre systemer for å begrense fangstmengden som er under utvikling som en del av arbeidet i CRISP. To av systemene er «passive» der fisken går frivillig ut, mens ett er «aktivt» med åpning og lukking av et utslippshull. Alle systemene har potensial og vil bli videreutviklet og testet.

Lager hull og dekker til

Fangstbegrensningssystemet består av et utslippshull for fisk, stålramme, gummimatte og et fiskelås. I en avstand på9 mfra enden av trålsekken ble det skåret ut et utslippshull i trålposens lengderetning. Rundt utslippshullet ble det montert en stålramme (65 cmbredde og80 cmlengde). Over utslippshullet ble det lagt en gummimatte (bredde og lengde på henholdsvis 100 og150 cm). Til gummimatten var det påmontert et notlin for å hindre at gummimatten skulle slites av under tråling. Fremparten av gummimatten og det påmonterte notlinet ble sydd fast til trålposens notlin. For å hindre eventuell vridning av gummimatten ble det benyttet tre60 cmlange gummistrikk festet mellom bakkant av gummimatte og trålposen notlin.   

Et fiskelås av notlin med maskestørrelse 80 mmble montert fra toppanelet i sekken (1 mbak utslippshullet) og på skrå langs sidepanelene ned til en avstand på 3 masker fra bunnpanelet.
Systemet ble testet og observert under to hal nordøst av Bjørnøya på100 m dyp med direkte overførte videosignaler fra et kamerasystem utviklet av Simrad, melder Havforskningsinstituttet.

Åpner seg ved full trål

Videoobservasjonene viste at før fisk kom bak i trålposen lå gummimatten buet nedover (samme kurving som notpanelet) med god kontakt med trålposen. Etterhvert som sekken ble fylt opp av fisk, ble gummimatten strakt ut på tvers, men hadde fortsatt god kontakt med trålens notlin. Det ble ikke observert at fisk unnslapp i denne første fasen av halet. Da trålsekken ble fylt opp fram til fiskelåset, buet gummimatten oppover og løftet seg i bakkant fra notlinet, og hyse ble observert å svømme rolig ut av trålen. Årsaken til at gummimatten blir presset opp i bakkant skyldes oppstuing av vann i forkant av fanget fisk. Under hiving og inntaking av trålen holdt gummimatten god kontakt med trålens notlin, og det ble ikke observert at fisk gikk ut.
    
I første hal bestod fangsten av 13 300 kg hyse og 400 kg torsk, mens det andre halet var på 8900 kg hyse og 220 kg torsk. I andre halet var lengden fram til utslippshullet kortet ned fra 9 til 6 m.

Utprøvingen skal fortsette på tokt i desember 2012 i områder med både torsk og hyse. De to passive innretningene blir montert bak sorteringsrist, mens det aktive systemet vil bli testet i ristseksjonen.

Utviklingsteamet ved Havforskningsinstituttet som står bak dette består av Asbjørn Aasen, Jostein Saltskår, Anne-Britt Tysseland, Melanie Underwood og Jan Tore Øvredal.

På forsiden nå