×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Stilling

Sjømat Norge logo nett

Vi har ledig stilling som
Regionsjef/Fagsjef

­­­

Sjømat Norge søker en engasjert og kunnskapsrik regionsjef for region Trøndelag - Møre og Romsdal, ved vårt kontor i Trondheim. Arbeidsoppgavene vil være knyttet til regionale næringspolitiske saker som har relevans for sjømatnæringen, med særlig vekt på havbruk og arealplanfaglig oppfølging fra Stadt til Bindal. Regionsjefen vil i tillegg ha nasjonale fagoppgaver knyttet til oppfølging av villaksforvaltningen og dialogen mellom havbruksnæringen og villaksmiljøene. Som regionsjef er du Sjømat Norges representant i regionen i kontakten med regionale politikere og forvaltning, oppfølging av medlemsbedrifter og i arbeidet med sjømatnæringens rammevilkår.

Vi ser etter deg som kan sikre dialog og samhandling og som kan arbeide selvstendig i skjæringspunktet mellom næringsutvikling, politikk og samfunnsliv. Du bør ha god innsikt i og interesse for sjømatnæringen og ha et bredt kontaktnett i regionen. En forståelse for hvordan næringen forvaltes og reguleres er en fordel.

Stillingen er fast. Vi kan tilby konkurransedyktige vilkår. Det må påregnes en del reiseaktivitet.

Søknad merket “regionsjef/fagsjef” sendes til firmapost@sjomatnorge.no innen 8. januar 2021.

For nærmere informasjon kontakt direktør for havbruk Jon Arne Grøttum (tlf. 920 41 804) eller adm.dir. Geir Ove Ystmark (tlf. 481 27 155).

 

 

Sjømat Norge er en landsomfattende næringspolitisk arbeidsgiverorganisasjon tilknyttet NHO. Sjømat Norge organiserer 700 medlemsbedrifter med omtrent 15.000 ansatte. Sjømat Norge er landets største organisasjon innenfor marine næringer, og organiserer selskaper innen havbruk, videreforedling av villfisk og oppdrettet fisk, fiskefôr- og fiskemelproduksjon, marin ingrediensindustri, sjømathandel- og eksport, teknologi- og serviceselskaper tilknyttet sjømatnæringen, fiskehelseselskaper samt rederier i havbruksnæringen. Sjømat Norge har hovedkontor i Oslo og utekontorer i Bergen, Ålesund, Trondheim og Tromsø.