Odd Terje Dybos

Det er de siste årene gjort mange fornuftige ting opp mot de større båtene i fiskeflåten. Rederne sitter gjerne på land, har lobbyister og jurister som gjør jobben opp mot politikerne og embetsverket. Disse båtene har gode rammebetingelser som skaper god lønnsomhet for mannskap og redere.

Som vanlig blir de minste båtene sittende igjen på perrongen.

Fagre løfter og klapp på skuldra, men det skjer INGENTING!

Vi blir i stedet brukt som ammunisjon i politiske krumspring, og er derfor fortsatt i den næringspolitiske steinalder.

Det er nå på høy tid at også den minste flåten får muligheter til utvikling og modernisering.

Mange i den minste flåten opplever at en sjark på 35' blir litt for liten, og ønsker derfor muligheten til å kjøpe en litt større båt uten at dette får negative konsekvenser.

Tidligere var det en naturlig utvikling og gå fra en båt på 35' og opp til en større sjark.

Dette er nå vanskelig grunnet 11-metersgrensen og de konsekvenser dette får i forhold til kvotene.

Det er jo meningsløst at en som på grunn av HMS ønsker å kjøpe en litt større båt, blir straffet med lavere kvoter. I andre næringer blir jo næringsutøverne premiert for å tenke HMS.