Torbjørn Bongo, avgått styremedlem i Tromsø AP

De angivelige representantene for Kystens Tankesmie Torbjørn Trondsen og Arne Luther leverte 4. mars et leserinnlegg med usaklig kritikk av Arbeiderpartiets fiskeripolitikk og samtidig et personangrep på stortingsrepresentant og fiskeripolitisktalsperson Cecilie Myrseth, som var av en slik karakter, at hadde det vært på en fotballbane hadde det gitt direkte rødt kort.

Trondsen og Luther viste til en innledning som Myrseth skal ha holdt på årsmøte i Troms AP. Et møte som ingen av de nevnte var tilstede på. Senere er det kommet frem gjennom et innlegg fra Bjørn Willumsen at Willumsen skal ha tolket et innlegg undertegnede holdt istedenfor Myrseth på årsmøte i Tromsø AP, og som igjen var grunnlaget for kritikken fra Trondsen og Luther. Det begynner etter hvert å bli vel mye second-hand informasjon, og Willumsen kan neppe ha hørt veldig godt etter, eller tolket det temmelig feil hva jeg sa. For i innlegget sa jeg blant annet at for Arbeiderpartiet er det viktig å opprettholde en variert flåtestruktur og fiskeriressursene skal eies av fellesskapet, og at for særlig for oss i Troms er den minste kystflåten svært viktig, den bidrar til å skape aktivitet i de mange små fiskemottakene langs kysten. Trondsen og Luther var også tilstede på Tromsø AP sitt medlemsmøte om kvotemeldingen i starten av februar og hørte der selv samme Myrseth sin innledning om kvotemeldingen. Og var de i tvil om hva som ble sagt på senere møter samme måned, kunne det tatt seg bryet med å sjekke.

Og for å holde i den maritime tematikken, dette var et real bomkast av Trondsen og Luther. Og ikke bare det, de klarte til og med å få bruket på vingan, slik at det ble liggende å drive for vær og vind. Og jeg tillater meg å minne Kysten Tankesmie på at det er Regjeringen som har levert forslag til kvotemelding, og er det noen kritikken bør rettes mot, så er det til de ansvarlige partiene her.

Når alt dette er sagt, så skal jeg samtidig si at jeg har lagt større sans for det leserinnlegget de samme herrene leverte den 5. mars, hvor de utelukkende og langt bredere omtaler kvotemeldingen. Dette innlegget kan jeg i stort si meg hjertens enig i, selv om det er elementer her som nok både kan og bør diskuteres nærmere med både fiskere, redere og industrien før det iverksettes.

Og bare for ordensskyld, som tidligere aktiv fotballdommer og mer en ti års fartstid i kystvakta som aktiv fiskeriinspektør, så påberoper jeg med både litt kunnskap om fotballregler og fiskeripolitikk. Trondsen og Luther bør tenke seg litt mer om på form og farge, når de skal mene noe om fiskeripolitikken. Det er langt mer troverdig når de holder seg til saken.