Hvem føler seg frimodig nok til å svare på spørsmålet om hvorfor det ikke satses mer på utvikling av Svartnes som en en ny bydel i Vardø kommune? Eller er man fornøyd nok med å få tettet igjen enkelte smug i bebyggelsen på øya?

Hva skjer i andre kommuner rundt om? Vi kan jo se på noen. I Vadsø har man bygget seg utover Vegsletta, I Kirkenes fant mange bedrifter det lurt å satse på Hessengområdet. For ikke å snakke om Tromsø. Der var det ikke nok å satse på øya Man utvidet, først til Tromsdalen, så videre til Kvaløya. I Oslo fant man fort ut at det var greit å satse på området ut mot Gardermoen da flyplassen der kom.

Området langs E6 er fullt av suksessfulle bedrifter. Altså, utvikling kan ses på som en utover vendt spiral. Det nytter ikke å satse på en innover vendt spiral. Da stopper det opp etter hvert. For en utover vendt spiral finnes ingen hindringer.

Så til Svartnes. Der finnes store områder, med god plass til både større og mindre bedrifter. Og til boligområder. Der går E75 til og fra resten av landet. Svartnes ligger sentralt til mellom byen og Kiberg. Fra Vardø til Svartnes er det bare knappe tre kilometer gjennom tunnelen, og mellom bommene på Svartnes og Kiberg er det bare sju kilometer.

På Svartnes finnes allerede en viss utbygging, med flyplassen og industriområdet ved havna. Der finnes også de som som satser på reiseliv mv.

Så kan man også være klar over at 74 prosent av all sjømat som kommer inn til Vardø leveres på Svartnes. 6 prosent leveres til Kiberg. Kun 20 prosent leveres i Vestervågen, som egentlig bare har utviklet seg til å bli en liggehavn for endel av sjarkflåten.

For et par år siden ble det sendt et åpent brev til kommunen fra bedriftene i Svartneshavna, Der etterlyste man et større initiativ for utvikling av havneområdet. Det er behov for en større kaifront på Svartnes. Men svaret har så langt vært ganske så lunkent.

Det som trengs er en konkret plan for utbygging av infrastruktur, samt etablering av et prosjekt for utbygging av området. Og at man fra kommunens side viser velvilje ovenfor bedrifter som vil etablere seg på Svartnes. Midler finnes det jo gjennom mange offentlige ordninger.