Innspill

Undertegnede tillegges meninger som jeg på intet tidspunkt har ytret. Det er ikke Senterpartiets eller mitt syn at det skulle være like konkurransevilkår i Norge og EU. Det er nettopp det det ikke er, og derfor må vi ut av den EØS-avtale som Høyre kontinuerlig har trykket til sitt bryst siden 1992 og som svinebinder Norge til lønnsnivåer som kun er tiendeparten av de norske slik det er i Latvia og Polen.

Til og med Høyre må skjønne at EØS-avtalen med forbud mot regulering av eksport og import (EØS-avtalen artikkel 11-13) og det 0-toll regime Norge og EU langt på vei har etablert på import av fisk fra Norge, fører til handelslekkasje f.eks. til Polen og Latvia. Fisken landes kun i Norge før den vender nesen sydover i Europa. Der kan den produseres uten at det koster importøren noen ting i importtoll.

Norges konkurransefortrinn som følge av billig elektrisk kraft – som kunne ha kompensert noe for de høye lønnskostnader i Norge, er Høyre nå klar til å selge ut. Som en vil vite presset Høyre igjennom EU-Energipakke 3 og står klar til å presse igjennom også EU-Pakke 4. Kabler til Sverige-Finland og videre til de baltiske stater samt Tyskland, Danmark og Storbritannia skal få den billige kraften i Norge ut av landet slik at lavtlønnsland som Latvia og Polen ytterligere kan styrke sin stilling vis-a-vis Norge.

Høyre snakker om «handlingsrom», der det råder intet annet enn norsk handlingslammelse. Høyre binder oss til EØS-masten mens vi for full musikk styrer sikkert mot avfolking av fiskeværene i Norge.

Hasvik, 12 august 2020

Geir Adelsten Iversen

Stortingsrepresentant, Senterpartiet Finnmark