INNSPILL: Finn-Arne Egeness, bransjeanalytiker sjømat, Nordea

Arbeidsplasser. Torsken har skapt og skaper tusenvis av arbeidsplasser langs kysten. På grunn av globaliseringen av råvaremarkedet for både fersk og fryst torsk, møter norsk fiskeindustri større konkurranse fra utenlandske aktører enn noen gang. Det er primært produksjonen av ferske og fryste fileter som er flyttet nær markedet eller til lavkostland.

Brasil er et av de viktigste markedene for klippfisk av torsk. Restaurantmarkedet i byene Rio de Janeiro og Sao Paulo har høy betalingsevne og torskeprisen må gå til himmels før rike og velstående «cariocaer» og «paulistaer» slutter helt å spise bacalhau.

Canada er det største markedet for fryst panert torsk i handelsstatistikken fra Sjømatrådet.

Danmark er også et stort marked for norsk torsk i handelsstatistikken. Landet er i stor grad et transittmarkedet for den ferske torsken på vei til EU, enten den går direkte til detaljistleddet i Europa eller via europeisk foredlingsindustri.

Etterspørselen etter torsk økte kraftig etter de rekordhøye torskekvotene i 2013 og 2014. Rekordkvotene stimulerte til produktutvikling, samtidig som lange perioder med lave priser gjorde torsken tilgengelig for mange nye forbrukersegmenter.

Fish and chips er en av de viktigste produktkategoriene for torsk. I England velger mange fish and chips som take-away enten på fredager eller lørdager. Krigen i Ukraina har skapt utfordringer fordi Russland er en stor råvareleverandør til den britiske fish and chips-industrien.

Garn er det viktigste fiskeredskapet for kystflåten som fisker torsk. Fiskeredskapet selekterer på størrelse og er et passivt, effektivt og lite energikrevende fiskeredskap.

Hellas er et viktig marked for norsk saltfisk av torsk. Grekerne kjøper både hel flekket torsk og saltet filet. I Hellas konsumeres saltfisk «kun» i vinterhalvåret og mye av konsumet er konsentrert til en dag (25. mars).

Italia er det største og viktigste markedet for norsk tørrfisk av torsk. Nettopp tørrfisk er et av de eldste norske eksportproduktene. I fjor ble det eksportert tørrfisk (lofotrund) av torsk for over 600 millioner norske kroner.

J-meldinger fra Fiskeridirektoratet. Alle fiskerne kjenner til reguleringene fra Fiskeridirektoratet som kommer i form av J-meldinger.

Kina er et viktig foredlingsmarked for den minste fryste torsken. Torsken foredles til ulike filetprodukter og re-eksporteres til Europa og USA. Uten Kina hadde førstehåndsprisen på fryst torsk under ett kilo vært betydelig lavere.

Lofotfisket. Her har torsken vært fisket i tusenvis av år. De to siste årene har fisket vært noe dårligere enn før og mye av torsken har vært fisket på «yttersiden».

Marine Stewartship Council (MSC) er det viktigste bærekraftmerket for den norske torsken og av stor betydning i blant annet Tyskland, Storbritannia og Sverige. Torsken fisket innenfor 12 nautiske mil har mistet MSC-godkjenningen.

Nederland har de siste årene blitt et betydelig foredlingsmarked for norsk torsk.

Ombordfryst fisk betales stadig bedre. Aldri før har prisforskjellen på første hånd mellom fersk og fryst torsk vært større enn i dag. I juni i 2022 var prisdifferansen i Norges Råfisklag på nærmere 20 kroner per kilo, mot «normalt» 5 kroner per kilo.

Portugal er det viktigste konsummarkedet for norsk klippfisk og saltfisk. Portugiserne spiser klippfisk regelmessig og bacalhau er en av de viktigste produktkategoriene i portugisisk dagligvarehandel.

Qatar er et lite, men høyt betalende marked for norsk oppdrettstorsk.

Re-fresh eller tinte filetprodukter basert på fryst torsk er en av de viktigste produkt-innovasjonene i torskenæringen de siste årene. Tinte produkter er tilgjengelig uavhengig av sesongvariasjoner i fisket og matsvinnet i kategorien er mindre enn for ferske produkter.

Snurrevad blir stadig mer populært. Fritt redskapsvalg har medført at stadig flere linefartøy ser på mulighetene for å fiske torsk med nettopp snurrevad.

Tollsatser er en av de største utfordringene for å foredle mer torsk i Norge før eksport. Holdbarhet og avstand til markedet er andre store utfordringer.

USA er og blir ett viktig marked for norsk torsk. Lykkes man med å videreutvikle det amerikanske dagligvaremarkedet, vil etterspørselen øke ytterligere.

Vinterfisket etter torsk i Norges Råfisklags distrikt er selve grunnmuren i det norske torskefisket. For fiskeflåten er det hensiktsmessig å fiske torsken når den kommer svømmende inn til kysten i store mengder.

Whitefish er et samlebegrep på hvitfisk i engelsktalende markeder. Torsken er kongen av hvitfisk og bedre betalt enn andre hvitfiskarter som hyse, sei, lange og brosme.

X-Ray eller laser kan brukes til å identifisere fiskebein i torskefileten.

Yankee er et kallenavn på folk fra New England. Regionen er et av de viktigste markedene for norsk torsk i USA. Mange av eksportørene besøker Boston Seafood Show regelmessig.

Zagbreb er hovedstaten i Kroatia. Kroatia, Nigeria og USA er alle viktige marked for tørrfisk av torsk. Ingen av landene har imidlertid større betydning enn det italienske markedet.

Ærlighet varer lengst. Under vinterfisket etter torsk har ressurskontroll vært en utfordring. Økokrim har definert fiskerikriminalitet som en betydelig samfunnsutfordring.

Økonomiske kriser i viktige markeder påvirker etterspørselen etter torsk. Den internasjonale finanskrisen høsten 2008 ført til det største fallet i torskeprisen noen gang. I 2009 falt torskeprisen med hele 29 prosent år over år.

Ålesund er en av de viktigste byene for klippfiskproduksjon globalt. Ingen andre foredler mer torsk i Norge før eksport enn nettopp klippfiskindustrien.