Innspill: Sander Nicolai Hansen Pedersen, Ungdommens Fiskarlag

Store mot små, mange mot få.

Gamle lag, lokale lag, fylkeslag, lag for store båter, lag for små båter, lag for de som fisker i nord og lag for de som fisker ute i havet, lag for de som fisker pelagisk og lag for de som fisker i sør.

Spillet er ikke lett å få øye på. Hvem vil ligge med hvem og hvorfor.

Det vi skjønner er at dette spillet som foregår blant voksne og i hovedsak eldre menn vil komme til å få stor betydning for fremtiden vår. For vårt yrkesliv nå når deres yrkesliv er nesten over. Og alt de tenker på er å sikre sine egne verdier.

Vi har dannet Ungdommens Fiskarlag. Vi er foreløpig organisert i en gruppe på Facebook. Alle har en stemme og voteringer på hva vi som enhet skal mene og uttale oss om er demokratisk ved stemmegivning over alternativer i et visst tidsrom.

Med vårt medlemstall på over 400 er vi nå en stemme som skal bli hørt for fremtidens fiskeripolitikk.

Vi har fått henvendelser fra kjente bedrifter som står til vår disposisjon om vi unge ønsker oss egne båter basert på en ny og bedre finansieringsordning som Norge ikke kan tilby.

Det er nemlig vi som skal fiske den fisken som det spilles om nå.

– Vi ønsker å forvalte de bærekraftige fiskeriene på rett måte slik at vi unngå at næringen dør ut eller ødelegges.

– Vi ønsker gjerne at de forskjellige lagene tar kontakt med oss for å presentere hva de tenker å jobbe for til gode for ungdommer i næringen. Dette gjelder selvfølgelig også for fiskeripolitiske talspersoner i valgkampen.