Skreien er ifølge Norges sjømatråd en superkjendis i flere av de viktigste sjømatmarkedene på kontinentet. Den har vært med å bidra til at norsk fiskerinæring de siste årene har gått så det suser – uavhengig av kvotestørrelsene.

Prisene på torsk – rett nok godt hjulpet av svak norsk krone – har stadig oppnådd nye høyder. Mange ganger har man fryktet at prisene har nådd et slikt nivå at krakket må være like rundt hjørnet. Men så har prisene likevel gått opp. Norsk fisk har tydeligvis opparbeidet seg et kvalitetsstempel som folk flest stoler på. Derfor virker det som om at de er villige til å betale prisen det koster.

Men prisbildet er likevel skjørt. Det skal bare en liten tue til for å velte lasset. Bildene Mattilsynet kunne presentere fra Stamsund i forrige uke var derfor svært uheldig for hele fiskerinæringen. I rettferdighetens navn kan det enkelte dager gå litt for fort i svingene, slik at mange kan oppleve kortere perioder med «svin på skogen».

Bildene fra Stamsund var likevel ekstra graverende og helt uakseptabel. Her nytter det ikke å skylde på mye å gjøre. Ei brye full av lever og slog er det siste kundene ønsker å se. I sær når man må betale ekstra mye for å få tilgang på norsk kvalitet. I så måte finnes det ingen unnskyldning, og Mattilsynet gjorde helt rett i å stenge ned fiskebruket.

I tiden som kommer vil det ikke bli enklere å skjule slurv. Vi har så vidt sett hva kunstig intelligens allerede er i ferd med å gjøre med samfunnet. Om ikke lenge vil sannsynligvis det aller meste ligge helt åpen for allmennheten. Skremmende, men likevel et faktum som vi må ta innover oss. Kjøpere av norske fisk vil få servert hvert eneste lille avvik selv fra det minste fiskebruk. Det vil skje automatisk. Med kunstig intelligens kan alt overvåkes. Det er bare å legge inn en liste over hvilke avvik som skal overvåkes og hvilke bilder de vil se, så kan det ligge klart om morgenen i god tid før varene skal bestilles.

Dette høres kanskje litt overdrevet ut. Men det er ikke det. Se her hva jeg fikk til svar da jeg spurte Chat GPT hva som kan skje hvis omdømmet til norsk sjømat svekkes:

«La oss ta en titt på konsekvensene i markedet:

Tap av tillit: Forbrukere, både nasjonalt og internasjonalt, er kresne når det gjelder matkvalitet og bærekraft. Hvis bildene av dårlig behandlet fisk sprer seg, vil tilliten til norsk sjømat lide. Forbrukere kan velge å unngå produkter fra Norge, og det kan påvirke etterspørselen og prisene.

Redusert eksport: Norsk sjømat er en viktig eksportvare, og et solid omdømme er avgjørende for å opprettholde eksportvolumet. Hvis utenlandske markeder mister tilliten til norsk sjømat, kan eksporten bli redusert. Dette vil ha økonomiske konsekvenser for hele bransjen.

Konkurranse fra andre land: Andre land produserer også sjømat av høy kvalitet. Hvis Norge får et dårlig rykte, kan forbrukere og bedrifter se seg om etter alternativer fra andre land. Dette kan føre til økt konkurranse og tap av markedsandeler.

Investorreaksjoner: Investorer og aksjonærer følger nøye med på omdømmet til selskaper. Hvis norsk sjømatbransje får negativ oppmerksomhet, kan det påvirke investeringsbeslutninger og aksjekurser.

Tap av markedsandeler: Et negativt omdømme kan føre til at andre sjømatproduserende land får en fordel. Forbrukere og bedrifter kan velge alternativer fra andre steder, og Norge kan miste markedsandeler. Dette kan påvirke inntektene til norske fiskeprodusenter og eksportører.

Redusert pris: Hvis etterspørselen etter norsk sjømat synker på grunn av dårlig omdømme, kan prisene også falle. Dette kan være en dobbel belastning for bransjen, da lavere priser kombinert med redusert eksportvolum kan påvirke lønnsomheten.

Regulatoriske tiltak: Negativ oppmerksomhet kan føre til strengere reguleringer og inspeksjoner fra myndighetene. Dette kan øke kostnadene for fiskeprodusenter og påvirke deres drift.

Manglende investeringer: Investorer kan bli forsiktige med å investere i selskaper med dårlig omdømme. Dette kan begrense tilgangen til kapital for bransjen, som trenger investeringer for å modernisere og forbedre produksjonsmetoder.

Langsiktig omdømmeskade: Å gjenopprette et omdømme tar tid. Selv om forholdene forbedres, kan de skjemmende bildene fra fortiden fortsette å hjemsøke norsk sjømat. Det er viktig å handle raskt og målrettet for å unngå varig skade.

Så hva bør alle som håndterer fisk gjøre? De må innse at hver fisk er en ambassadør for norsk sjømat. Fra den tas om bord i fiskebåten til den ender opp på tallerkenen vår, må vi behandle den med respekt og omsorg. For omdømmet til norsk sjømat er ikke bare viktig for bransjen – det er viktig for hele nasjonen.

La oss alle jobbe sammen for å sikre at fisken får den behandlingen den fortjener – ikke bare for økonomiens skyld, men også for miljøet, forbrukerne og vår felles fremtid.»

Ja man an nesten bli svett av mindre når man ser hva Chat GPT kan servere deg i løpet av noen sekunder. Men dette er bare starten av det vi står overfor. Derfor er det viktigere enn noen gang å jobbe med kvalitet. Fiskebrukene må skinne. Det krever markedet allerede, men med den kunstige intelligensen vil kravene få en fornyet styrke som vi bare kan ane konturene av.

Derfor er det bare å håpe for norsk fiskerinærings skyld, at det var siste gang Mattilsynet kunne presentere bilder som i en moderne verden fort kan sende prisene rett til bunns.

Hvis det er noen som tror at dette går over. Da skal de allerede nå legge ned virksomheten. For det er først nå vi er på vei inn i et kullåpent samfunn der alt kommer for dagen.

Det skal bare noen tastetrykk til, så har du en overvåkningskanal som intet menneske er i stand til å gjennomføre.