INNSPILL: Geir Adelsten Iversen, Stortingsrepresentant (SP), Finnmark

Fiskeristatsråd Ingebrigtsen kan gjøre «skrytelisten» sin så lang han vil. Sannheten er at de blå-blå har styrt i 8 år og galt har gått til verre. Politisk styring av kvoter og konsesjoner til unge aktive fiskere iht. loven, er byttet ut med markedsstyring i strid med loven. Penger bestemmer, ikke det departement som loven utpeker som beslutningstaker. Statsråden godtar at fiskerne – i strid med deltakerloven (1999) og havressurslova (2008) – kan selge kvoter og konsesjoner og putte millioner av krone i egen lomme. Dermed blir kommune etter kommune strippet for torskekvoter dvs. sitt viktigste inntektsgrunnlag.«Regjeringskameratene» sitter med hendene i fanget. Mens fiskevær skriker etter råstoff, måker trålerflåten og «stor kyst» fisken inn på frysehotell og ut av landet. Se listene over taperkommuner som er grundig dokumentert av professor Torbjørn Trondsen:

Finnmark 2004-2015:

  1. Kvalsund med nedgang 72 kvotefaktorer – dvs. 71 %.

  2. Loppa med nedgang 37 kvotefaktorer – dvs. 86 %.

  3. Vardø med nedgang 60 kvotefaktorer – dvs. 48 %.

  4. Hasvik med nedgang 58 kvotefaktorer – dvs. 44 %.

  5. Alta med nedgang 38 kvotefaktorer – dvs. 44 %.

  6. Hammerfest med nedgang 93 kvotefaktorer – dvs. 43 %.

  7. Porsanger med nedgang 7 kvotefaktorer – dvs. 25 %.

  8. Sør-Varanger med nedgang 2 kvotefaktorer – dvs. 17 %.

  9. Måsøy med nedgang 21 kvotefaktorer – dvs. 12 %.

  10. Nordkapp med nedgang 25 kvotefaktorer – dvs. 11 %.

Fiskevær som vil overleve må kjøpe seg inn i fiskebåtrederier med en klar passus om at all fisk fanget skal landes hos eierene – dvs. de fiskebruk som investerte i fartøyet.

Mens statsråden vil gripe saken an fra omsetningsleddet vil Senterpartiet bruke kvotesystemet til å få landet fisken til «best betalende anvendelse». Vi bruker både «kjepp og gulrot». Dvs. både kvotetrekk og kvotebonus.

Styring av råfiskstrømmen fra landing til eksport, er innen rammen av EØS-avtalen som fiskeristatsrådens parti tviholder på. En slik styring kan ikke foretas slik statsråden tenker seg, fordi dette diskriminerer på grunnlag av nasjonalitet, noe EØS-avtalen forbyr. Høyre må følge avtalens plikter, må vite! Kvotemeldingen svikter til fulle her, i og med at EØS-pliktene er uteglemt.