Jens Ingvald Olsen, 1.kandidat Rødt Troms og Finnmark

26.juni kom Frps fiskeriminister Nesvik med pressemelding der han varsler at departementet om kort tid vil komme med høringsbrev der de foreslår å åpne den kvoteregulerte kongekrabbefangsten øst for Nordkapp for fiskefartøy fra hele Vest-Finnmark.

I dag er denne fangsten forbeholdt fiskefartøy hjemmehørende i Øst-Finnmark, inkl Nordkapp og Porsanger kommuner.

Jens Ingvald Olsen, 1.kandidat Rødt Troms.

Rødt går mot dette initiativet fra fiskeriministeren. Initiativet er helt i strid med grunnlaget for og årsakene til dagens kvoteregulerte kongekrabbefangst, og vil bety tapte inntekter og svekka livsgrunnlag for kyst- og fjordfiskeriene i Øst-Finnmark. Det er også all grunn til å spørre hvorfor dette initiativet kommer nå, vel to måneder før kommune- og fylkestingsvalget? Ja, kanskje det er nettopp derfor! Frp sliter med oppslutninga i Finnmark etter at Frp, v/komiteleder Njåstad var hovedregissør for tvangssammenslåinga av Troms og Finnmark fylkeskommuner. Ikke minst er det viktig for Frp å berge stumpene i Alta-området, hvor de har hatt den desidert sterkeste oppslutninga. At sentrale Ap-folk i Vest-Finnmark og Vest-Finnmark regionråd, der Ap-ordfører Monica Nielsen i Alta er leder, også bejubler fiskeriminister Nesviks pressemelding er forstemmende. Sjøl om det ikke er overraskende at man ønsker andre saker i fokus enn tvangssammenslåinga. Hva er da bedre enn en ny «krig» mellom Vest- og Øst-Finnmark. En «krig» der til og med de to partiene i Alta og Hammerfest er på samme lag!

Den kvoteregulerte kongekrabbefangsten øst for Nordkapp(26gr Ø) ble innført som kompensasjon for tapet fiskerne i Øst-Finnmark fikk på grunn av bruksødeleggelser og redusert fiske da kongekrabben invaderte Øst-Finnmark. Kvotene reguleres årlig, og for 2019 er en hel kvote 1,97 tonn. En hel kvote oppnås hvis ordinært fiske har gitt inntekt på minst 200 000 kr i 2018, og båten er mellom 6 og 15 m maksimal lengde. Ved lavere inntekt reduseres kvoten til 0.5 eller 0,25. I 2018 var kvotene langt større.

Vest for Nordkapp er det fri fangst av kongekrabbe fordi myndighetene ønsker å redusere spredninga av kongekrabben vestover.

Når Vest-Finnmark regionråd, og også Hasvik-fisker og tidligere leder i Norges Fiskarlag, Reidar Nilsen(ap) i intervju i Finnmarken (onsdag 4.juli), knytter nedgangen i antall fiskefartøy i Vest-Finnmark til at de ikke har kvotefangst på kongekrabbe, er det knapt halve sannheta. Regjeringas strukturering, som Fiskarlaget og Nilsen har støtta, har skapt kvotebaroner, forgjelda kvotekjøpere, og ikke minst vært hoveddrivkraften for reduksjonen i antall fiskefartøy og fiskere. I Øst-Finnmark har kvotefangsten på kongekrabbe uten tvil vært med å hindre at strukturering har hatt samme virkning der. Forskjellen på utviklinga i antall fiskefartøy i Vest- og Øst-Finnmark er likevel langt mer sammensatt enn kun knytta til kongekrabben. Det som i alle fall er sikkert er at inntektene for hver enkelt fisker vil gå ned dersom det skal delta mange flere fartøy i kvotefangsten av kongekrabbe.

Det er også grunn til å spørre hvorfor regjeringa, et halv år før sammenslåing av Troms og Finnmark, skal forbeholde økt deltaking av kvotefangsten til Vest-Finnmark. Hvorfor ikke Troms, og for så vidt resten av kysten? Det er jo ikke fremført noen argumenter fra hverken Reigonrådet i Vest-Finnmark, Reidar Nilsen eller fiskeriministeren om at fiskerne i Vest-Finnmark lider tap på grunn av kongekrabbeinvasjon. Det er også, som nevnt fri fangst vest for Nordkapp.

Rødt i Troms og Finnmark vil på det sterkeste oppfordre til å avvise Frps splitt og hersk-politikk. Regjeringas sentraliserings- og fiskeripolitikk kan hverken sminkes eller berges av ta inntekter fra fiskerne i Øst-Finnmark.