I takt med at næringen vokser og blir viktigere for Norge, så øker både politikernes og forbrukernes forventninger. Næringen må ta et aktivt ansvar for fiskevelferd og miljø, og opptre på en åpen, ærlig og usminket måte.

De siste månedene har vi hatt flere stygge saker fra oppdrettsnæringen. Vi har sett episoder der dødeligheten er for høy, og dyrevelferden er for dårlig. Det aksepteres ikke.

Jeg er kjempebekymret for situasjonen vi har i oppdrettsnæringen nå, med dødelighet på over 15 prosent. Ikke alle oppdrettere har så høye tall. Det viser at det er mulig å få dødeligheten ned.

Vi har et regelverk som skal sikre at fisken har det bra i oppdrettsanleggene, og at maten er trygg. Oppdrettsnæringen har ansvaret for å følge reglene og ta vare på fisken.

Når noen bryter reglene så påvirker det alle. Hele næringen blir påvirket av svekket tillitt, og hele næringen må begynne å se omdømmearbeid som et felles ansvar.

Som politiker skal jeg stille de nødvendige kravene og utvikle politikk.  Jeg har ambisjoner om å få på plass et enda bedre regelverk. For første gang på 20 år jobbes det med en melding og politikk for bedre dyrevelferd. Det å se på et tall for dødelighet er noe vi vurderer. Regjeringen jobber også med en havbruksmelding som ser på hele tillatelsessystemet. Det er to viktige prosesser som vil få betydning for næringen i årene som kommer.

Vi vil at havbruksnæringen skal fortsette å utvikle seg, skape arbeidsplasser og verdier langs kysten vår, og sikre sunn mat til verden - men det må være bærekraftig. Da må fiskevelferden opp og dødeligheten ned.