Når premissene er som galest, blir resultatet orginalest, dvs, hokus –pokus og Høyre om!

Geir A. Iversen.

Elefanten til Klaudiussen (H) er tollsatser på ferdig bearbeidet fisk fra Norge til EU. Men Klaudiussens elefant er for lengst skutt og død og begravet. NORGE har 0 – null – toll på all bearbeidet hvitfisk – fileter, grilletter, panetter etc. Ressursmangel i EU betyr 0-toll også utover de varegrupper som har avtalt 0-toll (autonome satser) EU vedtar dette når EU-flåten ikke fisker nok for å dekke innenlands etterspørsel. Dette kommer til å bli mye verre når britene i sin BREXIT tar med seg mesteparten av fisken i EU-havet. Våkn opp fra tornerosesøvnen, Klaudiussen!Toll-trollet er det halmstrå som ja-kreftene klamrer seg til i sin leting etter et eller annet som skulle forklare den totalt feilslåtte politikk for kyst-Norge som regjeringen er ansvarlig for. Fiskeridepartementet overlater til markedet å fordele kvotene, i klar strid med deltakerloven og havressursloven. Som følge av den uannsvarlige – laissez faire – politikken er antallet rekrutter i fisket blitt redusert med 80 % siden 1990.Nå gjelder det å stå opp for Finnmark og Kyst-Norge, og ikke komme med tullprat om toll.