Leder i Kyst og Fjord

De fleste hadde nok sett for seg betydelig større leveranser før LofotFishing 2023 i dag kan ønske velkommen til Kabelvåg.

Når man er overlatt til naturens luner er det ikke alltid det går den rette vegen. Prisen fiskerne får for fangstene, er det til gjengjeld absolutt intet å utsette noe på. Men så har det sin naturlige forklaring. I år har det blitt fisket betydelig mindre enn det som har vært vanlig de siste årene. Dermed har prisene økt kraftig slik at tykkelsen på lommeboka omtrent er den samme som for ett år siden.

Med god hjelp av ei svak norsk krone og et betalingsvillig marked, har verdien på fisken allerede passert fem milliarder kroner når dørene åpnes i Kabelvåg.

Dermed trenger man ikke luske seg rundt med lua i hånden på fiskerimessa.

For kystfiskerne er LofotFishing den desidert viktigste fiskerimessen. Det er her kystfiskerne møter sine kolleger fra hele landet. Og det er her de slutter avtaler når nye investeringer skal gjøres. Enten det dreier seg om nytt dekksutstyr eller kontrahering av nybygg. LofotFishing har dermed blitt et høydepunkt ved avslutningen av det tradisjonelle lofotfisket.

Selv om årets lofotsesong ikke ble helt som planlagt, blir dermed avslutningen likevel som normalt.

Lykke til med messa!