INNSPILL: Peter Prokosch, Folkeaksjonen Leve Havet

Du leser nå et leserinnlegg. Det uttrykker innsenderens mening.

I flere taler på Arendalsuka var nåværende og tidligeremiljøvernministre og andre viktige politikere enige; Naturavtalen er like viktig som klimaavtalen, og gjennomføringen av begge har et stort synergipotensial. Men for å forlenge oljealderen vil elektrifisering av Melkøya ødelegge enormt med natur, og slike løsninger ønsker ikke Leve Havet for våre umistelige havområder.

Naturbasert klimabeskyttelse må få mye mer fokus, og er ofte også den mest kostnadseffektive løsningen. De politiske beslutningene i Norge har imidlertid så langt i liten grad tatt hensyn til disse uttalelsene og fakta, men heller — som eksemplet med elektrifiseringen av gassanlegget på Melkøya viser, gått i feil retning.

Regjeringen lover en enorm kraftutbygging i en region med enorme naturverdier, og i noen av våre siste store areal uten tyngre tekniske inngrep. Det er rett og slett en katastrofal melding å få for alle som er opptatt av naturen som bygges ned så raskt.

På havvern er Norge ekstra dårlig, både regnet i prosenter og med tanke på vernet kvalitet. Norge har det største behovet for å ta igjen etterslepet, og for å beskytte havene i tråd med Naturavtalen som er undertegnet av hele verden. Knapt mer enn èn prosent av Norges havområder er vernet i dag. I følge Naturavtalen skal minst 30 prosent være vernet innen 2030.

Folkeaksjonen Leve Havet mener at i hvert fall de mest verdifulle og fiskerike havområdene først og fremst må beskyttes mot ødeleggende inngrep. Havområdene rundt Lofoten, Vesterålen og Senja står øverst på listen.

Etter at Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja lyktes med å utelukke all leting og utvinning av olje og gass i området for all fremtid, må andre skadelige inngrep nå også avverges. Området må få beskyttelse, og vi må videreutvikle næringsvirksomheter som i årtusener har drevet bærekraftig ressursutnytting.

Derfor inviterer vi alle mennesker både lokalt og i resten av landet til å bygge en ny interesseorganisasjon som skal bidra til at politikerne tar de riktige beslutningene for vern av våre havområder. Folkeaksjonen Leve Havet vil være en slik kraft.

Eksempelvis må ikke beslutninger om utbygging av vindkraft i Hadselfjorden mellom Lofoten og Vesterålen tas forhastet nå før ferdige konsepter for et differensiert verneområdesystem — for eksempel i form av et UNESCO-biosfæreområde — ligger på bordet. Fagfolkene i BirdLife Norge er blant flere som i sterke ordvalg har fordømt ideene.

Vern av natur er god klimapolitikk, og klimagassutslippene kan også reduseres kraftig i et slikt verneområde ved å begrense fisket med bunntrål som jo gjør fysisk skade på havbunnen ved å ødelegge sensitive habitater og sedimentstrukturer.

Dette kan påvirke økosystemets evne til å lagre og absorbere karbon på lang sikt. Når en tung trål dras over havbunnen, virvles organisk materiale opp, noe som fremskynder nedbrytningen av karbon og frigjør klimagasser som CO2. For at havet rundt Lofoten, Vesterålen og Senja skal forbli levende og rikt på fisk i fremtiden, må også Barentshavet beskyttes bedre, for det er her de fleste resterende bærekraftige fiskestammene har sitt oppvekstområde. Barentshavet er et grunt og enormt produktivt havområde, og derfor må videre ekspansjon av olje- og gassutvinningen i disse sårbare områdene forhindres, og grønnvasking gjennom elektrifisering av Melkøya på bekostning av verdifulle naturområder må stanses.

Og dersom våre politikere skal ta gode beslutninger, så må flest mulig vanlige mennesker engasjere seg og sørge for press og støtte for en riktig kurs inn i framtida.

Derfor bør du engasjere deg i Folkeaksjonen Leve Havet.