Geir A. Iversen

Her er det «pauker og basuner» der søkerne med «brask og bram» fremstiller seg som den rene barmhjertige samaritan.

Når alle konsesjoner og løyver er på plass får «pipa en annen lyd». Nå heter det at utbygger, stakkar, tjener så lite, og kalkylene var feil, det hele blir for dyrt osv. Det er overhodet ingen mangel på etterpåklokskap.

Slik er det med Equinor et selskap som nå skal få løpe fra sine forpliktelser via en rask runde med kjøp av «kamuflasjedrakter» (navnebytter fra Statoil) for den nette sum av 260 mill kr. i 2009 og så igjen 250 mill kr. i 2018, dvs. 510 mill kr. Dette har en råd til. Vedstå seg sine løfter, nei det har en ikke råd til. Og det sier et selskap som har et samlet overskudd før skatt i fjerde kvartal 2018 på 4,4 mrd. dollar.

Hva gjør så oljeministeren foruten å hove inn utbytte fra Equinor på 5,3 milliarder kr. bare i ett eneste kvartal? Ingenting annet enn å sitte stille på gjerdet.

Vi i Finnmark Senterparti tar ikke kun avstand fra Equinors løftebrudd, vi påtaler også statrådens handlingslammelse. Det er staten som er dominerende eier av Equinor. Staten som eier må nå instruere konserndirektøren og styret om hva som er rett og riktig – som forteller «hvor skapet skal stå». Vi krever at oljeministeren instruerer Equinor om å vedstå seg sine løfter. Det er kun via statlig styring og kontroll at vi igjen får petroleumspolitikken på skinner. Som Senterpartiet har programfestet:

«Petroleumspolitikken må utformes slik at den i størst mulig grad stimulerer lokal verdiskaping og gir positive ringvirkninger i området hvor aktiviteten foregår (Senterpartiets langtidsprogram 2017-2021 s. 25).

Nå må vår nye oljeminister Sylvi Listhaug på banen og ta ansvar! Løfter er til for å holdes!