Geir Knutsen Ordfører Båtsfjord kommune, nå også en oppdrettskommune.

Jeg er helt enig med fiskeriminister Per Sandberg som i 2016 uttalt til mediene:

«Det er viktig at kommunene som har lagt til rette for oppdrett i årevis, skal få igjen noe for den viktige jobben. Samtidig er det nødvendig å belønne kommunene som sett av nye areal til oppdrett, for at næringa skal kunne oppnå veksten vi treng i årene framover».

Vårt utgangspunkt har vært å sikre varige og stabile inntekter til alle vertskommunene for oppdrettsnæringen, om det er vekst eller ikke. Og her har striden stått, mellom oss som lokale representanter fra distrikts-Norge, mot statsråden og regjeringen.

Så langt har vi dessverre fått rett i vår frykt. Havbruksfondet som ble opprettet for å hente inn avgifter fra vekst i næringen og fordele denne ut til kommunene, har ikke gitt kommunene inntekter som forutsatt. Det Per Sandberg kalte «kompensasjon og lønn for tilretteleggingen for næringa», mangler fortsatt.

Nytt vekstregime

Som ordfører støtter jeg visjonen om en betydelig, balansert og bærekraftig vekst i oppdrettsnæringen i årene framover. Norge trenger flere nye store næringer som kan gi verdiskaping, sysselsetting og eksportinntekter. Havbruk har et enormt potensial. Det er i vår interesse lokalt, og til det beste for nasjonen at dette potensialet utnyttes.

På konferansen for Nettverk fjord og kystkommuner forrige uke presenterte regjeringen dette vekstregimet for oppdrettsnæringen, som innebærer vekst med 3 % i 2018. Men hva med de senere år? Blir det vekst - hvor og når, og til hvilken pris? Hvilke inntekter kan påregnes til havbruksfondet? Ingen vet, og ingen kan garantere noe for dette. Med en god pris kan det gi gode inntekter til Havbruksfondet, som NFKK sammen med Sjømat Norge fikk kjempet gjennom i Stortinget.

Det er selvsagt positivt om havbruksfondet får inntekter gjennom den veksten regjeringen planlegger for, men det er fortsatt betydelig usikkerhet knyttet til denne veksten i årene framover - når den kommer, og hvor stor den blir. I tillegg er det naturlig nok også stor usikkerhet knyttet til hvilken pris en kan forvente på områder i Norge og på selve laksen.

Stortinget må følge opp

Det var denne usikkerheten Stortinget ville fjerne da det før ferien ba regjeringen sette i gang et arbeid med å utrede en avgift per kilo eksportert ubearbeidet fisk. Det skulle gi en stabil og forutsigbar årlig inntekt til kommunene fra 1. juli neste år.

Jeg stoler fortsatt på at de partiene på Stortinget som gjennom vedtaket før ferien ønsket å tilgodese kommunene med en andel av verdiskapningen fra arealer de stiller til disposisjon, fortsatt står ved det de sa og mente. Usikkerheten som fortsatt er knyttet til bærekraftig vekst, og dermed usikkerheten om framtidige inntekter til fondet, må fjernes. Hvis havbruksfondet nok en gang ikke leverer de inntektene kommunene har blitt forespeilet, må Per Sandberg vise evne og vilje til å handle. Hvis ikke, må Stortinget nok en gang sette skapet på plass.