INNLEGG: Børge Arvesen

Enhver har rett til å danne, slutte seg til og melde seg ut av foreninger, herunder fagforeninger og politiske partier, sier Norges Grunnlov. Menneskerettighetene gjelder også i fiskeriene.

Kystbåten «Nordhavet» har valgt å stå tilsluttet Norges Fiskarlag gjennom Fiskebåt. Fiskebåt består av 220 medlemsfartøy, hvor 4500 – 5000 norske heltidsfiskere arbeider. Vi har organisasjonsfrihet. Vi har vært organisert i Fiskarlaget Nord, vi kunne vært organisert i Pelagisk Forening, men vi valgte Fiskebåt og dermed Norges Fiskarlag. Det er vi stolte av og vi får god hjelp i organisasjonen Fiskebåt / Norges Fiskarlag når det gjelder våre rammevilkår.

Hvorfor er kompetente organisasjoner som Fiskebåt og Norges Fiskarlag viktig for oss? Verden rundt oss er i endring. Ressursene endrer seg, klima og miljø endrer seg, samfunnet endrer seg, EU endrer seg, arealkampen endrer seg og fiskeindustrien endrer seg. I 165 år har vårt rederi endret seg i takt med verden rundt oss. Hvis vi unnlater å endre oss, da tilhører ikke fremtiden oss.

Vi har i nyere tid tilhørt kystflåten. Vi har levd i nød og død med for lite ressursgrunnlag, dårlige mannslotter, dårlige vilkår for våre mannskap, mangel på relevant kompetanse, knallhard konkurranse fra oljenæringen på kompetent arbeidskraft, svingende ressurser og små båter som har hentet fisken langt til havs.

Store ulykker i skipsfarten har «heldigvis» gitt oss sikkerhetstyringssystem og forskrifter i form av ISM, fra norske sjøfartsmyndigheter krav som skal beskytte våre fiskeres liv og helse, strengere krav fra politiske myndigheter til bærekraft, krav til CO-2 forbruk og satelittovervåking av aktiviteten vår.

Verden endrer seg raskt. Vi føler at vi har fått en ny generasjon politikere og byråkrati, uten nødvendig forståelse for næringen vår.

Da trenger vi kompetente tillitsvalgte, da trenger vi et Norges Fiskarlag som arbeider for helheten. Da trenger Nordhavet et kompetent Fiskebåt arbeider for at vi fortsatt kan utøve vårt yrke. Da trenger vi profesjonelle salgslag som Norges Råfisklag, Surofi og Sildelaget. Da trenger vi fiskernes grunnlover.

Vi sørger for leveranse til fiskeindustrien hele året. Vi er viktige. Vi er kysten sammen med alle små og store båter. Vi er kysten sammen med fiskeindustrien, sammen med leverandørnæringene og sammen med alle de andre som lever på kysten.

Vi er kystens folk.