Jobben med kvotemeldingen går mot slutten. Det er vanskelig å komme til en enighet, og det blir spennende hvilken retning regjeringen tar. Lener Arbeiderpartiet og Senterpartiet seg mot Frp, Høyre, Krf og Venstre? Eller mot SV, Rødt, MDG og Pasientfokus?

Eller blir det en tverrpolitisk enighet mellom alle partiene? Det siste er nok heller tvilsomt. Det er faktisk ikke klart hvilken retning regjeringen tar kort tid før innstillingen skal ligge klar på bordet.

Ikke i komiteen

Pasientfokus sine innspill til kvotemeldingen vil ikke ligge i innstillingen. Det er fordi Pasientfokus ikke er med i Næringskomiteen. Pasientfokus har allikevel vært med på forhandlingene så langt det har vært mulig.

Pasientfokus må synliggjøre sine synspunkter under debatten i Stortingssalen. Hvis regjeringen ikke kommer til en flertallsenighet blir det en spennende debatt med mange forslag.

Regjeringens eksamen

Da avgjøres kvotemeldingen i Stortingssalen – og det kan bli de gode og de dårlige argumentenes dag – avhengig hvilken tilnærming de ulike partiene har. Regjeringen har kanskje lagt for lite på bordet? Har de gjort en dårlig jobb – eller en god jobb? Til syvende og sist så er kvotemeldingen regjeringens eksamen på hva de vektlegger for kystens framtid.

Så er det slik: Pasientfokus er valgt inn på Stortinget for Finnmark og jobber for at det skal kunne bo folk på kysten både i Finnmark og resten av Nord-Norge. Regjeringen ønsket altså et bredest mulig forlik og inviterte Pasientfokus med i forhandlingene. Sluttforhandlingene om kvotemelding foregår i disse dager og jeg skal her si noe om Pasientfokus sitt ståsted.

Sårbar

Regjeringen, med statsminister Støre i spissen, har flere ganger sagt at det må bo folk i Finnmark av sikkerhets- og utenrikspolitiske årsaker. Det betyr et aktivt fiske langs kysten, med ilandføring lokalt og aktivitet på kysten av Finnmark er viktig for norsk suverenitetshevdelse.

Fiskere og de som bor på kysten er «øynene» våre som ser aktivitet og endringer langs kysten. Fiskere og fiskeværene er viktig for totalberedskapen og totalforsvaret. Uten fisk som landes på kysten blir Finnmark sårbar. Da er faktisk Norge også sårbar. Det er det viktig å tenke på.

Svekket Finnmark

De siste årene har Finnmark blitt svekket som fiskerifylke: Kvoterettigheter er solgt ut av fylket, og fangster tatt av større fiskefartøy like opp i fjæresteinene landes helt andre steder enn i Finnmark og kysten i nord.

Det gjør at landindustrien, kommuner og lokale fiskere blir tilskuere til at fisken drar sørover på kjøl. Folk på kysten er fortvilet om ingenting skjer med fiskeripolitikken. Pasientfokus mener at denne stortingsmeldingen må føre til at det tas grep for å snu utviklingen.

Det store spørsmålet blir altså - hvilken vei vil regjeringen lene seg? Det blir avgjørende for kysten - fra Finnmark og sørover.