Innspill

Dette årets fokus på spøkelsesfiske har gitt ministeren anledning til å profilere seg i mediene gjentatte ganger som en handlekraftig minister med stort engasjement for dyrevelferden, skriver Ilone Giske i dette innspillet.

Årets fokus på saken, og de aksjoner og opprydningstokt som har vært utført har også ført til at ministeren har fått anledning til å knytte tette bånd til NRK sitt avdelingskontor i sin hjemby. Og derav fått muligheten til å både planlegge deltakelse i reportasjer og å uttale seg.

I dette ligger det et stort ansvar for de som ministeren er satt til å lede, fiskerne. Å måle feks dyrevelferd i sammenheng med fiskeri krever at man setter seg inn i hvordan de enkelte fiskeri utøves og de problemstillinger man kan havne i.

I Norge finnes det et etablert lovverk for fiskeri og det finnes etablerte ordninger for rapportering av tapt redskap hvor yrkesfiskere i all hovedsak er flinke til å melde fra om tapt bruk (eller andre problemer som kan medføre utfordringer med tanke på gjenstående bruk).

At ministeren gjentatte ganger, som øverste leder, kategorisk går ut og forhåndsdømmer fiskere og benytter stigmatiserende begrep som dyremishandling, miljøkriminalitet og forsøpling er intet mindre enn forstemmende, men likevel en føring denne ministerens ser ut til å ha bestemt seg for å fronte (sist i NRK Nordlands morgensending 01/10/20 etter Fiskeridirektoratets årlige opprydningstokt.)

Spørsmålet som tvinger seg frem er om ministeren sine subjektive grenser når han uttaler seg i media skal være nok til å kriminalisere noen? Hvor setter han grensen for dyremishandling i fiskeriet? Går grensen ved teinefiske? Linefiske? Garnfiske? Bløggefritak? Hvor setter han grensen for miljøkriminalitet? Hvor setter han grensen for begrepet forsøpling?

Ved hvilken grense mener fiskeriministeren at fiskeren blir kriminell? Og er det opp til fiskeriministeren å prosedere og avgjøre skyldspørsmålet?

Fiskeriministerens gjentakende forhåndsdømming i mediene er uansett lite stilig!