innspill

Enkelte partier mener at EU-medlemskap og EØS-avtalen er to sider av samme sak og er mot begge deler. Jeg er EU-motstander, men tilhenger av EØS-avtalen. Jeg bor i Finnmark hvor det landes og produseres mye fisk som skal ut markedet, skriver Ingalill Olsen, Stortingsrepresentant (Ap) i dette innspillet

EØS-avtalen gir Norge, med sine 5 millioner mennesker, tilgang til et marked med over 500 millioner. Vi som nasjon har tatt konsekvensen av at befolkningen er mot EU-medlemskap, men sørget for at vi har en avtale som gir oss tilgang til det indre markedet for våre varer.

Når de alternative budsjettene for 2021 fra de ulike partiene ble lagt fram, viste det seg at Senterpartiet hadde saldert budsjettet sitt med EØS-kontingenten, men IKKE lagt inn noen sum for å sørge for en fungerende handelsavtale! Det er uansvarlig og populistisk politikk, som er lett å avsløre, men ikke enkel å forholdes seg til hvis man skal være et seriøst parti.

Norge betaler mye i EØS-kontingent, men en ny avtale vil ikke være gratis, den heller. Det er helt usannsynlig at EU vil la rike Norge slippe billiger og bedre unna hvis vi sier opp avtalen.

For å få et innblikk i kaoset uten avtale, så holder det lenge å vise til Brexit-forhandlingene som har foregått i flere år. Avtalen kom i land i siste liten og har ikke avverget kaos ved Dover og andre grenseoverganger.

Norge er i den situasjon at vi ennå ikke har en fiskeriavtale med Storbritannia. Tidligere gjaldt EØS-avtalen og ga oss tilgang til det britiske markedet, ikke minst for hyse til et hungrig fish & chips-publikum. Vi ønsker tollfri tilgang som vi har hatt. Som motytelse krever britene tilgang for britisk ost. Det er faktisk ikke urimelig. Senterpartiet har «ikke en ost å gi», men de bekymrer seg tydeligvis ikke for at fisken fra Norge ikke får lettelser. Landbrukspartiet Senterpartiet viser sitt sanne ansikt. For SP er beskyttelsen av norske landbruksvarer viktigere enn fiskeri. Norsk landbruk trenger beskyttelse, men er ikke fritatt fra å være en del av de områder vi må vurdere for å sørge for at fiskerinæringa, som eksporterer for godt over 100 milliarder kr i året, får markedsadgang. Jeg ønsker å utfordre stortingsrepresentant Geir Iversen (SP) og ordfører Ronald Walsø (SP) i Båtsfjord til å svare på om det er viktigere at det ikke skal komme en tollfri britisk ost til Norge enn at norsk fisk skal kunne eksporteres tollfritt til Storbritannia.

EØS-avtalen er ikke bare en handelsavtale. Den regulerer forhold på svært mange områder. Et eksempel er den pandemien vi står i nå, hvor EU distribuerer vaksine til både seg selv og alle EØS-land gjennom et av medlemslandene. Sverige koordinerer vaksiner for Island og Norge, og på den måten trygges våre innbyggere

Det er rekordhøy oppslutning i befolkningen om EØS-avtalen. 64 prosent sier at de ville stemt ja dersom det ble avholdt folkeavstemning om avtalen. Også blant Sps velgere er det flere som støtter EØS-avtalen enn de som går imot den, viser undersøkelsen til Sentio på bestilling fra Nationen og Klassekampen i november 2020.